Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 04/04

ÚVODNÍK

 

{mosimage}

00UVOD

ÚVODNÍK

RNDr. Petr Koubek, CSc.

Vážení čtenáři,

poslední březnový den je pro každého z nás termínem, ke kterému hodnotíme uplynulý myslivecký rok. Jako správní hospodáři sčítáme zisky a také vyčíslujeme ztráty. Ne snad proto, abychom trestali viníky našich nezdarů, ale především proto, abychom se v příštím mysliveckém roce pojmenovaných chyb vyvarovali. Jaký tedy byl ten právě končící?

Aktivity Asociace profesionálních myslivců neustávají

 

{mosimage}

00POL

Aktivity Asociace profesionálních myslivců neustávají

Ing. David Vaca, Ph.D.

Slušný rozruch mezi našimi čtenáři způsobil rozhovor s prezidentem Asociace profesionálních myslivců ČR (APM) dr. ing. Liborem Řehákem v loňském květnovém čísle Světa myslivosti. Dodnes chodí do redakce dopisy, v nichž se polovina odesílatelů jízlivě ptá, kde dnes je APM se svými radikálními myšlenkami, jimiž sice rozčeřila hladinu české myslivosti, avšak do širšího povědomí nevstoupila a neuchytila se. Druhá polovina se naopak seriózně zajímá o aktivity APM. Faktem je, že od loňska o APM nebylo moc slyšet, její internetový zpravodaj dokonce zcela zanikl. V souvislosti s další činností APM jsme položili několik otázek ing. Zdeňku Bestovi, viceprezidentu APM a předsedovi jejího výkonného výboru.

Poslanci přijali novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

 

{mosimage}

00POL

Poslanci přijali novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

2. března t. r. přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na druhý pokus klíčovou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která počítá s vytvořením evropské soustavy zvláště chráněných oblastí Natura 2000. Pokud by parlament nepřijal novelu včas (tak, aby začala platit od 1. 5. 2004 - pozn. red.), hrozily by republice po vstupu do EU vysoké finanční sankce do doby, než by zjednala nápravu.

Tetřívek obecný - ohrožený druh Evropy

 

{mosimage}

00VEDA

Tetřívek obecný - ohrožený druh Evropy

Ing. Petra Málková

Ve dnech 8. - 12. září loňského roku proběhla na pražské lesnické fakultě mezinárodní konference věnovaná problematice tetřívka obecného s příznačným názvem "Tetřívek - ohrožený druh Evropy". Organizátoři - katedra ekologie Fakulty lesnické a environmentální ČZU Praha a Česká společnost ornitologická - přivítali více než 50 odborníků z 15 států. Toto setkání zabývající se problematikou tetřívka obecného na území Evropy bylo již druhé v pořadí. První konference se konala v r. 2000 v belgickém Lutychu.

Na lesních kurech ve Švédsku

 

{mosimage}

00ZAHR

Na lesních kurech ve Švédsku

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Skandinávské lesy jsou mojí dlouholetou láskou.
Již od druhé poloviny 90. let, kdy jsem pracovně pobýval několik let na Švédské zemědělské univerzitě, bylo mým velkým snem ulovit tetřeva. Populace lesních kurů, nejen tetřevů, ale i tetřívků, jeřábků a bělokurů, je ve Švédsku stále početná. Kvůli nedostatku času i příležitostí jsem se však během svého dlouhodobého pobytu k lovu nedostal, i když jsem v lesích při své práci tyto kurovité často potkával. Před čtyřmi lety jsem byl lovit lesní ptáky v Norsku, ale tam jsem neměl štěstí (Myslivost č. 10/2000). Proto mne velmi potěšilo pozvání, které jsem dostal vloni na podzim od svého švédského kolegy.

K problematice snížení škod působených černou zvěří

 

{mosimage}

00PRAX

K problematice snížení škod působených černou zvěří

Ing. Václav Velek

Od svých osmnácti let, tj. již třicet pět let, se aktivně a poměrně intenzivně zabývám myslivostí. Přibližně stejnou dobu pracuji na různých úrovních řízení zemědělské výroby. V posledních letech s velkým zájmem sleduji diskusi kolem problematiky přemnožené černé zvěře. Je neoddiskutovatelnou skutečností, že tento druh je na území střední Evropy nejpřizpůsobivější zvěří, což vedlo k téměř nekontrolovatelnému nárůstu jeho stavů, včetně nepříznivé věkové struktury populace. Tato situace vede k vzniku citelných škod na porostech zemědělských plodin.

Nenastal čas změnit metody, termíny a vůbec pohled na sčítání zvěře?

 

{mosimage}

00ANK

Nenastal čas změnit metody, termíny a vůbec pohled na sčítání zvěře?

Prvním dubnovým dnem začíná nový myslivecký rok. Ještě předtím, v únoru a březnu, jsme stihli nasčítat, kolik zvěře běhá v našich honitbách, abychom mohli svědomitě připravit plány lovu a po dohodě s držiteli honiteb je předložit k evidenci státní správě myslivosti. Zastavme se u dvou kouzelných slov použitých v předchozím souvětí: "nasčítat" a "svědomitě". Proč ty uvozovky a ironický tón? Při pohledu na výsledky myslivecké statistiky, zejména při porovnání hodnot jarních kmenových stavů a konečné výše úlovků v horizontu několika let, je na místě pochybovat o tom, zda současné termíny sčítání (únor-březen) a v praxi užívané metody (u spárkaté zvěře např. sčítání u krmelců) dávají reálný obraz o počtech zvěře v našich honitbách. Dochází ke značnému zkreslení, vykazují se nižší stavy zvěře, než které v honitbách skutečně jsou. Nebylo by lepší např. spárkatou zvěř sčítat až v dubnu, kdy již intenzivně vychází na pastvu na volná prostranství a je možné snadněji i objektivněji zjistit její stavy, navíc bez zimních úhynů? A co ostatní druhy zvěře?

Sen o kvalifikovaném odhadu početnosti zvěře

 

{mosimage}

00DISK

Sen o kvalifikovaném odhadu početnosti zvěře

Ing. Petr Ziegrosser

V r. 1997 padlo na Lesní správě Hluboká nad Vltavou (Lesy České republiky, s. p.) rozhodnutí vyplotit severní část Staré obory. Důvody byly čistě lesnické - zajištění obnovy lesa. Stavba plotu byla dokončena v r. 1998, vyplocená část má výměru cca 150 ha (mýtní porosty cca 30 % výměry, probírky 40 %, mlaziny a kultury 30 %). Rovněž bylo rozhodnuto, že se v této části obory vystřílí veškerá spárkatá zvěř.
V té době jsem ve Staré oboře pracoval jako oborník a mým úkolem bylo zajistit "likvidaci" zvěře, a to do počátku jarních prací v r. 1999.

Metody určování početnosti velkých savců

 

{mosimage}

00VEDA

Metody určování početnosti velkých savců

RNDr. Marta Heroldová, CSc., RNDr. Miloslav Homolka, CSc.

Objektivní odhad početních stavů jakéhokoliv živočišného druhu je základní podmínkou jeho úspěšného managementu. Mezi druhy zařazenými naším zákonem o myslivosti ke zvěři se v této souvislosti nejčastěji diskutuje o spárkaté zvěři. Odhadnout její stavy v přírodě není vůbec jednoduché. Pomoci nám k tomu mohou různé sčítací metody.

Hledám cesty, jak pomoci zvěři a myslivosti

 

{mosimage}

00ROZH

Hledám cesty, jak pomoci zvěři a myslivosti

Ing. David Vaca, Ph.D.

18. dubna oslaví významné jubileum - abrahámoviny - předseda redakční rady našeho časopisu doc. ing. Vladimír Hanzal, CSc. Redakce mu tímto přeje hodně úspěchů v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, které jsou jeho denním chlebem, v rodinném životě a samozřejmě "Lovu zdar!" V půli března jsme se s jubilantem setkali a položili mu několik otázek týkajících se jeho názorů na myslivost, vzdělávání myslivců a na působení v redakční radě Světa myslivosti.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku