Rarita roku 2015 – Velké finále

Velké finále soutěže Rarita roku 2015 začalo! O prvenství v letošním ročníku populární soutěže o nejzajímavější srnčí trofej, kterou vypisuje Svět myslivosti, soupeří deset trofejí. Která je Vaší favoritkou? Hlasujte pomocí kupónu v listopadovém čísle Světa myslivosti a budete zařazeni do losování o ceny. Pozor, uzávěrka hlasování je již 19. listopadu!

Vyhlášením výsledků 6. kola (Svět myslivosti č. 11/2015) se uzavřel soubor finalistek, z nichž bude porota vybírat absolutní vítězku. Je jich celkem deset:

Trofej č. 1
Trofej č. 2
Trofej č. 3
Trofej č. 4
Trofej č. 5
Trofej č. 6
Trofej č. 7
Trofej č. 8
Trofej č. 9
Trofej č. 10

Trofej č. 1: Luboš Procházka, 9. 8. 2009, 4 roky, MS Němčičky (okr. Břeclav)
Trofej č. 2: Miroslav Haviar, 22. 5. 2015, 5 let, Velký Hubenov (okr. Litoměřice)
Trofej č. 3: Aleš Náhlý, 18. 5. 2015, 6 let, MS Václavovice (okr. Ostrava‑město)
Trofej č. 4: Martin Drážek, 14. 6. 2015, 8 let, MS Jedlina Hulice (okr. Benešov)
Trofej č. 5: Carlo Kinský dal Borgo, 20. 6. 2015, 4 roky, Luhy (okr. Hradec Králové)
Trofej č. 6: Blanka Klatovská, 8. 7. 2015, 5–6 let, MS Horka Vlastějovice (okr. Kutná Hora)
Trofej č. 7: Břetislav Plný, 25. 5. 2015, 6 let, Machov (okr. Náchod)
Trofej č. 8: Jiří Pára, 5. 8. 2015, 4 roky, MS Obora‑Obrubce (okr. Mladá Boleslav)
Trofej č. 9: Ing. Stanislav Šachl, MBA, 16. 5. 2015, 5 let, Nová Ves nad Popelkou (okr. Semily)
Trofej č. 10: Radim Peterka, 22. 8. 2015, 6 let, Prčice II (okr. Příbram)

Závěrečné hodnocení proběhne jak na úrovni poroty, tak čtenářů

Stejně jako v uplynulých letech vybere vítěznou trofej celé soutěže porota. Svou raritní trofej roku však budou volit i čtenáři.

Porota bude stejně jako v základních kolech ve finále přidělovat trofejím body (0–10), přičemž absolutní vítězkou se stane trofej s nejvyšším bodovým součtem. V případě bodové shody rozhoduje o pořadí počet hlasů získaných v základním kole. Lovec vítězné trofeje získá pozorovací dalekohled Swarovski SLC 8x42, který do soutěže věnovala firma Swarovski Optik. Pro lovce trofeje na 2. místě je připravena povolenka k lovu daňka II. věkové třídy v některé z režijních honiteb Vojenských lesů a statků ČR, s. p. Lovec, jehož trofej skončí na 3. místě, bude odměněn krmným automatem na vnadiště od firmy Ing. Roman Jelínek, Ph.D. – Les a Lov. Cenou za 4. místo je krytá pozorovatelna typ „Jednomužka“ věnovaná firmou ProLov, výroba mysliveckých zařízení, Žirovnice a lovec trofeje, která skončí na 5. místě, obdrží lovecký nůž od firmy Mikov, Mikulášovice.

Čtenáři Světa myslivosti budou vybírat svoji raritní trofej roku pomocí hlasovacího kupónu otištěného v listopadovém čísle časopisu. Kupón obsahuje seznam finalistek, přičemž hlasující čtenář stanoví své pořadí od 1. do 10. místa. Za 1. místo získává trofej 10 bodů, za 10. místo jeden bod. Vítězkou čtenářské soutěže se stává trofej s nejvyšším bodovým součtem (v případě bodové shody o pořadí opět rozhoduje počet hlasů získaných v základním kole). Její lovec dostane knižní dar od redakce Světa myslivosti.

Hlasování pomocí kupónu v listopadovém čísle SM

Hlasovací kupón vystřihněte, vyplňte a pošlete poštou na adresu naší redakce.
Uzávěrka hlasování čtenářů je již 19. listopadu! Do hlasování budou zařazeny pouze přesně a čitelně vyplněné kupóny! Z obdržených kupónů bude vylosováno deset čtenářů, kteří obdrží ceny věnované partnery soutěže – firmami Mikov, ZÁHOŘÍ Rudel a Ing. Michal Zubíček.

Kompletní výsledky hlasování čtenářů i bodování poroty budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 12/2015.

Aktuální Lesnická práce - květen 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 5/2016
 • Sucho a kůrovec letošním společným nepřítelem lesů - rozsáhlá anketa napříč lesnicko-dřevařským sektorem
 • Správní delikty v ochraně lesa na pozadí kůrovcové kalamity - komentář Martina Flory a Jiřího Pohana
 • Rozhovor s Vladimírem Zatloukalem, výzkumným pracovníkem IFER a spolutvůrcem prvních porevolučních Zásad státní lesnické politiky
 • Cenu Jiřího Nováka získal křivoklátský lesník Miroslav Pecha
 • Přehled podpor lesního hospodářství a zpracování dřeva z PGRLF
 • Problematika soustavy Natura 2000 v lesích - seminář ČLS
 • Výchova porostů poškozených zvěří
 • Historie lesnické techniky v letech 1945–1992
 • Zaniklá hájenka Bašus
 • Páté výročí založení Lesnického parku Křivoklátsko
 • Stanovisko LOS k Žádosti o dotaci z PRV 2014–2020 – Obnova lesních porostů po kalamitách
 • Další zajímavé informace v pravidelných článcích (události a zajímavosti z domova a ze světa, ceny dříví, jazykové rubriky atd.)

Aktuální Svět myslivosti - květen 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 5/2016
 • Aktivity EU v oblasti držení zbraní
 • Články a rozhovory k přípravě novely zákona o zbraních 
 • Potřebujeme na polích tolik řepky?
 • Návrh novely zákona o myslivosti z pohledu pracovníků státní správy (II.)
 • Rarita roku 2016 – X. ročník soutěže o nejzajímavější srnčí trofej
 • Perspektivy v chovu drobné zvěře
 • Máme bobry, je to dobrý (II.) – návrat ztraceného syna
 • Jak na lišky? (III.) – lov čekáním ze země
 • Lovy medvědů v Karpatech dříve a dnes
 • Teriéři v lovecké praxi: border teriér, český teriér a patterdale teriér
 • Záchranný chov kozy bezoárové oživí genetický materiál z Turecka
 • IWA 2016 – ve znamení plastových pažeb a vyšší přesnosti střelby
 • Seminář „Tradice a současnost v myslivosti“ po jedenadvacáté
 • Silva Regina 2016 – hodně zajímavého na jednom místě
 • Mnoho zajímavých informací z domova i ze světa
 • Na stáncích od 6. 5. 2016

Svět myslivosti na Facebooku