Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 05/06

Úvodník 5/2006

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

RNDr. Petr Koubek, CSc.

Vážení čtenáři,

teprve nedávno skončil další myslivecký rok. Myslivečtí hospodáři finišují s vyplňováním různých hlášení a příslušných formulářů, jejichž schválení je nezbytné pro zahájení nové lovecké sezóny. Sezóny, která pro mnohé z nás nezačíná příliš šťastně.

Seminář „Problematika škod působených zvěří na zemědělských plodinách"

 

{mosimage}

00PRAX

Seminář „Problematika škod působených zvěří na zemědělských plodinách"

Ing. David Vaca, Ph.D.

První den veletrhu Silva Regina 2006 – 2. duben t. r. – proběhl v „Lesnickém sále“ pavilonu „Z“ brněnského výstaviště odborný seminář „Problematika škod působených zvěří na zemědělských plodinách“. Akci připravenou Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, Ústavem biologie obratlovců AV ČR v Brně a redakcí časopisu Svět myslivosti navštívilo přes 90 zájemců. Přítomní vyslechli šest referátů doplněných o názorné prezentace.

11. ročník Levických poľovníckych dní

 

{mosimage}

00ZAHR

11. ročník Levických poľovníckych dní

Doc. Ing. Pavel Hell, CSc.

Od 23. března do 1. dubna t. r. se již pojedenácté konaly tradiční „Levické poľovnícke dni“. Tato několikadenní akce sklízí velký ohlas nejen na Slovensku, ale též v zahraničí. Svědčí o tom i fakt, že se jí každoročně zúčastní, kromě jiných, různé myslivecké „celebrity” z ciziny.

Volby 2006: už víte, komu dáte hlas?

 

{mosimage}

00ANK

Volby 2006: už víte, komu dáte hlas?

V dubnovém čísle Světa myslivosti jsme zveřejnili odpovědi zástupců domácích politických stran na prvních osm otázek, které jim položila naše redakce v souvislosti s blížícími se červnovými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V následujícím textu naleznete druhou osmičku dotazů a odpovědí týkajících se myslivosti a související problematiky.

Zasedání pracovní skupiny myslivecké rady ministra zemědělství

 

{mosimage}

00POL

Zasedání pracovní skupiny myslivecké rady ministra zemědělství

Ing. Karel Lankaš

Poslední zasedání poradního orgánu ministra zemědělství, uspořádané 5. dubna t. r., bylo věnováno dvěma základním bodům. Prvním z nich bylo myslivecké vzdělávání v ČR. To je v porovnání s jinými evropskými státy na velmi dobré úrovni, ale v průběhu let se objevily a stále se objevují nové skutečnosti, které vyžadují změny i v této oblasti, ne-li její zásadní reformu. Druhým bodem jednání byla problematika sčítání zvěře.

Zvěřina - žádaný produkt mysliveckého hospodaření

 

{mosimage}

00PRAX

Zvěřina - žádaný produkt mysliveckého hospodaření

(Mýty a tradice ve světle moderních hygienických požadavků)

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

Přiblížila se doba lovu srnců – zahájení nové lovecké sezóny. Většina z nás již dlouhé týdny hledá toho „svého“ srnce, jemuž se bude v době odstřelu věnovat s nadějí, že právě on splní jak touhu po dobré trofeji, tak kritéria průběrnosti, resp. lovnosti. Převážná část lovců pozoruje parůžky, ti odpovědnější srovnávají jejich parametry s tělesnými charakteristikami a chováním srnce, a skuteční myslivci si vše výše uvedené dávají do souvislostí s věkovým složením a poměrem pohlaví příslušné populace srnčí zvěře v honitbě, přičemž odstřel realizují až po odborném vyhodnocení všech těchto skutečností.

Než vyjedou žací stroje

 

{mosimage}

00PRAX

Než vyjedou žací stroje

Karel Nehasil

Nejtěžším obdobím v životě drobné zvěře žijící na polích je doba sklizně pícnin. V éře koňských zápřeží to nebylo nijak významné, protože malá pojezdová rychlost a úzký záběr stroje umožňovaly zvěři snadno unikat před nebezpečnou žací lištou. Od začátku 50. let minulého století, kdy došlo ke zcelování pozemků do velkých lánů a ke sklizni se začaly používat rychle jedoucí stroje se širokým záběrem, před kterým není úniku, je však postavení drobné, ale někdy i srnčí zvěře téměř bezvýchodné. Tuto situaci ještě zhoršuje skupinové použití strojů a noční směny. Dalším nepřehlédnutelným činitelem je poměr obsluhy stroje ke zvěři a zájem o výši vlastního výdělku.

Má smysl říkat svůj názor?

 

{mosimage}

00DISK 

Má smysl říkat svůj názor?

Petr Žaba

Podobný nebo stejný smysl měl nadpis článku, který se zabýval situací v ČMMJ před sjezdem (Svět myslivosti č. 3/2006 - pozn. red.) a vede mě k napsání těchto řádků.

Zkušenosti s komunikační strategií vedení ČMMJ

 

{mosimage}

00DISK

Zkušenosti s komunikační strategií vedení ČMMJ

Ing. David Vaca, Ph.D.

V březnovém čísle Světa myslivosti jsem popsal praktiky vedení ČMMJ, s nimiž jsem se setkal, když jsem požádal redakci časopisu Myslivost o zveřejnění odpovědi na článek jednatele ČMMJ Vladimíra Broukala otištěný v Myslivosti č. 2/2006. Podotýkám, že právo na odpověď je zakotveno v našem tiskovém zákoně. Věřil jsem, že se vedení ČMMJ postaví k nastalé situaci čelem a vyřeší ji. Opak je pravdou. Opět jsem se dočkal mlžení, kličkování, šíření nepravd, zametání problému pod koberec atd. A tak dodnes čekám na oficiální dopis kompetentního orgánu ČMMJ (najde-li se takový), v němž mi bude sděleno, že „mám smůlu“ a že má odpověď nebude zveřejněna. Díky své liknavosti jsem se připravil o možnost soudního vymáhání zveřejnění odpovědi a tak mi nezbývá, než čekat a čekat. Již nyní je však víceméně jasné, že jde o čekání na Godota.

Mám štěstí vykonávat myslivost jako povolání

 

{mosimage}

00ROZH

Mám štěstí vykonávat myslivost jako povolání

Jen málo čtenářů našeho časopisu nezná ing. Petra Ziegrossera. Zkušený oborník, autor četných článků z myslivecké praxe a přednášející na mysliveckých seminářích poutá pozornost tím, že to, co si myslí, má ve zvyku říkat na rovinu, přičemž využívá své bohaté zkušenosti nabyté během práce ve volných honitbách a oborách. V únoru letošního roku oslavil 60. narozeniny, což byla příležitost požádat ho o rozhovor. Ten vznikl zcela netradičně - během několikahodinové cesty autem z výstavy Jagd und Hund, pořádané na přelomu ledna a února v Dortmundu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku