Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 06/07

Lovecké zbraně Chapuis

Stejně jako většina francouzských zbrojovek není ani firma Chapuis mezi českými střelci a myslivci příliš známá, přestože jde o jednoho z věhlasných evropských výrobců loveckých zbraní. Zbraně značky Chapuis hodnotí mnozí západní odborníci velmi kladně a staví je na kvalitativní úroveň zbraní firem zvučných jmen z Rakouska, Německa nebo Belgie. Pro kvalitu, přesnost a spolehlivost si je oblíbili také profesionální lovci a lovečtí průvodci v Africe a Severní Americe.

Sportovní střelba 6/2007

Velká cena města Jičína

V sobotu 7. dubna t. r. uspořádal Okresní myslivecký spolek ČMMJ Jičín na střelnici pod vrchem Zebínem tradiční soutěž nazvanou Velká cena města Jičína. Patronem akce s bezmála padesátiletou tradicí a sponzorem poháru pro vítěze byl jičínský starosta ing. Martin Puš. K soutěži v disciplínách univerzální trap (senioři a veteráni, 3x25 terčů) a lovecké kolo (40 terčů) se sešlo 56 střelců.

Myslivecká výročí - červen

Před 60 lety, 1. června 1947, zemřel profesor Vysoké školy zemědělské v Brně, dnes Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, PhDr. Emil Bayer. Absolvoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, učil jako středoškolský profesor zoologie. Z jeho podnětu byla v r. 1922 zřízena biologická stanice v Lednici a později pomohl prosadit desetileté hájení tatranského kamzíka. Předmětem jeho zájmu byla také parohatá zvěř a jako jeden z prvních se zabýval parazity zvěře (Cizopasníci naší lovné zvěře, 1941). Teprve po jeho smrti vyšla Učebnice zoologie (1948), jíž byl autorem.
Prof. Bayer se narodil 18. srpna 1875 v Jičíně.


Alkoholíci mezi živočichy

To není pravda, to je mýlka, domnívá-li se mnohý ze čtenářů, že jen pán přírody – člověk – má právo a zhusta také i chuť si notně přihnouti. Také zvířata nesmíme považovati za abstinenty, naopak, je-li příležitost dostati se ku lihovým nápojům, tuze ráda holdují zálibě v požívání alkoholu. A jaký div, když člověk, který rád mívá soudruhy, jež „břímě jeho“ mu pomáhají nésti, vychovává tak mnohého čtyrnohého svého přítele na dokonalého bumbáristu. Jak často buršácký hafan, čili čtyrnohý buršák, zvykl sobě na obyčeje a „ušlechtilý“ mrav svého pána, vlastně zvyknouti musil a nikdy – což je ku podivu. – nečinil tak s nechutí, nerad.

Dobrou chuť

Terina ze srnčího mase se hříbky

600 g srnčí plece, 20 g srnčích jater, 150 g vepřové plece, 150 g hříbků nebo jiných hub, 1/2 malé cibule, 2 lžíce oleje, 1 vejce, 1 dl bílého vína, 1/2 dl Martini dry, 1/2 dl brandy, 1/2 dl smetany, cukr, sůl, mletý pepř, muškátový květ, tymián, majoránka, rozmarýn.

Úvodník

Vážení čtenáři,
myslivost je činnost, která vždy byla ovlivňována společností, jež rozhodovala, jak se bude hospodařit se zvěří, kdo bude oprávněn myslivost vykonávat, kdy a jakým způsobem. V minulosti to byla vládnoucí vrstva, která o tom rozhodovala. Dnes je tomu jinak: hlavním činitelem jsou volení zástupci lidu, kdo podle mínění většiny voličů o tom rozhodují. Kdo získá širokou podporu voličů, může prosadit své zájmy. Minulé události spojené s přípravou zákona o myslivosti jsou dosud v dobré paměti.


Vliv invazních predátorů na původní populace živočichů – příklad norka amerického

Ing. Martin Šálek

Nepůvodní invazivní druhy živočichů (ale i rostlin) jsou považovány za jeden z významných faktorů ohrožující druhovou pestrost na celém světě. Vetřelci ovlivňují jak domovské druhy, tak jejich přirozené ekosystémy. Tento vliv je znám přímým působením (predací) původních druhů, kompeticí o potravu či prostředí, ale i šířením či zavlečením nemocí z domovského prostředí invazivních druhů do osídlovaných oblastí.

Jak dál s nevítanými hosty?

O negativním působení nepůvodních druhů šelem – psíka mývalovitého, mývala severního a norka amerického – na zástupce původní domácí fauny bylo již napsáno dost. Pakliže se ochránci přírody, myslivci a rybáři shodují na tom, že se současnou situací je třeba něco dělat, zdá se, že by tomu nemělo nic bránit. Opak je však pravdou: jedna z cest, po níž by se dalo jít – intenzivní odstřel výše uvedených druhů myslivci – je totiž podstatně omezena. Legislativa totiž umožňuje odstřel popsaných šelem pouze mysliveckým strážím, tedy jen zlomku myslivců …

Zamyšlení nad jedním ustanovením zákona o myslivosti

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Mezi orgány státní správy myslivosti a orgány ochrany přírody vznikl zajímavý názorový spor o to, jak v praxi realizovat ustanovení § 42 odst. 1, věta druhá, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Připomeňme si, že podle zmíněného zákonného ustanovení „pokud orgán ochrany přírody rozhodne o odlovu živočichů, kteří nejsou zvěří, může tento odlov provést za stanovených podmínek osoba oprávněná podle tohoto zákona (držitel loveckého lístku)“.

Poznámky k tiskopisům plánu mysliveckého hospodaření v honitbě řady Mysl/1–8

Ing. Karel Lankaš

V květnovém čísle Světa myslivosti jsem připomínkoval tiskopis ročního výkazu o honitbě, stavu a lovu zvěře Mysl 1-01. Na tento článek navazuji příspěvkem hodnotícím z formálně-obsahového hlediska tiskopisy řady Mysl/1 – 8, které znají myslivečtí hospodáři jako zelenobílé formuláře formátu A4.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku