Medvěd hnědý v CHKO Beskydy

RNDr. Jana Bartošová

Chráněná krajinná oblast Beskydy (vyhlášená v r. 1973 na rozloze 1160 km2) leží na západním okraji Západních Karpat a představuje unikátní ukázku horské karpatské přírody. V současné době je jediným územím v ČR s trvalým výskytem medvěda hnědého (Ursus arctos). Tato majestátní, neuvěřitelně plachá a opatrná šelma se, stejně jako rys a vlk, vrátila zpět do beskydské přírody.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku