Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 12/04

ÚVODNÍK

 

{mosimage}

00UVOD

ÚVODNÍK

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,
jsem rád, že mi opět připadla milá povinnost oslovit vás, příznivce Světa myslivosti, v závěrečném čísle již pátého ročníku jeho vydávání.

Nová vyhláška upravující myslivecké plánování

 

{mosimage}

00LEG

Nová vyhláška upravující myslivecké plánování

Ing. Zdeněk Navrátil

Po třech letech od vydání zákona o myslivosti jsme se konečně dočkali sjednocujícího předpisu, který metodicky upravuje sestavování a předkládání plánů mysliveckého hospodaření a plánů péče o zvěř. Tento předpis v systému mysliveckého hospodaření chyběl několik desítek let. Jen ze setrvačnosti se používaly stále stejné tiskopisy, ale způsob jejich vyplňování a předkládání státní správě nebyl na území státu jednotný. Kvalita plánování závisela na zkušenostech a náročnosti konkrétního pracovníka státní správy. Nyní konečně máme nový předpis - vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě,

Doporučení Ministerstva zemědělství ČR k redukci stavů černé zvěře na území ČR

 

{mosimage}

00PRAX 

Doporučení Ministerstva zemědělství ČR k redukci stavů černé zvěře na území ČR

Pramen: www.mze.cz, redakce

Jak jsme již informovali (Svět myslivosti č. 6/2004), Myslivecká rada ministra zemědělství se na svých zasedáních zabývala vysokými stavy černé zvěře a problémy s tím souvisejícími. Výsledkem je doporučení, které bylo v červenci t. r. rozesláno všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy.

"Černá zvěř 2004" - II. odborný seminář pro myslivce Zlínského kraje

 

{mosimage}

00PRAX

"Černá zvěř 2004" - II. odborný seminář pro myslivce Zlínského kraje

 

Ing. Ondřej Kozub

Počátkem října t. r. uspořádal krajský úřad Zlínského kraje II. odborný seminář pro myslivecké hospodáře a myslivecké stráže věnovaný problematice chovu a lovu černé zvěře (I. seminář na toto téma se uskutečnil v loňském roce). Seminář se konal ve dvou termínech - 7. 10. ve Vsetíně, 8. 10. v Kroměříži. Naše redakce využila k reportáži první termín.

O černé zvěři, tentokrát v Libereckém kraji

 

{mosimage}

00PRAX

O černé zvěři, tentokrát v Libereckém kraji

Ing. Zdeněk Besta a Jiří Černý

Dne 22. října t. r. byla v Liberci uspořádána konference s pracovním názvem "Černá zvěř 2004". Jejím cílem bylo vyhodnotit výsledky činnosti zemědělců, myslivců a státní správy v působnosti Libereckého kraje, týkající se snižování početních stavů černé zvěře a omezování škod jí působených v zemědělství. Konferenci zorganizoval resort životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Libereckého kraje ve spolupráci s Asociací profesionálních myslivců ČR a Okresní agrární komorou pro Liberec a Jablonec n. N.

Dobrá organizace honu je důležitým předpokladem bohatého výřadu

 

{mosimage}

00PRAX

Dobrá organizace honu je důležitým předpokladem bohatého výřadu

Ing. David Vaca, Ph.D.

Asi každý myslivec vyráží na lov s představou loveckého úspěchu, v případě honu s vidinou bohatého výřadu. Víme ale, jak vrtkavé je lovecké štěstí, takže jsme jaksi automaticky srozuměni s tím, že jen málokdy se nám podaří tato přání splnit. Do určité míry jsme však schopni ovlivnit loveckou úspěšnost výběrem místa lovu, svými zkušenostmi, chováním atd. V případě honů je kromě dobře zazvěřené honitby nejdůležitějším předpokladem kvalitní organizace a disciplína všech účastníků. O tom se přesvědčili myslivci z Mysliveckého sdružení Trutnov, které již několik let úspěšně pořádá velké naháňky na černou zvěř s výřady o několika desítkách kusů.

Úspěšná naháňka se slíděním na jelení zvěř

 

{mosimage}

00ZAHR

Úspěšná naháňka se slíděním na jelení zvěř

Připravil ing. Petr Ziegrosser

O způsobu lovu naháňkou se slíděním jsme psali v loňském srpnovém čísle Světa myslivosti. Zajímavý příspěvek na toto téma přineslo letošní lednové číslo rakouského časopisu Anblick, v němž byly zveřejněny informace o průběhu a výsledcích naháňky se slíděním uspořádané v režijní honitbě Rakouských státních lesů v Mittersil. Pro naše čtenáře jsme připravili výběr zajímavých a inspirativních pasáží.

Odborný seminář "Zajíc a bažant v současné kulturní krajině"

 

{mosimage}

00PRAX

Odborný seminář "Zajíc a bažant v současné kulturní krajině"

Ing. Petr Korhon

Pro velký zájem myslivců se letos na podzim uskutečnil na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně ve dvou termínech odborný seminář věnovaný drobné zvěři. Dne 24. 9. byl uspořádán zejména pro myslivce z OMS ČMMJ Prostějov, 22. 10. se konal již pro širší veřejnost pod názvem "Zajíc a bažant v současné kulturní krajině". V obou termínech byla pro účastníky připravena kromě odborných přednášek i terénní exkurze do honitby Wildendürnbach v Dolním Rakousku.

Proč zajíci mizí z naší krajiny?

 

{mosimage}

00ROZH

Proč zajíci mizí z naší krajiny?

Ing. Ondřej Kozub

V poslední době se zájem myslivecké veřejnosti zvýšil kromě jiného také o tradiční domácí zvěř - zajíce. Svědčí o tom např. bohatá účast na semináři o možnostech umělého chovu zajíců a jejich vypouštění do honiteb (Svět myslivosti č. 8/2004), který uspořádala nedávno vzniklá Asociace chovatelů zajíců ČR. Nutno dodat, že vypouštění uměle odchované zaječí zvěře do volné přírody nepříznivou situaci s jejich klesajícími stavy v globálu nevyřeší. V souvislosti s dramatickým úbytkem počtu zajíců v našich honitbách se mluví o dopadech změn v krajině, zatížení prostředí chemickými látkami, ale i o vlivu lovu. O názor na tuto problematiku jsme požádali RNDr. Miloše Anděru, CSc., ze zoologického oddělení Národního muzea v Praze, který se zabývá výzkumem savců a dlouhodobě sleduje dynamiku jejich početnosti v našich podmínkách.

Třinácté setkání nožířů v Příbrami

 

{mosimage}

00VYBA

Třinácté setkání nožířů v Příbrami

Text a foto Pavel Klozík

Hornické město Příbram se po sametové revoluci stalo městem nožů, nožířů, mečířů, kovářů, rytců nože zdobících a výrobců kožených pouzder. Příznivci tiché elegance ostří pravidelně míří do Příbrami první zářijový víkend. Nejinak tomu bylo také 5. a 6. září t. r.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku