Výuka za ČZU Praha: Předmět "Farmové chovy jelenovitých"

Nový zdroj poznatků pro vzdělávání i v oboru myslivost

Jan Novák, student FLE ČZU Praha

V současné době se na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity (FLE ČZU) vyučuje v rámci oboru "lesní inženýrství" předmět Myslivost.

Zájemce o tuto problematiku má možnost vzdělávat se i prostřednictvím Studentského mysliveckého spolku posluchačů FLE, který pořádá přednášky odborníků v jednotlivých oblastech tohoto bezesporu složitého předmětu. Myslivost je však bohužel obor současně velice konzervativní, který není téměř ochoten již několik desítek let přistoupit na nové poznatky v biologických oborech a uzavřel se do jakéhosi stavu, kdy jsou nekriticky uctívány vlastní osobnosti, které jako by bránily "naši starou dobrou českou myslivost" proti všem, kteří by současný stav chtěli jakkoliv přizpůsobit modernímu vnímání biologie. Proto jsem jako student lesního inženýrství, který má zájem o všechny poznatky týkající se naší zvěře, uvítal otevření nového volitelného předmětu Farmové chovy jelenovitých, který se vyučuje na Agronomické fakultě ČZU. Tento předmět jsem si v zimním semestru 2002-2003 zapsal a jsem opravdu rád, že jsem tak učinil. Předmět se skládal z přednášek na téma reprodukce ve farmových chovech jelenovitých, úvod do anatomie, zoologické zařazení druhů chovaných na farmách v ČR a ve světě, právní aspekty farmových chovů jelenovitých, veterinární problematika ve farmových chovech jelenovitých, úvod do etologie a komunikace jelenovitých, výživa jelenovitých, technologie a produkce ve farmových chovech jelenovitých, zootechnika a plemenářská praxe ve farmových chovech jelenovitých, faktory ovlivňující tvorbu paroží. Na pitevně FLE proběhla pitva daňka, byl zorganizován výjezd na některé farmy, kde byly přednášené poznatky doplněny praktickými ukázkami. Již z pouhého výčtu je patrné, že poznatky z farmových chovů je možné využívat i v myslivecké praxi a zažitá averze vůči farmovým chovům není na místě. Naopak bychom se my, myslivci, měli poučit z odborného a vědeckého přístupu k chovu jelenovitých.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku