Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 07/04

Úvodník

 

{mosimage}

00UVOD

ÚVODNÍK

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

z vašich reakcí je mi známo, že si většina z vás oblíbila pravidelnou rubriku Naše obory, v níž každý měsíc přinášíme reportáž z jednoho z našich oborních chovů. Věřím proto, že vás zaujme i souvislejší materiál týkající se obor, jemuž v tomto čísle časopisu věnujeme větší prostor, přičemž nejde jen o reportáže, ale i o diskusní příspěvky. Ty považuji za zajímavé, protože se věnují perspektivám obor.

Myslivost u LČR v roce 2004

 

{mosimage}

00POL

Myslivost u LČR v roce 2004

Ing. Josef Vlášek

Změny u Lesů České republiky, s. p., související s výměnou vedení podniku a novým přístupem k řešení některých otázek jeho fungování, vyvolávají mezi myslivci kromě jiného různé nejasnosti související s pravidly výkonu práva myslivosti ve vlastních honitbách LČR. Odpovědi na některé otázky je možné nalézt v článku "Myslivost u LČR v roce 2004", který byl zveřejněn v květnovém čísle podnikového časopisu LČR Lesu zdar. Jde o důležitý materiál, který po svolení redakce Lesu zdar přetiskujeme v mírně redakčně upravené a zkrácené verzi.

Ustavující sněm "Iniciativy pro myslivost v moderní společnosti"

 

{mosimage}

00POL

Ustavující sněm "Iniciativy pro myslivost v moderní společnosti"

redakce

V květnovém čísle Světa myslivosti jsme zveřejnili první informaci o vzniku “Iniciativy pro myslivost v moderní společnosti” coby nového klubu pod hlavičkou Českomoravské myslivecké jednoty. 2. června t. r. se uskutečnil ustavující sněm této aktivity, na kterém byl klub oficiálně založen. Za aktivitou stojí především skupina myslivců kolem Studentského mysliveckého spolku posluchačů Fakulty lesnické a environmentání při České zemědělské univerzitě, která navázala spolupráci s ČMMJ a správcem internetového portálu AGRIS.

Konference o zakládání obor

 

{mosimage}

00REP

Konference o zakládání obor

Redakce

Česká lesnická společnost (ČLS) coby organizátor odborných konferencí věnovaných kromě lesnictví každoročně i některé z aktuálních otázek myslivosti vybrala pro letošní rok téma zakládání obor. Celostátní konference s mezinárodní účastí nazvaná "Problematika zakládání obor" se uskutečnila ve dnech 11. - 12. 6. t. r. v Poslově mlýně u Doks.

Jakou perspektivu mají obory a jak obhájit jejich existenci v dnešní době?

 

{mosimage}

00ANK

Jakou perspektivu mají obory a jak obhájit jejich existenci v dnešní době?

Redakce

Obory provázejí člověka již mnoho staletí a oblibu nalezly i na našem území. Jejich počet se u nás postupně měnil. Po rozmachu obornictví v 17. až 19. století došlo ve 20. století k útlumu a snížení počtu obor. Určitého obratu jsme se dočkali v 90. letech minulého století a na počátku nového tisíciletí. Zatímco v polovině 70. let u nás bylo v provozu 36 obor (Wolf a kol. 1976), v r. 1998 to bylo již 95, v r. 2000 107 (Kozub 2002) a v r. 2002 již 159 (Hromas 2004). Bude tento vzestupný trend pokračovat i přes vysokou nákladovost zakládání obor a jejich náročný provoz? A jak obhájit existenci obor před laickou veřejností? To jsou jen některé otázky, jež nás mohou ve výše uvedené souvislosti napadnout. V naší anketě jsme oslovili čtyři respondenty, jimž jsme položili následující dotaz: Jaká je podle vás perspektiva oborních chovů a na čem by měla být založena obhajoba jejich existence v dnešní moderní době?

Obory a farmy

 

{mosimage}

00DISK

Obory a farmy

Ing. Petr Ziegrosser

Obora, obornictví, oborník. Tři slova, která jsou pro jednoho běžná, pro druhého tajuplná, pro dalšího odsouzeníhodná a pro jiného úplně neznámá.

Stavba obory - od zadání projektu k procházce mezi zvěří

 

{mosimage}

00REP

Stavba obory - od zadání projektu k procházce mezi zvěří

Ing. David Vaca, Ph.D.

Na konferenci o problematice zakládání obor, o níž píšeme na předcházejících stránkách, bylo možné dozvědět se z přednesených referátů mnoho užitečných informací. K získání poznatků přispěla i exkurze do nedávno postavené obory Židlov ve správě Vojenských lesů a statků, s. p. - divize Mimoň. Od jejího vybudování na konci 90. let minulého století uplynul již nějaký čas, během kterého u nás vyrostly další nové obory. Do jedné z nejnovějších jsme se vypravili na reportáž, abychom zjistili, co obnášela její stavba "na zelené louce".

Druhý středoevropský workshop o černé zvěři - aktuální informace o jejích stavech a chovu ve střední

 

{mosimage}

00VEDA

Druhý středoevropský workshop o černé zvěři - aktuální informace o jejích stavech a chovu ve střední Evropě

Ing. Roman Urbanec, Ph.D.

6. května t. r., rok od prvního mezinárodního pracovního setkání odborníků na černou zvěř, se opět z iniciativy Středoevropského institutu ekologie zvěře Vídeň-Brno-Nitra uskutečnila jejich další schůzka. Účastníci se tentokrát sjeli do dolnorakouského Allandu nedaleko rakouské metropole Vídně.

Myslivost na Slovensku

 

{mosimage}

00ZAHR

Myslivost na Slovensku

Ing. Jozef Herz, Ph.D.

Slovenská republika je díky své geografické poloze a různorodým klimatickým podmínkám přímo před-určena k tomu, aby tam žilo nespočet druhů lovné zvěře. Slovenská myslivost i tamní myslivecké organizace prošly dlouhou cestou, jejich vývoj byl poznamenán dějinami celého národa.

Slovensko: čekání na nový zákon o myslivosti

 

{mosimage}

00ROZH

Slovensko: čekání na nový zákon o myslivosti

Ing. David Vaca, Ph.D.

Myslivost v Čechách a na Slovensku byla po dlouhou v těsném spojení vyplývajícím ze společného soužití v jednom státu. I po r. 1992, kdy došlo k rozdělení federativní republiky na dva samostatné státy, zůstalo českým a slovenským myslivcům mnoho společného, včetně některých problémů, jimž musí čelit.
Mezi ty patří kromě jiného absolvování procesu tvorby nové myslivecké legislativy. To, co jsme zažívali před několika lety my, čeští myslivci, trápí v současnosti naše slovenské kolegy. Na stole leží návrh nového mysliveckého zákona, nad kterým se rozbíhá složitá diskuse. O rozhovor na toto jsme požádali ing. Marcela Lehockého z odboru myslivosti a rybářství Lesů Slovenské republiky. s. p.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku