Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 10/04

ÚVODNÍK

 

{mosimage}

00UVOD

ÚVODNÍK

Pavel Kříž

v době, kdy píši tento úvodník, skončily u nás na Vysočině žně, letos díky počasí značně opožděné. Zemědělci několika pojezdy vyspělé techniky změnili během velmi krátké doby pole k nepoznání. Kde ještě včera stálo obilí, je dnes oraniště. Málokde se však již dodržuje staré myslivecké pravidlo "poslední snop z pole - první klas do zásypu". Zásypy v mnoha honitbách ostatně už ani nemají, protože drobné zvěře je tak málo, že se je nevyplatí udržovat. Samozřejmě znám i honitby, kde se uvedeným pravidlem myslivci řídí, a je to patrné na stavech bažantí a zaječí zvěře. Co je to však platné, když tímto způsobem zvěři nepomůžeme rychle se zorientovat v terénu a překonat nástrahy intenzívně obdělávané krajiny?

"Seminář" Změny v krajině a zvěř

 

{mosimage}

00REP

"Seminář" Změny v krajině a zvěř

 

Ing. David Vaca, Ph.D.

Střední lesnická škola v Hranicích hostila 27. srpna t. r. účastníky semináře Změny v krajině a zvěř, pořádaného Českomoravskou mysliveckou jednotou ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., a FAO.

Které dotace můžeme využít v myslivosti?

 

{mosimage}

00PRAX

Které dotace můžeme využít v myslivosti?

Mgr. Marek Hartych

Přestože většina finančních podpor poskytovaných každoročně státem, jež lze využít v myslivosti, není novinkou, řada myslivců v tomto ohledu stále nemá zcela jasno. Nevědí, o co, kde, kdy a jak žádat a k čemu lze přiznané dotace využít. V tomto článku chci seznámit mysliveckou veřejnost s orientačním výčtem příslušných dotačních titulů. Finanční prostředky jimi přiznávané jsou určeny buď přímo pro myslivecké hospodaření, nebo pro podporu činností, které s myslivostí souvisejí, a lze je tak pro ni využít.

Jak je využívána finanční podpora státu pro myslivost?

 

{mosimage}

00PRAX

Jak je využívána finanční podpora státu pro myslivost?

Ing. Jaroslav Růžička

Z dotací určených do myslivosti jsou mezi myslivci zřejmě nejznámější položky zařazené mezi "Finanční příspěvky na hospodaření v lesích". Jak je myslivci v současné době využívají?

Kteří jelenovití produkují nejkompaktnější paroží?

 

{mosimage}

00VEDA

Kteří jelenovití produkují nejkompaktnější paroží?

Prof. Jiří Bubeník

Nedávno jsem elektronickou poštou obdržel zajímavý dotaz: "Kteří jelenovití produkují nejkompaktnější paroží?" Protože se studiem paroží zabývám již řadu let, pokusil jsem se zamyslet nad odpovědí a zformulovat ji. Nebylo to však tak jednoduché, jak jsem se zprvu domníval.

Přikrmování spárkaté zvěře - pro a proti aneb Proč a jak stále chybujeme (1)

 

{mosimage}

00PRAX

Přikrmování spárkaté zvěře - pro a proti aneb Proč a jak stále chybujeme (1)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

Mohlo by se zdát, že o přikrmování spárkaté zvěře nelze napsat nic nového a že vše podstatné již bylo řečeno. Přesto se každoročně u mnoha krmných zařízení dějí věci, které s racionálním a odpovědným přikrmováním nemají nic společného. Zdá se, že někteří myslivci jsou téměř nepoučitelní. Shrňme si proto znovu, co přikrmování v současných podmínkách přináší a jaký vliv má na zvěř. Od základních biologických charakteristik zvěře, kterým se budeme věnovat v tomto článku, můžeme odvodit nejdůležitější zásady správného přikrmování.

Myslivost je součástí středoevropské kultury

 

{mosimage}

00DISK

Myslivost je součástí středoevropské kultury

Ing. Jiří Mlčoušek

Myslivci, pro kterého představuje výkon práva myslivosti alespoň trochu srdeční záležitost a ne pouze loveckou zbraň a vášeň, není současný stav české myslivosti lhostejný. Jestliže výsledky kterékoliv lidské činnosti nejsou na odpovídající úrovni, jde o důvod k zamyšlení. Myslivost by neměla být výjimkou. Reakce na článek Kritika české myslivosti autora Petra Kjučukova (Svět myslivosti č. 9/2004) V minulém čísle našeho časopisu byl zveřejněn článek Petra Kjučukova Kritika české myslivosti, který nenechal mnoho čtenářů v klidu. Pro aktuální číslo Světa myslivosti jsme vybrali čtyři z písemných reakcí.

Proč v loňském roce poklesl celkový odstřel černé zvěře a jaký bude její letošní výřad?

 

{mosimage}

00ANK

Proč v loňském roce poklesl celkový odstřel černé zvěře a jaký bude její letošní výřad?

V zářijovém čísle Světa myslivosti byly zveřejněny výsledky aktuální myslivecké statistiky za rok 2003, podle nichž meziročně poklesl celkový odstřel černé zvěře o více než 4500 kusů, což představuje 5,7 % (r. 2002 - 82 536 ks, r. 2003 77 871 ks). Jak vysvětlit tento pokles s ohledem na celoevropský trend rostoucích stavů divočáků? A jaký celkový výřad nás čeká v letošním roce? Tyto otázky jsme položili respondentům naší ankety.V zářijovém čísle Světa myslivosti byly zveřejněny výsledky aktuální myslivecké statistiky za rok 2003, podle nichž meziročně poklesl celkový odstřel černé zvěře o více než 4500 kusů, což představuje 5,7 % (r. 2002 - 82 536 ks, r. 2003 77 871 ks). Jak vysvětlit tento pokles s ohledem na celoevropský trend rostoucích stavů divočáků? A jaký celkový výřad nás čeká v letošním roce? Tyto otázky jsme položili respondentům naší ankety.

Česká republika byla prohlášena za stát bez výskytu vztekliny

 

{mosimage}

00VEDA

Česká republika byla prohlášena za stát bez výskytu vztekliny

MVDr. Oldřich Matouch, CSc.

Desetiletí trvající úsilí mnoha profesionálních veterinárních pracovníků i dobrovolníků bylo letos v červenci korunováno úspěchem: ČR splnila kritéria nutná pro přiznání statutu státu "prostého vztekliny". Co z toho vyplývá pro myslivost?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku