Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 1 (2013)

V poslední chvílí (str. 18-21)

David Vaca

Díky firmě Swarovski Optik, která je od vzniku soutěže Rarita roku o nejzajímavější srnčí trofej jejím hlavním partnerem, prožili v uplynulých letech čtyři výherci – lovci vítězných trofejí – nezapomenutelné chvíle při lovu kamzíka v tyrolských Alpách. V neděli 6. října t. r. se do honitby Scharnitz vydal Radim Grepl z Pravčic na Kroměřížsku, jehož trofej zvítězila v soutěžním ročníku 2012. Stejně jako ve všech předchozích případech byla účast na lovu umožněna za účelem přípravy reportáže i zástupci redakce Světa myslivosti.

Lovecké zážitky z Austrálie

Břetislav Nantl

U naprosté většiny Evropanů vzbuzuje Austrálie především představu velkých dálek. I když mezikontinentální letecká doprava významně přibližuje vzdálená místa, čas strávený mezi Evropou a Austrálií ve vzduchu a na letištích není nikdy kratší než 24 hodin, ať zvolíte jakékoliv spojení. Je to hodně, nebo málo? Jak pro koho. Před lety jsem navštívil Austrálii jako turista. Po prostudování odborné literatury jsem měl přání podívat se do Austrálie znovu, tentokrát však s loveckou zbraní.

Šakal obecný proniká na západ

J. V.

Přirozené rozšíření šakala obecného se táhne od Indočíny a severní poloviny Afriky až po část jihovýchodní Evropy. Již několik let je patrné, že jeho areál se začíná rozšiřovat do střední Evropy. Za hlavní důvod zvětšování oblasti výskytu šakala směrem na západ a na sever se pokládá oteplování klimatu a absence jeho přirozeného nepřítele, vlka.

Spárkatá zvěř opanovala Evropu

Ústav Johanna Heinricha von Thünena v Eberswalde (Německo) porovnával statistické údaje o lovu spárkaté zvěře ve střední Evropě a zjistil, že během 40 let, co lze statistiky srovnávat, se její stav ztrojnásobil. Příčin je řada, nejpodstatnější jsou potrava a kryt. Vysoký stav zvěře je výzvou pro všechny státy a ukazuje na nezbytnou spolupráci majitelů a uživatelů půdy s myslivci, která by měla zabránit škodám působeným zvěří a možnému šíření zoonóz.

Příběh jednoho muzejního exponátu, aneb v České Lípě se chystá velká výstava o myslivosti

Tomáš Cidlina

V budově někdejšího augustiniánského kláštera v České Lípě, založeného Albrechtem z Valdštejna, sídlí od r. 1960 Vlastivědné muzeum a galerie. Klášterní funkce je na stavební dispozici budov muzea dodnes jasně patrná. K rozměrné budově o čtyřech křídlech přiléhá ještě bazilika Všech svatých, Loreta a ambit. Českolipské muzeum uchovává a sbírá sbírkové předměty z celého Českolipska a tomu odpovídá i široký záběr sbírek, o něž pečují odborníci napříč spektrem sociálních i přírodních věd.

Myslivecký rok 2012/2013 rokem prasete?

David Vaca

Slova použitá v nadpisu samozřejmě nesouvisí s čínským zvěrokruhem, ale jsou narážkou na to, že v mysliveckém roce 2012/2013 možná dojde k překonání hranice rekordního úlovku černé zvěře dosaženého před dvěma lety. Alespoň tak lze usuzovat z informací o výřadech po naháňkách na černou zvěř z různých koutů republiky.

Historie sportovní střelby

Otakar Kokeš

Staré české rčení říká, že nic netrvá věčně. Jiné úsloví praví, že historie se opakuje. Obojí je možné tvrdit i o sportovní střelbě, která má prastarý původ. V obdobích míru byla sportem, i když ve skutečnosti sloužila k výcviku obránců středověkých měst, a oblíbenou sportovní aktivitou zůstala až do současnosti. Byla populární v původní podobě, kdy se střílelo z luků a kuší, i později, kdy tyto zbraně nahradily pušky.

Dysplazie kyčelních kloubů u bavorského barváře

Ondřej Tomek

Bavorský barvář je specialista na dosledy spárkaté zvěře. Dříve byl využíván výhradně k dosledování zvěře jelení, dnes nachází uplatnění při dosledech veškeré u nás lovené spárkaté zvěře. Málokdo z kynologů věnujících se loveckým plemenům psů bude vědět, že i bavorské barváře občas postihuje onemocnění pohybového aparátu, označované jako dysplazie kyčelních kloubů (DKK).

Případ úhynu loveckého psa nakaženého Aujezskyho chorobou

Vlastimil Labaj

Nikoli první případ úhynu loveckého psa na Aujezskyho chorobu (ACH) v ČR byl zaznamenán počátkem prosince 2012 v okrese Bruntál. Působím jako inspektor Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen KVS) a z titulu své funkce jsem tento případ úhynu šetřil. Protože mi jsou známy jeho veškeré detaily, redakce Světa myslivosti mne požádala o zpracování příspěvku, který přispěje k informovanosti především chovatelů a majitelů loveckých psů o ACH.

Pracovat na sobě a být příkladem a inspirací pro jiné

David Vaca

V loňském roce uplynulo 20 let od obnovení Řádu sv. Huberta (dále Řád) formou registrace Ministerstvem vnitra ČR. Jak toto období hodnotí Jan Votava, jenž v čele Řádu stojí od září 2005? Po svém znovuzvolení velmistrem v loňském roce poskytl naší redakci otevřený rozhovor.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku