Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 10/07

Lesní zkoušky ohařů na Rychnovsku

Lesních zkoušek (LZ) ohařů pořádaných v honitbě MS Letná Vamberk na Rychnovsku se 18. srpna t. r. zúčastnilo osm německých krátkosrstých ohařů, dva irští setři a po jednom zástupci plemen český fousek a německý drátosrstý ohař.
Na dobře zorganizovaných LZ bez jediného protestu vůdců uspělo 11 ohařů, většinou v I. ceně. První tři místa obsadili krátkosrstí ohaři. Nejlépe si vedla Anny z Borohrádeckých lesů Aleše Víška z Borohrádku (246 b.). Druhé místo obsadil Chvat z Knollovy školy Františka Kupky z Horní Sloupnice (240 b.), na třetím místě skončila Dela z Valských lesů vedená Jaroslavem Veverkou z Valu (238 b.).
Text a foto Ludvík Lesný


Prázdninový pobyt dětí mysliveckého kroužku Uhelná Příbram

Po vydařeném loňském třídenním prázdninovém pobytu pro děti z mysliveckého kroužku z Uhelné Příbrami (okr. Havlíčkův Brod) na myslivecké chatě v Podkrkonoší a na základě kladných ohlasů jsme neváhali a pro své svěřence naplánovali 2. ročník pobytu. Letos jsme si však přáli změnit jeho místo, aby děti mohly poznat další krásy naší vlasti. Podařilo se nám zajistit ubytování na chatě Kristýna v Deštném v Orlických horách. Ve čtvrtek 16. srpna jsme se v počtu čtyři vedoucí a 16 dětí vydali vstříc novým zážitkům. 

Sportovní střelba

Grand Prix FITASC v univerzálním trapu, Mistrovství ČR v UT a finále Českého poháru v UT

Ve dnech 28. a 29. srpna t. r. byl na střelnici v Českých Budějovicích-Šindlových Dvorech uspořádán již třetí ročník soutěže GP FITASC v univerzálním trapu (UT). Zároveň s tímto závodem proběhlo mistrovství ČR v UT a vyhodnocení Českého poháru v UT pro r. 2007. Dvoudenního závodu (100 + 100 terčů) se zúčastnilo 45 našich a 15 zahraničních střelců.

Myslivecká výročí - říjen

Před 160 lety, 7. října 1847, se v Holicích narodil zoolog a etnograf MUDr. Emil Holub, jeden z největších českých cestovatelů po africkém kontinentu. Na svou první cestu, která trvala sedm let, se vydal do tehdy neprobádaného území v r. 1872. Druhou cestu podnikl již se svou ženou v r. 1883 a ukončil ji o tři léta později. Své poznatky uložil do knih Sedm let v jižní Africe a Druhá cesta po jižní Africe. Jeho bohaté sbírky přírodnin a etnografického materiálu jsou z větší části ve světových muzeích.
Zemřel 21. února 1902 ve Vídni.


Z našich honiteb 10/2007

Lesy České republiky, s. p., a Česká společnost ornitologická uzavřely deklaraci o spolupráci

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) a Česká společnost ornitologická (ČSO), partner sdružení Birdlife International, podepsaly dne 30. srpna t. r. v Hradci Králové „Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Jde o první oficiální dohodu tohoto druhu mezi lesníky a ornitology ve státech EU, oznamující společný zájem a úsilí o ochranu evropsky významných druhů ptáků. Spoluprací ve smyslu deklarace se rozumí zejména vzájemná komunikace a výměna informací týkajících se výskytu evropsky významných druhů ptáků vázaných na lesní ekosystémy v ČR a opatření na jejich ochranu. Podpis deklarace mezi lesníky a ornitology je formálním stvrzením dosavadní vzájemné spolupráce v péči o ptačí faunu lesních ekosystémů.

Ze zahraničí 10/2007

Rakousko: Varovné statistiky odstřelu?

V letošním zářijovém čísla rakouského časopisu Der Anblick publikoval Stefan Maurer statistiku o úlovcích zvěře v Rakousku. Ve sloupcových grafech, zaznamenávajících pro každý druh zvěře údaje za léta 1991-2006 jsou obsažena jak čísla o odstřelu v jednotlivých letech, tak o počtech uhynulých kusů. Navíc pro každý druh je uveden rekordní úlovek za období uplynulých 16 let. Výsledky se týkají 16 druhů zvěře. Ve svém článku se omezím pouze na prezentaci odstřelu a úhynu u těch druhů, které nás nejvíce zajímají.

Jenom žádné úrazy!

Vladimír Paulišta

Za své kariéry loveckého průvodce jsem zažil několik historek spojených s likvidací úrazů při lovu. Přiznávám, že tato činnost, i když nepostradatelná, tvoří nejméně oblíbenou práci každého loveckého průvodce. Následujícím příběhům lze přisoudit přívlastek zábavný, neuvěřitelný, komický nebo tragický. Každopádně jde o příběhy poučné. Je na vás, abyste posoudili, nakolik jsou další přívlastky výstižné.


Staré zlaté časy

Houby a zvěř

V přírodopisech bývá poznamenáno, že zvěř daňčí bere houby. To bylo patrně nade vší pochybnost zjištěno v oborách, kde k tomu má chovatel této zvěře dosti příležitosti, a nemůže tedy o tom býti sporu. Naproti tomu je dosud neobjasněno, spastvuje-li houby také jiná zvěř, a které druhy hub.

Dobrou chuť

Daňčí kýta s brusinkami

750 g daňčí kýty, 50 g slaniny, jedna cibule, 150 g kořenové zeleniny, 150 ml červeného vína, lžička cukru, čtyři lžíce brusinek, šest jalovčinek, čtyři zrnka nového koření, deset kuliček černého pepře, sůl, jeden citrón, 25 g másla, dvě lžíce oleje, mouka.

Úvodník

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

jistě si vzpomenete na období let 2002-2004, kdy se odborný myslivecký tisk hemžil varovnými články o narůstajících stavech černé zvěře a o problémech s tím spojených. Jejich autoři upozorňovali na prudký vzestup populace divočáků, pořádaly se tématické konference a semináře, nastalou situaci řešilo ministerstvo zemědělství vydáním mimořádných opatření týkajících se lovu prasat.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku