Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 06/06

Úvodník 6/2006

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Prof. Ing. Josef Hromas

Vážení čtenáři,

je známo, že Mezinárodní rada pro myslivost (nyní i pro ochranu zvěře) – CIC – byla založena v r. 1930 v Paříži na základě předchozí úmluvy zástupců Československa, Francie, Rumunska a Polska v r. 1928 v Palárikově. Od té doby byla Paříž oficiálním sídlem CIC, ale později byl sekretariát této organizace převeden na návrh maďarské vlády do Budakeszi u Budapešti, kde je dodnes. Sídlem CIC se však od letošního zasedání stala rakouská Vídeň. Zasedání CIC se konají každoročně - obvykle vždy v jiném státě (v r. 1998 to bylo u nás - v Praze). Letos se uskutečnilo v Limassolu na Kypru.

Mezinárodní ocenění honiteb Poněšice a Libavá

 

{mosimage}

00ZAHR

Mezinárodní ocenění honiteb Poněšice a Libavá

Ing. David Vaca, Ph.D.

Ve dnech 1. – 5. května t. r. se v kyperském Limassolu uskutečnilo 53. generální shromáždění Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC). Pro ČR bylo letošní setkání představitelů členských států této nadnárodní organizace velmi významné: dvě z našich honiteb – Libavá a obora Poněšice – obdržely prestižní Cenu Edmonda Blanca za úspěchy v chovu jelení zvěře.

Přehlídka trofejí z honiteb VLS ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou

 

{mosimage}

00HON

Přehlídka trofejí z honiteb VLS ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou

Jiří Kött

Ve dnech 6. – 8. května t. r. proběhla v prostorách Střední lesnické školy Hranice již 12. přehlídka loveckých trofejí z režijních honiteb Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou.

Světový rekord anulován!

 

{mosimage}

00ZAHR

Světový rekord anulován!

Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (CIC) se v závěru svého generálního zasedání v Limassolu na Kypru jednoznačně ohradila proti jakýmkoliv formám neetické manipulace se zvěří a s produkcí trofejí. Aktuálním podnětem byla trofej jelena lesního uloveného na podzim loňského roku v Bulharsku (Svět myslivosti č. 1/2006). Trofej byla prezentována jako světový rekord (278,03 b. CIC). Jak se však ukázalo, jelen pocházel z jedné alpské obory, odkud byl převezen do Bulharska a tam „uloven“.

Seminář „Vliv zvěře na stav lesa

 

{mosimage}

00VEDA

Seminář „Vliv zvěře na stav lesa

Ing. David Vaca, Ph.D.

Poškozování lesních porostů zvěří je „věčný“ problém, jemuž je věnována stálá pozornost. Dne 24. dubna t. r. uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Lesní a rybniční správou Zbiroh majetku Colloredo-Mannsfeld seminář nazvaný Vliv zvěře na stav lesa. Na semináři byly prezentovány především výsledky tříletého výzkumného projektu, řešeného IFER – Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

Záchranný program pro koroptev polní v kraji Vysočina

 

{mosimage}

00PRAX

Záchranný program pro koroptev polní v kraji Vysočina

Pavel Kříž

V poslední době vyšly v mysliveckých časopisech zprávy o tom, jak pomáhat drobné zvěři. Rádi bychom proto čtenáře Světa myslivosti informovali, co je nového v péči o koroptev polní v kraji Vysočina.

Když myslivci a zemědělci spolupracují

 

{mosimage}

00PRAX

Když myslivci a zemědělci spolupracují

Lubomír Hajný

Tak jako každý rok i v loňském roce probíhalo v měsících květnu a červnu kosení travních porostů. V této době se v honitbách objevuje velké množství mláďat srnčí a drobné zvěře. A právě mláďata jsou nejčastějšími oběťmi žacích strojů. Žací stroje a rotační sekačky jsou schopny usmrtit ohromné množství mladé, ale i dospělé zvěře. Jde těmto ztrátám zabránit? Z velké části ano. Musí být ale splněna řada podmínek a opatření, bez nichž je záchrana zvěře téměř nemožná.

Šoulačka na černou zvěř

 

{mosimage}

00PRAX

Šoulačka na černou zvěř

Ing. Petr Ziegrosser

Lov černé zvěře představuje pro mnoho myslivců vytrvalé noční „vysedávání“ na kryté pozorovatelně s očima upřenýma na vnadiště. Přitom je nutná velká dávka trpělivosti a důvěry v to, že divočáci přijdou právě na toto vnadiště a ne na sousední, (nebo jinam). Kdo chce alternativu k tomuto způsobu lovu, musí si obout dobré boty, vzít zbraň a jít šoulat. To vše podle rčení: „Když nejde hora k Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoře.“

Střílejte paličkáče!

 

{mosimage}

00DISK

Střílejte paličkáče!
(reakce na článek „Nestřílejte špičáky!“, Svět myslivosti č. 5/2006)
 

Karel Pfeifer

Omlouvám se autorovi článku uveřejněném v 5. čísle Světa myslivosti, ing. Petru Ziegrosserovi, že na jeho výzvu „Nestřílejte ročky, dejte jim šanci!“ jsem nejen nezastavil lov srnčích ročků v naší honitbě, ale napsal i tento článek, plný zmatených otázek.

K odstřelu srnců

 

{mosimage}

00DISK

K odstřelu srnců
(reakce na článek ing. Petra Ziegrossera “Nestřílejte špičáky”, Svět myslivosti č. 5/2006)

Lukáš Zahrádka

Rozhodně souhlasím s tím, že nedočkaví zahraniční lovci začínají hned od 16. května navštěvovat naše luhy a háje. Pro spoustu spolků jsou právě tito lovci, ať zahraniční či tuzemští, otázkou bytí a nebytí, a mnohdy jsou peníze, které přinášejí, jediným příjmem a prostředkem k zajištění péče o zvěř v příslušné honitbě mimo vlastní finanční zdroje. Na tom není vcelku nic zvláštního. Problém je, že většina takových lovců si nepřijela do honitby pro paličkáče nebo knoflíkáče, ale pro srnce II. až III. věkové třídy.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku