Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 12/06

Úvodník 12/2006

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

Vážení čtenáři,
v říjnu letošního roku se v Hranicích na Moravě uskutečnil odborný seminář, jehož tématem bylo předcházení škodám působených spárkatou zvěří na lese (podrobnější informace na str. 4-5 tohoto čísla Světa myslivosti – pozn. red.). Již před konáním akce se ukázalo, jak je tato problematika významná a aktuální – organizátoři museli odmítnout řadu zájemců o účast. Ti, kteří měli štěstí a přihlásili se včas, si následně užívali "komfortu" beznadějně přecpaného sálu. Ke cti všech účastníků je třeba říci, že trpělivě snášeli nestandardní prostředí a pozorně poslouchali jednotlivé přednášející, referující o svých přístupech v prevenci škod působených zvěří na lese.

Seminář „Předcházení škodám působeným spárkatou zvěří“

 

{mosimage}

00REP

Seminář „Předcházení škodám působeným spárkatou zvěří“ 

Redakce a Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

Ve dnech 19.-20. října t. r. se v budově Střední lesnické školy Hranice uskutečnil seminář na trvale aktuální téma: předcházení škodám působeným v lesích spárkatou zvěří. Organizátoři oslovili řadu našich odborníků, kteří buď jednotlivě, nebo v autorských kolektivech připravili celkem 15 referátů. První den semináře proběhla teoretická část, na druhý den byla naplánována exkurze do honitby Libavá (Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou).

Jak dál se sikou v plzeňském regionu?

 

00VYZK

Jak dál se sikou v plzeňském regionu? 

Ing. Jan Dvořák, Ph.D. a Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

V r. 2005 vypsala grantová služba Lesů České republiky, s. p., výzkumný projekt, jehož cílem je řešení dlouhodobých problémů spojených s výskytem siky japonského v regionu Plzeň-sever a v regionech navazujících. Dne 21. října t. r. se na krajském inspektorátu LČR v Plzni uskutečnilo pracovní setkání, na němž byly představeny dílčí výsledky řešeného projektu pracovníkům orgánů státní správy myslivosti z regionu Plzeň-sever, tzn. obcí s rozšířenou působností a Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na setkání se rovněž diskutovalo o řešeních současné situace. V tomto článku přinášíme některé údaje o projektu a jeho první výsledky.

39. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

 

00SOK

39. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

Bc. Marcela Medková

Ve dnech 11.-14. října t. r. se ve východočeském Opočně uskutečnil již 39. ročník tradičního mezinárodního sokolnického setkání, které svým rozsahem snad nemá ve světě obdoby. Nejen nádherné počasí připomínající babí léto, ale také neopakovatelná atmosféra přilákala letos do Opočna 300 sokolníků a také příznivců sokolnictví, což je téměř stejné množství jako v loňském roce, kdy sokolnické setkání navazovalo na konferenci Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravců. Letošního setkání se zúčastnili nejen sokolníci z ČR, ale také z Holandska, Velké Británie, Rakouska, Německa, Polska, Slovenska, Belgie, Irska, Bulharska a USA.

Sokolníci lovili kolem Drozdova

 

00SOK

Sokolníci lovili kolem Drozdova

Pavel Moulis

Zajímavou akci mohli v nedávné době navštívit obyvatelé Drozdova na Berounsku. Sokolnické středisko Rokycany ve spolupráci s tamními myslivci uspořádalo již tradiční sokolnické setkání, spojené s lovem drobné i spárkaté zvěře. Lovecká chata Mysliveckého sdružení Holý vrch Drozdov přivítala přes 20 dravců s jejich pány – sokolníky, kteří zcela jistě nelitovali své účasti. Stejně tak nelitovala i početná korona, doprovázející sokolníky s jejich loveckými dravci a psy. K vidění byli orli skalní, jestřábi lesní, sokoli stěhovaví a rarozi velcí. Pouze kladně hodnotili účastníci letošní sokolnické setkání v Drozdově, které v mnohém předčilo i jiné sokolnické akce konané v letošním roce.

Myslivost u Lesního závodu Dobříš, LČR, s. p.

 

00HON

Myslivost u Lesního závodu Dobříš, LČR, s. p.

Ing. David Vaca, Ph.D.

V zářijovém čísle Světa myslivosti jsme uveřejnili článek ing. Josefa Vláška „Myslivost u lesních závodů Lesů České republiky, s. p.“, v němž jsme oznámili vznik nového tématického seriálu. Na obecné informace navážeme v tomto vydání našeho časopisu a ve vydáních v příštím roce reportážemi z pěti lesních závodů (LZ). Jako první jsme vybrali a navštívili LZ Dobříš.

Seminář o telemetrii zvířat

 

00VYZK

Seminář o telemetrii zvířat

Ing. Dalibor Pačes

Dne 1. listopadu t. r. odpoledne proběhl ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze – Uhříněvsi metodologický seminář o telemetrii zvířat. Účastníky semináře přivítal v zaplněné zasedací síni organizátor akce prof. ing. Luděk Bartoš, DrSc., který celým programem provázel.

Myslivost u společnosti KARSIT, s. r. o.

 

00HON

Myslivost u společnosti KARSIT, s. r. o.

Ing. David Vaca, Ph.D.

Není neobvyklé, když si podnikatelský subjekt pronajme honitbu a vykonává v ní myslivost. Méně často se však již vidí, když si firma primárně zaměřená na jinou podnikatelskou činnost, než je myslivost, pronajme tři honitby a dvě obory, další oboru vybuduje a myslivost postupně začlení do svých aktivit. Jedním z nemnoha takových subjektů je jaroměřská firma KARSIT.

Pojištěn, nebo nepojištěn?

 

00DISK

Pojištěn, nebo nepojištěn?

Jaroslav Král

Zákon o myslivosti ve svých ustanoveních, uvedených v § 48, ukládá každému, kdo loví zvěř, povinnost být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob či škody na majetku. Z rozsahu tohoto pojištění, upraveného pojistnou smlouvou, v níž jsou konkretizovány pojistné podmínky, nesmí být vyloučeny případy, kdy ke škodě došlo v důsledku neopatrného chování pojištěného. Jaká je však realita? Kryje skutečně povinné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu z nedbalosti škodu způsobenou při lovu zvěře? Je myslivec – a nejen on – doopravdy pojištěn, způsobí-li neúmyslně, svojí neopatrností či nedbalostí škodu na zdraví, životě nebo na majetku?

Bouřlivý rok ČMMJ

 

00DISK

Bouřlivý rok ČMMJ

Ing. David Vaca, Ph.D.

V listopadovém čísle loňského ročníku našeho časopisu jsem se zamýšlel nad budoucností Českomoravské myslivecké jednoty, která tehdy stála před svým III. sjezdem. Na něm byla zvolena nová Myslivecká rada (MR), která vybrala nového předsedu. Co se dělo během následujících 12 měsíců v ČMMJ? Přišly s novým vedením nějaké změny? A co bude dál? Jak se bude vyvíjet naše největší myslivecká organizace, sdružující většinu domácích myslivců a významně ovlivňující dění v myslivosti v ČR?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku