Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 07/06

Úvodník 7/2006

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

v době, kdy píši tento úvodník, pomalu končí školní rok a začíná doba dovolených, tedy období, v němž se čas jakoby zpomalí a nastoupí pravidelná okurková sezóna. Zdá se však, že české myslivosti se letos okurková sezóna vyhne. Tedy přinejmenším Českomoravské myslivecké jednotě. Co se děje v naší největší myslivecké organizaci?

Konference „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU“

 

{mosimage}

00POL

Konference „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU“

Ing. David Vaca, Ph.D.

Letošní myslivecky orientovaná konference, připravená odbornou skupinou myslivosti České lesnické společnosti (ČLS), byla zaměřena na téma „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU“. Odbornou záštitu nad uspořádáním akce, která proběhla 16. května v zasedací místnosti Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (FLD MZLU), převzalo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe), které přípravu konference též finančně podpořilo.

Byl jsem také na konferenci a ...

 

{mosimage}

00DISK

Byl jsem také na konferenci a ...

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Myslivecká politika není mým prvořadým zájmem, ale jestliže rozhoduje o všem (nebo téměř o všem), bylo by dobré alespoň čas od času tento nedostatek napravit. Asi takto se ubíraly mé úvahy při zvažování účasti na konferenci „Další vývoj myslivosti po vstupu ČR do EU“, kterou uspořádalo několik organizací pod vedením České lesnické společnosti (ČLS) v Brně 16. května t. r. Podle názvu konference šlo o téma velmi nosné a potřebné, proto jsem se rozhodl do Brna vyrazit. V tomto příspěvku bych se rád ke konferenci vrátil několika subjektivními poznámkami.

Změny v ČMMJ

 

{mosimage}

00POL

Změny v ČMMJ

Dne 26. května t. r. se v Lysé nad Labem konalo zasedání Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty (dále MR ČMMJ). Výsledkem bylo kromě jiného doporučení MR Sboru zástupců ČMMJ (SZ ČMMJ) prodat Halali, všeobecnou pojišťovnu, a. s., a ukončit činnost společnosti Interlov Praha, s. r. o. Na zasedání byl rovněž odvolán z funkce jednatel ČMMJ Vladimír Broukal. Sbor zástupců, jehož zasedání bylo plánováno 24. června t. r. (po uzávěrce tohoto čísla časopisu - pozn. red.) se měl rovněž zabývat možností nových voleb do MR a Dozorčí rady ČMMJ.

FACE podporuje projekt NATURA 2000

 

{mosimage}

00POL

FACE podporuje projekt NATURA 2000

Dne 18. května t. r. spustila Federace mysliveckých svazů Evropské unie (FACE) projekt podporující a propagující vytváření sítě chráněných území NATURA 2000.

Ohlédnutí za 53. generálním shromážděním CIC

 

{mosimage}

00POL

Ohlédnutí za  53. generálním shromážděním CIC

Zpracováno podle tiskových zpráv z 53. generálního shromáždění CIC, zveřejněných na www.cic-wildlife.org, Rš a red.

Jak jsme informovali v červnovém čísle Světa myslivosti, od 1. do 5. května t. r. proběhlo na Kypru 53. generální shromáždění Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC). Naše zpráva se týkala především udělení prestižní ceny Edmonda Blanca honitbám Poněšice a Libavá. V tomto článku budeme věnovat pozornost zejména doporučením přijatým na generálním shromáždění.

Volně žijící býložravci a polní plodiny

 

{mosimage}

00PRAX

Volně žijící býložravci a polní plodiny

Ing. Jiří Kamler, Ph.D.1, RNDr. Marta Heroldová, CSc.1, RNDr. Miloslav Homolka, CSc.1, ing. Jan Dvořák, Ph.D.2

Zvěř je přirozenou součástí naší přírody. Na rozdíl od drobné zvěře se spárkatá zvěř většinou dokázala přizpůsobit podmínkám dnešní krajiny a úspěšně osídlila i zcela nové biotopy včetně zemědělských oblastí. Vedle přínosů z mysliveckého obhospodařování těchto druhů však stojí škody, které zvěř působí lesnímu hospodářství a zemědělství.

Natura Viva 2006 - největší český myslivecký veletrh

 

{mosimage}

00HON

Natura Viva 2006 - největší český myslivecký veletrh

Ing. Dalibor Pačes a Ing. David Vaca, Ph.D.

Po loňské mezinárodní výstavě spojené s národní přehlídkou trofejí, která je pořádána v pětiletých cyklech, přivítalo letos výstaviště v Lysé nad Labem návštěvníky 12. ročníku výstavy Natura viva. Přestože letošní výstava nesla přívlastek “národní”, objevily se v Lysé i expozice firem ze zahraničí - ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska a Německa. V konečném součtu s tradičními tuzemskými vystavovateli to představovalo účast 106 vystavovatelů a rozšíření celkové výstavní plochy. Ve dnech 25. - 28. května t. r. prošlo branami výstaviště 21 000 návštěvníků.

Myslivecká slavnost v Nové Roli

 

{mosimage}

00HON

Myslivecká slavnost v Nové Roli

Redakce

Městečko Nová Role na Karlovarsku hostilo dne 17. června t. r. již III. ročník slavnosti uspořádané k červnu - měsíci myslivosti. Organizátorem akce byla stejně jako v minulých letech Karlovarská prefektura Řádu sv. Huberta.

Proč srnčí beká na jaře a v létě častěji než na podzim a v zimě?

 

{mosimage}

00PRAX

Proč srnčí beká na jaře a v létě častěji než na podzim a v zimě?

K nepřeslechnutelným hlasovým projevům srnčí zvěře patří bekání. Srnčí beká za nejrůznějších okolností. Bekají srnci i srny, staří i mladí, zjistí-li něco podezřelého, aniž by rozeznali příčinu vyrušení. Ve vegetačním období (jaro-léto), kdy je na stávaništích malá viditelnost, je slyšet bekání častěji. Myslivec ví, že se musí dát srnčímu poznat, když chce bekání zabránit. Dělá se to pískáním, pokynem, řečí atd.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku