Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 02/06

Úvodník

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Vážení čtenáři,

v posledních letech je vděčným tématem mnoha diskusí mezi odborníky, praktiky i laiky přemnožení černé zvěře. Rok 2004 signalizoval celkovým odstřelem převyšujícím 120 tisíc kusů černé zvěře další prudký nárůst stavů tohoto druhu. Ale ouha! Myslivecký rok 2005/2006 sice ještě neskončil, ale podle dosavadních výsledků odstřelu to již nyní vypadá, že opak by mohl být pravdou.

ČMMJ: za stabilitu a otevřenost

 

{mosimage}

00ROZH

ČMMJ: za stabilitu a otevřenost

Jednou z nejvýraznějších změn, které přinesl listopadový sjezd Českomoravské myslivecké jednoty, bylo zvolení nového předsedy naší nejstarší myslivecké organizace. Po prof. ing. Josefu Hromasovi, CSc., se jím stal ing. Jaroslav Palas, jehož myslivecká veřejnost zná především jako bývalého ministra zemědělství za ČSSD. Jeho názory a představy, s nimiž se ujal předsednické funkce v ČMMJ, přinášíme v rozhovoru, který poskytl našemu časopisu.

Na aktuální téma, aneb k současným problémům s černou zvěří

 

{mosimage} 

00DISK

Na aktuální téma, aneb k současným problémům s černou zvěří

Luděk Šmerda

Ve svém článku se chci vyslovit k situaci v chovu černé zvěře. Své názory doplním několika číselnými údaji a připomenutím již dříve publikovaných závěrů. Ty se týkají zejména příčin současných vysokých stavů prasete divokého a s tím spojených dalších problémů, především škod na polních plodinách a jistě také na drobné zvěři. K tomuto aktuálnímu tématu uvedu informace o vývoji populace černé zvěře v okrese Brno-venkov v letech 1993 - 2004. Čísla vypovídají o tom, že vykazované stavy zvěře jsou jedna věc, ale skutečnost v honitbách je poněkud jiná. To se však netýká pouze černé zvěře, ale spárkaté zvěře obecně.

Jak snižovat škody působené černou zvěří v oblasti, kde kukuřičné pole sousedí s lesem

 

{mosimage}

00PRAX

Jak snižovat škody působené černou zvěří v oblasti, kde kukuřičné pole sousedí s lesem

Zdeněk Novák

V posledních letech stále intenzivněji slýcháme o problémech, které působí černá zvěř v zemědělství, a o názorech na možnosti řešení těchto problémů. Ve Světě myslivosti č. 2/2005 jsem informoval o opatřeních, která jsme přijali v našem zemědělském podniku ke snížení škod působených černou zvěří na polních plodinách. Toto volné pokračování je doplněním o poznatky, které jsme získali během r. 2005.

Znojemské divoké husy

 

{mosimage}

00HON

Znojemské divoké husy

MVDr. Julius Klejdus

Husy velké jsou skutečnou ozdobou a tradiční součástí pestré vodní ptačí fauny některých našich rybníků a záplavových území. Těžiště jejich hnízdního výskytu na jižní Moravě leží především na rybnících u Lednice, Pohořelic, v záplavovém území dolního Podyjí a v několika rybničních lokalitách na Znojemsku. Menší populace hus velkých hnízdí také na rybnících u Náměště nad Oslavou. Stálost na hnízdištích v posledních letech a zvyšující se počty hnízdících párů v některých lokalitách jsou dobrým příslibem výskytu tohoto druhu do budoucna.

Počítač pomocníkem při určování věku jelení zvěře

 

{mosimage}

00ZAHR

Počítač pomocníkem při určování věku jelení zvěře

Ing. David Vaca, Ph.D.

Je únor, blíží se čas prvních letošních přehlídek trofejí zvěře ulovené v pomalu končícím mysliveckém roce 2005/2006. Přehlídkám trofejí tradičně předcházejí schůze hodnotitelských komisí zabývajících se kromě jiného určováním věku ulovené trofejové zvěře. Rakouští výzkumníci přišli nedávno s novinkou, která má usnadnit práci při stanovení věku úlovku.

Určování věku ulovené spárkaté zvěře - příklad použití laboratorních metod v praxi

 

{mosimage}

00PRAX

Určování věku ulovené spárkaté zvěře - příklad použití laboratorních metod v praxi

Ing. Jan Dvořák, Ph.D., a Ing. Bc. Jiří Honzírek

Přehlídky trofejí v regionech s výskytem jelení zvěře jsou pro mne vždy velkým lákadlem. Po několika v minulosti nezdařených pokusech se mi v loňském roce podařilo navštívit výstavu trofejí pocházejících z oblasti Rýmařova, Vrbna pod Pradědem a Bruntálu. Na každé přehlídce trofejí lze narazit na nejednu zajímavost.

Sbírání shozů v oboře a ve volné honitbě

 

{mosimage}

00PRAX

Sbírání shozů v oboře a ve volné honitbě

Ing. Petr Ziegrosser

Počátkem února začínají jako každoročně shazovat jeleni. Lovecká sezóna skončila, zvěř je přeléčena, myslivci vyčistili zbraně a uložili je do trezorů. Začínají sbírat shozy, a to není na kulovnici čas. V honitbě s daňky a sikou je „o zábavu“ postaráno až do poloviny května. Chceme-li najít co nejvíce shozů, sestavit páry a vše zhodnotit, čeká nás mnoho práce.

K problematice vyšetřování zvěřiny

 

{mosimage}

00PRAX

K problematice vyšetřování zvěřiny

MVDr. Josef Bělobrádek

Mezi mysliveckou veřejností probíhala vzrušená diskuse týkající se výkladu veterinárních předpisů, podle nichž se vyšetřuje zvěřina a následně se uvolňuje do distribuční sítě. Veterinární legislativa EU platná u nás od 1. 1. 2006 by měla přinést některé podstatné změny. Jak ovlivní dosavadní praxi?

Krátké zamyšlení nad jedním ustanovením zákona o myslivosti

 

{mosimage}

00LEG

Krátké zamyšlení nad jedním ustanovením zákona o myslivosti

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Jedním z palčivých problémů naší současné myslivosti je velké množství zvěře, již usmrcují dopravní prostředky na pozemních komunikacích. Nejde přitom zcela zjevně jen o problém myslivosti, ale s ohledem na škody, vznikající jako důsledek střetu se zvěří na motorových vozidlech a na zdraví či dokonce na lidských životech, je to problém v jistém smyslu celospolečenský.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku