Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 5 (2013)

Odhalení pamětní desky prof. Jaromíru Javůrkovi (str. 58)

Jiří Černý

Dne 28. února t. r. uplynulo třicet let od úmrtí prof. Jaromíra Javůrka, uznávaného pedagoga, autora mysliveckých knih a propagátora myslivosti. V r. 1951 se přistěhoval s manželkou Ludmilou do rodinného domku jejich dcery v osadě Roudný (okr. Jablonec nad Nisou), jež je jednou z místních částí obce Frýdštejn. V Roudném napsal své nejznámější knihy, z nichž především Halali a Lovecké praktikum se staly mysliveckými slabikáři začínajících myslivců. V sobotu 20. dubna t. r. byla v Roudném slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná  prof. Javůrkovi.

Rys ostrovid – letmá setkání (str. 54-57)

Marek Drha

Rys ostrovid je šelma, která u naší široké myslivecké veřejnosti vzbuzuje řadu kontroverzních názorů a teorií. Jako lesník a myslivec pohybující se na Šumavě v místech se stálým výskytem rysa jsem během své dosavadní praxe musel některé své pohledy na tuto šelmu poopravit. Zjistil jsem, že většina „zaručených“ teorií, z nichž jsem vycházel, vyplývala pouze z neznalosti ekologických a etologických nároků tohoto druhu.

Po dvou letech myslivecký veletrh v rakouské metropoli (str. 52)

Redakce

S odstupem dvou let přivítala Vídeň tradiční prodejní veletrh pro myslivce a rybáře Jaspowa. Dosud obvyklý lednový či únorový termín organizátoři letos posunuli na začátek dubna, k jiným změnám nedošlo. Během tří dní konání veletrhu (5.–7. dubna) jej navštívilo přes 17 000 myslivců, rybářů, milovníků přírody, sportovních střelců, chovatelů loveckých psů, zemědělců a lesníků především z Rakouska a sousedních států.

XXI. mezinárodní prodejní výstava nožů Brno Super 2013 (str. 49)

Lubomír Maďarič

Dne 16. března t. r. se v historických prostorách Křížové chodby Nové radnice v Brně konala XXI. mezinárodní prodejní výstava nožů Brno Super 2013. Navzdory sněhové kalamitě na Slovensku a v Maďarsku, která ztížila dopravu zahraničních účastníků a návštěvníků, byla účast velmi solidní. Příchozí měli příležitost zhlédnout mnoho nových zajímavých exponátů nožířských mistrů z Maďarska, Německa, Slovenska, Ukrajiny a ČR.

Ctihodná dáma Klubu mysliveckých kmetů (str. 45-47)

Dalibor Pačes

Ať už na slavnostech Řádu sv. Huberta, nebo při jiných významných mysliveckých událostech a příležitostech, či jen na honech na drobnou zvěř, nelze přehlédnout sympatickou, drobnou atraktivní blondýnku, oděnou vždy v zeleném. Řeč je o MUDr. Ludmile Vondráčkové, zapálené myslivkyni, rytířce Řádu sv. Huberta a zakladatelce Klubu mysliveckých kmetů. Při příležitosti jejího letošního životního jubilea, které oslaví letos v květnu, jsme ji navštívili v ordinaci v Praze-Zbraslavi a požádali o rozhovor.

Řád sv. Huberta pokračuje ve vzdělávání myslivců (str. 44)

Zdeněk Navrátil

„Penzion Za Vodou“ ve Dvoře Králové nad Labem hostil dne 5. dubna t. r. již XVIII. ročník vzdělávacího semináře „Tradice a současnost v myslivosti“, pořádaného Řádem sv. Huberta (Řád). Akce proběhla opět pod záštitou místostarosty obce Stanovice, ale tentokrát již bez podpory Ministerstva zemědělství ČR jako v uplynulých letech.

Třikrát stejné téma: roh lovecký nebo lesní? (str. 40-43)

František Bezděk, Tereza Berdychová a Martina Jamborová

Lovecká hudba je brána jako samozřejmost spojená s historií i současností lovu a myslivosti. Hudební nástroj, kolem něhož se vše točí, tedy roh, také. Při bližším studiu údajů o jeho vzniku a vývoji však zjistíme jednu pozoruhodnost. Myslivecký slovník naučný (1992) např. uvádí k osobě Petra Rohlíka, že šlo o „… jednoho ze dvou myslivců (druhým byl Václav Svída) Františka Antonína hr. Sporcka, které dal tento barokní velmož školit po dva roky v hudbě na lesní roh ve Versailles. S jeho jménem je spojeno šíření lesního rohu v našich zemích.“ Je vám na této definici něco divného? Patrně ne. Ale mělo by!

Lovecká lukostřelba (II.) – osobnost lukostřelce (str. 38-39)

Alexandr Vrága

Každý, kdo vážně pomýšlí na lov lukem, by měl zvážit několik aspektů. Jedním z nejdůležitějších je skutečnost, že při lovu dochází k usmrcování zvěře. Lukostřelec rozhoduje o bytí či nebytí živého tvora, což od něj vyžaduje morální a etickou vyspělost. Zvěř nelze považovat za pouhý terč! Lov lukem vyžaduje po lovci vynaložení maxima loveckého umu. Lukostřelci nikdy nesmí jít o kvantitu úlovků a k lovu nesmí přistupovat lehkovážně.

Svítilnové sety NexTORCH – vybere si každý (str. 37)

PeBOIS

Firma NexTORCH patří mezi největší světové výrobce profesionálních taktických svítilen a na našem trhu je již déle než pět let zavedenou značkou. Její výrobky se prodávají ve více než 40 státech světa a objevují se ve výbavě vojenských i policejních jednotek. U nás se s nimi můžeme setkat především v prodejnách potřeb pro lovce a střelce.

Pachové ohradníky Hagopur – anketa o praktických zkušenostech uživatelů (str. 35)

Redakce

Pachové ohradníky od firmy Hagopur se staly významným pomocníkem při zabraňování střetů zvěře s vozidly na silnicích, a tím i ke snižování škod na zvěři, ale též při omezování škod působených zvěří na zemědělských a lesních kulturách. Spokojené uživatele především z východních Čech jsme požádali o přiblížení zkušeností s tímto prostředkem.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku