Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 02/04

Lovecké využití nábojů 7,62 x 39 a 7,62 x 54 R

Dr. Ing. Jiří Hanák

V posledních letech se na našem trhu objevily nové lovecké náboje dříve používané pouze v armádě a z řad myslivců se množí dotazy na jejich lovecké využití, příp. na etické aspekty střelby těmito náboji atd. Pokusme se na tyto otázky najít odpovědi.

Hornady - střely, střelivo a přebíjení

Ing. Ondřej Kozub

"Deset ran v jedné díře" - to byla filozofie zakladatele firmy Joyce Hornadyho (1907 - 1981). Tato myšlenka přesnosti a perfektnosti provází firmu Hornady od výroby první střely v r. 1949 dodnes.

Sealyhamský teriér - "zespolečenštělé" a zapomenuté lovecké plemeno

Ing. Koloman Ferjentsik

Podíváme-li se na historii vzniku tohoto teriérského plemene, zjistíme velice zajímavé skutečnosti především o chovatelském cíli, který byl v minulosti pozorně sledován. Přestože bylo plemeno postupně ponecháno téměř napospas společensky orientovaným chovatelům bez návaznosti na lovecké využívání, všechny předpoklady a vlohy se ani po dlouhých letech "nečinnosti" neztratily.

Poslušnost a ovladatelnost

Ing. Koloman Ferjentsik

(terminologická připomínka k článku ing. Lubomíra Klementa "Nebezpečné hazardování s kvalitou našich loveckých psů", Svět myslivosti č. 1/2004)

Z činnosti Klubu chovatelů výmarských ohařů

MVDr. Jana Kočová

Klub chovatelů výmarských ohařů ČR v letošním roce završil již 37. rok své činnosti. Výmarský ohař je však v myslivecké praxi na našem území využíván již od r. 1910. V současné době má Klub více než 450 členů.

Byla založena Asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě

Oldřich a Josefa Kučerovi

V červnu loňského roku se ve východočeském Potštejně sešli pod záštitou OMS ČMMJ Rychnov nad Kněžnou myslivci z různých koutů republiky, aby diskutovali o problematice nepříznivého vývoje stavů zaječí zvěře a zhlédli chovné středisko zajíců pana Jaroslava Horáčka, který se u nás jako jeden z prvních vydal na nesnadnou cestu chovu zajíců v zajetí (Svět myslivosti č. 7/2003).

Jabkenická obora

Ing. Ondřej Kozub

"... po hrázi mezi Mlýnským a Štičím rybníkem, pak podél Hradeckého rybníka a dál až na Vidlák, kde by mne mohl napadnout nějaký pěkný motiv ..." Tak to si možná mohl v duchu představovat náš velký hudební skladatel Bedřich Smetana, když se procházel Jabkenickou oborou. V myslivně v nedaleké obci Jabkenice totiž od r. 1875, po ztrátě sluchu, žil u svého zetě lesníka Josefa Schwarze, manžela nejstarší dcery Žofie. Pobyt významného skladatele připomíná památník v rekonstruované myslivně a po něm pojmenovaná právě obnovovaná poznávací stezka, vedoucí oborou s daňčí zvěří.

O projektu obnovy parkové úpravy části Jabkenické obory

Ing. Pavel Šimek, Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Jana Kohlová a Ing. Pavel Borusík

Obecné souvislosti zamýšlené obnovy významného krajinářského díla, jakým Jabkenická obora nesporně je, jsou uvedeny v předchozím článku ing. Ondřeje Kozuba. S ohledem na velmi specifický typ krajinářských úprav v oborách je náš příspěvek, o který nás redakce Světa myslivosti požádala, chápán mimo jiné i jako námět k výměně zkušeností.
V našem článku se pokusíme popsat způsob a metody práce, které vyústily v konečnou verzi v současné době realizovaného projektu obnovy parkové úpravy části Jabkenické obory - Smetanovy stezky a jejího okolí.

Ovecký overal

Redakce

Vážení čtenáři, v tomto čísla našeho časopisu vám přinášíme výsledky prvního redakčního testu jednoho z výrobků určeného pro myslivce, který je k dostání na našem trhu. Pro historicky první redakční test jsme zvolili lovecký overal firmy Afars, který je určen pro lov na čekané v chladných měsících.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku