Jak vypadá výuka budoucích veterinářů o zvěři

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Volně žijící živočichové mohou velmi významně ovlivňovat zdravotní stav doma či hospodářsky chovaných zvířat, ale i člověka. Mezi těmito živočichy hraje zásadní roli zvěř. Porozumět problematice jejího chovu a chorob a získat povědomí o myslivosti potřebují také posluchači veterinárních fakult na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU). O tom, jak se budoucí veterinární lékaři učí o zvěři, jsem se zeptal MVDr. Jiřího Pikuly, Ph.D., z Ústavu veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, který je výukou pověřen.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku