Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 09/06

Úvodník 9/2006

 

{mosimage}

00UVOD

 

Úvodník

 

Prof. ing. Luděk Bartoš, DrSc.

 

Vážení čtenáři,

ve dnech 7.-11. srpna t. r. se v areálu České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole uskutečnil 6. mezinárodní kongres o biologii jelenovitých („The 6th International Deer Biology Congress“) s podtitulem „Jelenovití v měnícím se světě“. International Deer Biology Congress (IDBC) je celosvětové setkání vědeckých pracovníků zabývajících se biologií jelenovitých, které se svolává ve čtyřletých intervalech. Podrobnější informaci o kongresu najdete na str. 4-5 tohoto čísla Světa myslivosti.

6. mezinárodní kongres o biologii jelenovitých

 

00VEDA

6. mezinárodní kongres o biologii jelenovitých

Ing. David Vaca, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze se začátkem srpna t. r. stala místem významného vědeckého setkání – 6. mezinárodního kongresu o biologii jelenovitých (The 6th International Deer Biology Congress). Přes 250 účastníků z celého světa naslouchalo ve dnech 7.-11. srpna zajímavým přednáškám a zapojovalo se do četných diskusí.

DISKUSE

 

00DISK

Diskuse

Reakce na rozhovor s JUDr. Miroslavem Machalou s názvem

„Nepodléhejme dezinformacím“ (Svět myslivosti 8/2006)

 

 

Hospodaření a kontrola Interlovu byl velký šlendrián

 

00ROZH

Hospodaření a kontrola Interlovu byl velký šlendrián

V srpnovém čísle Světa myslivosti byl zveřejněn rozhovor s JUDr. Miroslavem Machalou, předsedou Dozorčí rady ČMMJ. Tázaný v rozhovoru kromě jiného razantně odmítl výsledky práce poradní skupiny ČMMJ, jež zpracovala „Analýzu současné negativní situace a návrh budoucího vývoje společnosti Interlov Praha, s. r. o.“, a vyslovil závažná podezření týkající se členů této skupiny, kteří podle něho svým jednáním sledují vlastní zájmy. V této souvislosti nejčastěji citoval dr. ing. Jiřího Hanáka. Dr. Hanákovi jsme položili několik otázek.

Nejsem šiřitel dezinformací a rozvraceč ČMMJ!

 

{mosimage}

00DISK

Nejsem šiřitel dezinformací a rozvraceč ČMMJ!

Po přečtení rozhovoru ing. Davida Vacy, Ph.D., s JUDr. Miroslavem Machalou (Svět myslivosti 8/2006) jsem si nejdříve řekl, že každý soudný člověk si vytvoří svůj obrázek, ale nakonec jsem dospěl k názoru, že není možné nereagovat.

Myslivost u lesních závodů Lesů České republiky, s. p.

 

00HON

Myslivost u lesních závodů Lesů České republiky, s. p.

Ing. Josef Vlášek

Státní podnik Lesy České republiky snad není třeba našim myslivcům podrobně představovat. Většina jej zná jako největšího správce lesů v ČR a pronajímatele významného podílu tuzemských lesních honiteb. Přesto existuje u LČR něco, čemu dosud nebyla v mysliveckých časopisech věnována systematická pozornost. Jsou to lesní závody, v hierarchii LČR specifické organizační jednotky. Myslivost provozovaná na jimi obhospodařovaných územích je na vysoké úrovni, o čemž se čtenáři budou moci přesvědčit v novém seriálu.

Krmné zařízení pro balíkovanou hmotu

 

{mosimage}

00PRAX

Krmné zařízení pro balíkovanou hmotu

Ing. Jiří Janota

V poslední době se spárkaté zvěři při zimním přikrmování dosti často předkládá balíkované seno a senáž. Tato objemná krmiva se lisují do balíků hmotnosti 200-600 kg. Ve většině případů jsou balíky pokládány pouze na holou zem, výjimečně na zpevněné plochy. Pokud se však balíky dotýkají země, dochází postupem času ke znehodnocení značného množství předkládané hmoty. Tomu se lze účinně bránit použitím jednoduchého přístřešku, který navíc dokáže snížit plýtvání krmivem.

Umělé nory, lapače a jejich využití

 

{mosimage}

00PRAX

Umělé nory, lapače a jejich využití

Ing. Dalibor Pačes a Ing. Ondřej Kozub

Snad každý myslivec uloví jednou za čas lišku. Lov odstřelem je však časově náročný a ne každý má možnost plně se mu věnovat. Proto se nabízejí další zákonem povolené možnosti tlumení tohoto predátora, a to lapáním a norováním. K tomu je zapotřebí speciálního zařízení. V ČR v současné době působí několik výrobců lapačů a různých typů umělých betonových nor. Některé z nich jsme oslovili. Čtenářům Světa myslivosti přinášíme stručný přehled toho, jak jejich výrobky fungují.

Nestřílejte špičáky! (II.)

 

{mosimage}

00DISK

Nestřílejte špičáky! (II.)

Ing. Petr Ziegrosser

Ve Světě myslivosti č. 5/2006 byl otištěn můj článek „Nestřílejte špičáky!“. Očekával jsem bouřlivou reakci. Několik lidí mi zavolalo – byli to ti, kteří se s mými názory ztotožnili, nebo mne upozornili na reakci myslivecké veřejnosti. Do redakce Světa myslivosti přišly písemně dva ohlasy odlišného názoru (Svět myslivosti 6/2006). A pak se hladina uklidnila. Čili nic moc. V současné době je před jelení říjí, jeleni na první hlavě nemají ještě vytlučeno a já činím další pokus ovlivnit myšlení myslivců výzvou: NESTŘÍLEJTE  ŠPIČÁKY! Tentokrát myslím jeleny s parožím na první hlavě.

Myslivecká statistika 2005/2006

 

{mosimage}

00HON

Myslivecká statistika 2005/2006

Ing. Martin Žižka

V polovině srpna t. r. byly oznámeny výsledky mysliveckého statistického zjišťování za rok 2005/2006. V kategorii základních údajů o honitbě (výměry honebních ploch, způsob obhospodařování honiteb, počty psů s loveckou upotřebitelností atd.) a v klasifikaci honiteb  se neobjevily významnější změny. Tuhá zima 2005/2006 se však projevila na ztrátách srnčí a černé zvěře. Největší pozornost tradičně věnujeme výsledkům lovu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku