Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 03/07

Myslivecká výročí – březen

Před 50 lety – 7. března 1957 – zemřel v Milevsku vrchní lesní rada ing. Jaroslav Růžička, jeden z nejplodnějších autorů článků do lesnických a mysliveckých časopisů. Narodil se 15. března 1874 v Ledči nad Sázavou a po absolvování šesti tříd gymnázia v Praze a jednoroční lesnické praxi vystudoval v r. 1894 Vyšší lesnickou školu v Bělé pod Bezdězem.

Jak jsem sbíral shozy na Špicberkách

Ing. Zdeněk Auerswald

Špicberky, které Norové nazývají Svalbard (studené pobřeží), jsou jednou z nejsevernějších obydlených oblastí zeměkoule. Tvoří je několik ostrovů a ostrůvku, z nichž více než polovinu pokrývají ledovce. První zmínky o souostroví, pocházející z islandských kronik z r. 1194, upadly v zapomnění, a tak se objevení Špicberků připisuje holandskému kartografovi Willemu Barentsovi, který je objevil náhodou v r. 1596. V dobách lovu velryb, především velryby grónské, patřila oblast mezi významná velrybí loviště. Přispívala k tomu i skutečnost, že se na Špicberkách těžilo kvalitní černé uhlí, v té době velrybáři velmi ceněné.


Dobrou chuť

Zvěřinová směs v zelenině

Jeden zaječí hřbet nebo dvě stehna, dvoje bažantí prsa, 40 g oleje, 40 g másla, jedna středně velká cibule, 400 g zeleniny (karotka, kedlubny apod.), 2 dl bílého vína, sůl, mletý pepř.

Staré zlaté časy

Kolo pro lesníka a myslivce

Užívání bicyklu na lov a k služebním obchůzkám v lese stává se den ke dni častějším, tak že sama sebou se šíří otázka: „Jaké kolo hodí se pro myslivce?“ Nelze říci, že do lesa může se s každým kolem. Třeba že teď ve všech polesích racionelně obhospodařovaných věnuje se náležitá pozornost cestám a některá polesí mají lesní silničky velice dobrého stavu, a třeba že dobrému jezdci dostačí k jízdě jen úzká pěšina, přece klade myslivec a lesník na kolo větší požadavky než jiný jezdec a musí proto míti kolo pevné, jehož součástky zhotoveny jsou vesměs z dobrého materiálu, neboť časté správky a opravy nejsou možnými v lese a v osamělých myslivnách.

 

Úvodník 3/2007

Vážení čtenáři,
uplynulá lovecká sezóna byla, co se týče celkového výřadu drobné zvěře, špatná. Na úlovcích se projevilo nevhodné počasí roku 2006. I po tuhé zimě 2005/2006 byly jarní stavy relativně dobré, ale suché a horké měsíce květen, červen a červenec, po nichž následoval deštivý a studený srpen, omezily přírůstky a pravděpodobně značně negativně ovlivnily i stavy dospělé zvěře. Ve srovnání s rokem 2005 poklesly úlovky zajíců většinou o 30-50 % a bažantů na polovinu. Pryč je optimismus, že se po delší době poněkud zlepšily stavy drobné zvěře.

Krajinné úpravy v režii zemědělské společnosti - Perspektivní cesta zlepšování stavu h

Zatím u nás není příliš obvyklé, že by zemědělská společnost měla pronajatu honitbu na jí obhospodařovaném území a sama se v ní dobře starala o výkon práva myslivosti. Spíše známe opačné případy, kdy myslivecká sdružení nevědí, jak by mohla ovlivnit často velmi devastační hospodaření zemědělských subjektů. Cestu ke zlepšení ukazuje zemědělská společnost Astur Straškov, a. s. (okr. Litoměřice), v níž má myslivost na starosti ing. František Král. 

Biotopy zvěře a jejich zkvalitňování

Ing. Roman Jelínek

Nejen stav životního prostředí, ale též podmínky v konkrétní honitbě (mikroreliéf, mikroklima) a její vegetační pokryv ovlivňují kvantitu a kvalitu chované zvěře. Charakter vegetace má vliv i na druhové zastoupení živočichů a výrazně se podílí také na utváření jejich tělesné konstituce. Ovlivňuje i trofejovou hodnotu, která je pro mnohé uživatele honiteb z ekonomického hlediska velmi důležitá.


Dotace na podporu myslivosti

Pavel Kříž

I letos vydalo Ministerstvo zemědělství ČR „Závazná pravidla poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích a způsob kontroly jejich využití“. Došlo k drobným úpravám podmínek a k žádoucímu rozšíření počtu dotačních titulů týkajících se myslivosti. V tomto článku přináším stručný přehled dotačních titulů.

Jaké stavy zvěře jsou opravdu únosné?

Ing. Jiří Kamler, Ph.D., Radim Plhal a Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Hledání rovnováhy v hospodaření se zvěří, při níž početnost zvěře zajistí přiměřené lovecké využití a zároveň nebude docházet k netolerovatelnému poškozování prostředí, je jedním z nejkomplikovanějších problémů myslivosti. Značná proměnlivost podmínek honiteb, daná zejména konkrétním druhovým zastoupením zvěře a jejími stavy, zdroji potravy pro zvěř, způsobem hospodářského využívání krajiny a rovněž mysliveckou péčí, navíc téměř vylučuje možnost stanovit únosné stavy zvěře paušálně bez podrobného průzkumu podmínek každé honitby.

Sčítání trochu jinak - Pravda nebo přání myslivců

Jiří Černý

Ve Světě myslivosti č. 4/2004 byly zveřejněny výsledky ankety nazvané „Nenastal čas změnit metody, termíny a vůbec pohled na sčítání zvěře?“ Za sebe mohu sdělit, že čas změny nastal, ale nebyl vyslyšen. Výsledkem toho, že se problematice sčítání věnovala patřičná pozornost i ze strany státní správy a především jeho ústředního orgánu – ministerstva zemědělství, bylo vydání vyhlášky č. 553/2004 Sb., ze dne 26. října 2004, o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Pomohla tato vyhláška řešit mnohaletou tristní situaci se „sčítáním“ zvěře a „plánováním“ odstřelu?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku