Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 09/04

Úvodník

 

{mosimage}

00UVOD

ÚVODNÍK

Ing. Karel Lankaš

Vážení čtenáři,

není obvyklé dávat úvodníkům nějaký podtitul, ale při psaní tohoto příspěvku mě stále napadala parafráze na známý přírodopisný dokument: “Přežijí myslivci rok ... ?” (nechť si čtenář sám doplní příslušné datum). Titulek by však mohl být zrovna tak otázkou typu: “Stárnou myslivci, nebo mládnou?”. Pomiňme na chvíli známou argumentaci, že věk není vše a každý je mladý tak, jak se cítí. Nechme stranou i velice běžný případ, kdy v honitbě velmi starý myslivec strčí “do kapsy” celou řadu mladších kolegů.

Iniciativa pro myslivost v moderní společnosti: jsme tu pro zlepšení komunikace mezi myslivci a veře

 

{mosimage}

00POL

Iniciativa pro myslivost v moderní společnosti: jsme tu pro zlepšení komunikace mezi myslivci a veřejností

Ing. David Vaca, Ph.D.

Kdo pravidelně čte náš časopis, jistě v letošním roce zaznamenal informace o vzniku Iniciativy pro myslivost v moderní společnosti (dále Iniciativa; Svět myslivosti č. 5 a 7/2004). O její založení se postarala především skupinka mladých myslivců, členů Studentského mysliveckého spolku posluchačů Fakulty lesnické a environmentální (FLE) při České zemědělské univerzitě v Praze. O rozhovor o důvodech založení Iniciativy, cílech a aktivitách jsme požádali jejího předsedu ing. Kamila Štípka, Ph.D., (KŠ) a místopředsedu ing. Jiřího Šilhu (JŠ).

Problémy mladých myslivců aneb má mládí v našich honitbách zelenou?

 

{mosimage}

00ANK

Problémy mladých myslivců aneb má mládí v našich honitbách zelenou?

Redakce

Při pohledu na současnou věkovou strukturu českých myslivců je patrná výrazná převaha starších ročníků. Kromě toho je všeobecně známo, že myslivost mladé lidi příliš nepřitahuje. Z těchto skutečností plyne, že je do budoucna nutné počítat s úbytkem myslivců se všemi důsledky pro výkon práva myslivosti v ČR z toho vyplývajícími. Jak to však udělat, aby se řady mladých zájemců o myslivost, kteří by byli schopni přinést do značně konzervativního oboru nové pohledy a "čerstvý vzduch", znásobily? Pokud se dnes mladý člověk rozhodne věnovat myslivosti, často naráží na různá úskalí, která ho mohou nakonec odradit. Může jít o nedostatek finančních prostředků na pořízení lovecké výzbroje a výstroje, absenci času kvůli škole, kariéře či zakládání rodiny, ale také o nemožnost uchytit se v honitbě a zapojit se do myslivecké praxe. Když chybějí známí, adept se do mysliveckého života prosazuje velmi těžce. Ještě delší dobu trvá, než starší kolegové začnou respektovat jeho názor, byť by byl sebesprávnější ... Předpovědi o úbytku našich myslivců v relativně krátké době vyvolávají především otázky typu: jak podchytit zájem mladých lidí o myslivost? Zkusme si však tuto otázku položit obráceně: Co vadí mladým myslivcům na současné podobě myslivosti, co je nutí k pochybnostem o řešení některých problémů a co by bylo potřeba změnit? Možná, že odpovědi našich respondentů budou zpětnou vazbou a inspirací pro naše myslivecké organizace, jejichž někteří členové se angažují v práci s mládeží.

Kritika české myslivosti

 

{mosimage}

00DISK

Kritika české myslivosti

Petr Kjučukov

Již od dětství se hluboce zajímám o myslivost. Také kvůli tomu jsem před několika lety složil myslivecké zkoušky. Myslivost ale aktivně neprovozuji, protože se mi příčí praktiky mysliveckých sdružení. Za zvěří však intenzívně chodím a myslivost hodlám provozovat při lesnickém povolání (v současné době jsem studentem oboru Lesní inženýrství na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze). Myslivost mám rád a považuji ji za velmi důležitou součást ochrany přírody.
Ve způsobu jejího provozování však shledávám mnoho negativ. Proto jsem se rozhodl napsat tento kritický článek.

Určování věku šelem

 

{mosimage}

00VEDA

Určování věku šelem

Ing. Bc. Jiří Honzírek

Vysoká úroveň české myslivosti klade stále vyšší nároky na odborné znalosti našich myslivců. Každý by měl být schopen odhadnout věk živé, a posléze i ulovené zvěře. Současný stav poznatků sice dosud neumožňuje přesně určit věk zvěře, ale díky zdokonalování používaných metod je odhad stále přesnější. Např. u spárkaté zvěře lze považovat dnešní metody za dostačující, přičemž výsledky je možné využít ke zlepšování chovatelských znalostí a k dosažení stanovených cílů. Současná doba však vyžaduje změnu přístupu k určování věku také ostatních druhů zvěře, kromě jiného i šelem. Znalosti této problematiky je potřeba doplnit a zlepšit.

Odhad věku u lišky obecné

 

{mosimage}

00PRAX

Odhad věku u lišky obecné

Ing. Bc. Jiří Honzírek

Liška patří k našim nejhojnějším volně žijícím šelmám střední velikosti. Její potravu tvoří především drobní hlodavci, ale v období péče o mláďata se lišky významnou měrou podílejí i na snižování stavů drobné zvěře. Tyto skutečnosti vedly k podrobnému zkoumání a zmapování životních návyků liščích populací.
Bez nadsázky lze uvést, že o liškách můžeme z literatury vyčíst opravdu mnoho. Pokud bychom však hledali bližší informace o určování jejich věku, nebyli bychom úspěšní. Je proto třeba hledat cestu, jak i v tomto směru zdokonalit naše znalosti.

Lehké přenosné posedy - jejich využití v praxi

 

{mosimage}

00PRAX

Lehké přenosné posedy - jejich využití v praxi

Ing. Jan Vajda

K výkonu práva myslivosti neodmyslitelně patří rozmanitá myslivecká zařízení. Jde o všechna mobilní a stacionární zařízení v honitbě, sloužící k péči o zvěř, k jejímu chovu, pozorování a samozřejmě také k lovu. V souvislosti s posledně jmenovaným druhem zařízení lze v poslední době v odborných časopisech zaznamenat nabídky různých lehkých přenosných posedů. Podívejme se podrobněji na jejich využití.

Výsledky myslivecké statistiky 2002/2004

 

{mosimage}

00PRAX

Výsledky myslivecké statistiky 2002/2004

Ing. Martin Žižka

Rok 2003 je v myslivosti rokem do značné míry přelomovým. Orgánům státní správy myslivosti se v jeho průběhu podařilo uzavřít většinu správních řízení týkajících se uvádění honiteb do souladu se zákonem, příp. uznávání nových honiteb. V návaznosti na tyto změny došlo k řadě případů ke změně držitelů a uživatelů honiteb. Určitých změn doznala i myslivecká statistika.

Produkce českých a moravských honiteb od 20. let XX. století do dneška aneb Vlastně se nic nestalo .

 

{mosimage}

00PRAX

Produkce českých a moravských honiteb od 20. let XX. století do dneška aneb Vlastně se nic nestalo ...

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

V řadě debat o české myslivosti se neustále opakuje následující teze: zvěře ubývá, není co lovit a zbytečné jsou všechny diskuse o její podpoře, protože myslivost zaniká. Tento dojem je poměrně obecně rozšířený. Pojďme se však podívat, jak to se stavy zvěře a její produkcí vypadá z dlouhodobějšího pohledu. Výsledky mnohé jistě velmi překvapí.

Los evropský - symbol švédské přírody

 

{mosimage}

00ZAHR

Los evropský - symbol švédské přírody

Dr. Ing. Eugen Král, CSc.

Los evropský (Alces alces) patří k největším savcům evropského kontinentu. V minulých letech jsem díky mnoha zájezdům se svými studenty poznal přirozené prostředí této atraktivní, ale velmi plaché a opatrné zvěře nejen v oblasti jihošvédské provincie Smaland, ale i v severských oblastech Laponska. Díky mému působení coby zástupce švédských lesnických veletrhů Elmia Wood pro východní Evropu mi byl umožněn také lov losí zvěře.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku