Zachovejme naše tradice!

Při čtení rozhovoru s generálním sekretářem FACE panem Lecocqem v lednovém čísle Světa myslivosti mne "nadzvedla" odpověď na otázku k úrovni české myslivosti, ve které nám pan doktor doporučuje "modernější" přístup, např. "nevěnovat tolik pozornosti trofejím a rituálům po lovu a více se soustředit na ..."

Domnívám se, že měla následovat otázka, co myslí pan doktor těmi rituály po lovu a proč bychom se jich měli zbavovat. Rituály po lovu a soustředění se na řízení populací zvěře nejsou přece kontraproduktivní součásti myslivosti, jedna druhou neomezuje ani nepotírá.
Pakliže nastíněná otázka nebyla položena, měla snad na konci rozhovoru následovat vysvětlující poznámka redaktora neboť takto to vyznívá jako doporučení FACE české myslivosti zrušit rituály po lovu (výlož, výřad, úlomek, halali, apod.), které se přijímá. A basta! Bez komentáře.
Mám zato, že tradice a etika české myslivosti je jedna z věcí, kterou musíme naopak chránit a rozvíjet. Proto také máme myslivost a ne lovectví jako jinde v Evropě či ve světě.
Ing. Miloslav Marvan

Jsem čtenářem časopisu Svět myslivosti a musím říci, že se mi líbí, a to jak svojí odbornou úrovní, tak obsahem. Dovolte mi však reagovat na článek z lednového čísla t. r. Jde o zajímavý rozhovor s dr. Yvesem Lecocqem, generálním sekretářem FACE.
Prvního května vstupujeme do EU. Jde o po všech stránkách velmi významný krok. Mám však nepříjemný pocit, že je to také okamžik, kdy se dá udělat řada chyb. Nepíši to rád, ale podle mého názoru by bylo zásadní chybou dát si poradit tímto pánem. Budu citovat jeho doporučení: "Ale v mnoha aspektech by také bylo třeba zvolit "modernější" přístup, např. nevěnovat tolik pozornosti trofejím a rituálům po lovu a více se soustředit na řízení populací zvěře."
S poslední částí citátu lze asi souhlasit, jeho začátek ale musí skutečné české myslivce rozčílit. Znamená to, že se nemáme věnovat preparaci, úpravě a uchování trofejí? Nemáme tedy konat jejich přehlídky, učit se na nich a ty své doma pečlivě opatrovat a těšit se z nich? Výraz "rituál po lovu" musí českého myslivce urazit. To, co českou myslivost udělalo světoznámou, tedy její tradice a zvyky, duchovní a kulturní stránku výkonu práva myslivosti, odkaz našich předků - to tedy máme zapomenout v rámci modernizace myslivosti? Chápu, že to, co je pro nás skoro svaté, může být pro někoho nepochopitelné. V tom případě je to ale důkaz, že ten, kdo tyto rady trousí, nechápe, co je to ušlechtilá myslivost. Věc je podle mého soudu o to závažnější, že v dnešní době právě potřebujeme tyto hodnoty myslivosti před veřejností zdůraznit, a nikoliv je opustit!
Musím přiznat, že řada odpovědí v citovaném rozhovoru je smysluplná a možná i inspirativní, ale jsou věci, které musíme uchovat nedotčené. Nevím, jestli jsem dobře pochopil smysl kritizované odpovědi, možná že ne a to by bylo dobře. Pak bych ale potřeboval věc "dovysvětlit". Pokud to někdo udělá, předem děkuji.
V souvislosti s EU a myslivostí ještě něco. Snad si všichni kompetentní funkcionáři již dnes uvědomují, co by např. znamenal servilní přístup k dokumentu NATURA 2000. Doufám, že o tom budou rozhodovat lidé, kteří si umí představit, jak by to vypadalo, kdybychom např. na území CHKO Jeseníky zastavili veškerý lov.
Na závěr ještě jednou připomínám: neudělejme v letošním i příštích letech chyby, které by po nás musel někdo desítky let napravovat, pokud by to ještě vůbec šlo, a to i za cenu, že naše myslivost zůstane "nemoderní", ale česká!
Ing. Jiří Černý

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku