ZE ZAHRANIČÍ

Lišky ve městech

Naše města a obce nabízejí dobré životní podmínky různým druhům zvěře. Prvními průkopníky byly hrdličky, kachny a kuny, nyní se do měst stěhuje černá zvěř. V posledním desetiletí se společníkem obyvatel měst a obcí staly lišky. Počet tzv. "městských lišek" nezadržitelně stoupá. Příkladem jsou evropská města: Zürich - největší město Švýcarska - hlásí 500 lišek a jejich stoupající stavy, v Londýně žije podle střízlivých odhadů přibližně 40 000 lišek. Tým dvanácti lovců tam střílí týdně v průměru 200 lišek.

Obyvatelstvo se staví k liškám ve městech různě. Odborníci si uvědomují možnost přenosu nákaz i fakt, že vakcinace a odčervování lišek je nákladnou záležitostí. Všeobecně převládá názor, že je třeba počty lišek ve městech redukovat. Věcná a objektivní informovanost veřejnosti přitom hraje významnou roli. Důležité je nevytvářet liškám ve městech dobré životní podmínky. Na zahradách je třeba pečlivě sbírat spadané ovoce, sítěmi chránit jahody, kuchyňské odpadky vyhazovat pouze do uzavřených popelnic. Domácí zvířata je nutné venku krmit jen pod dohledem, přičemž nespotřebované krmení se musí odstranit. Pokud se v zimě krmí na zahradě ptáci, pak je nutné krmítka postavit tak, aby nebyla liškám přístupná. Krmit lišky je špatné a kontraproduktivní. Je nutné utěsnit všechny otvory a prostory pod kůlnami tak, aby tam lišky nemohly přebývat a vyvádět mladé. Pokud budou životní podmínky ve městech pro život lišek optimální, budeme nuceni vynakládat značné prostředky na jejich odchyt nebo odstřel, který je však nebezpečný a přinese spoustu mrzutostí.
Wild und Hund, 1/2004, PZ

Maďarsko: jelen čtyřiačtyřicaterák
Vynikající jelen byl uloven v honitbě Sásdi Agro. Jeho trofej má po vyvaření hmotnost 9 kg. Jde o nepravidelného čtyřiačtyřicateráka, jehož paroží bylo ohodnoceno na 230,24 bodu CIC. Byl to lovcův první jelen!
Jäger, 11/2003, Rš

Německo: stav lužických vlků se zvyšuje
Na jaře r. 2000 žil v Horní Lužici jen jeden pár vlků, který měl čtyři mláďata. V současnosti se už ví o dvou smečkách. První žije u Mužakova nedaleko polských hranic a má pět mláďat. Druhá smečka, žijící nedaleko Neustadtu nad Sprévou, měla devět mladých, z nichž dosud žije šest. Objevily se i zprávy, že vlci byli spatřeni v Krušných horách a v oblasti Labských pískovců. Mohli by to být "vystěhovalci", kterým bylo v Lužici už těsno.
Jäger, 10/2003, Rš

Švýcarsko: stavy tetřevů klesají
Současný stav tetřevů se ve Švýcarsku odhaduje na 450 až 500 kusů, zatímco v r. 1985 při použití stejné metodiky byl 550 až 650 kusů, a koncem 60. let dokonce více než 1000 kusů. Za hlavní příčinu poklesu stavů se pokládají změny ve struktuře lesa a oteplování. Ve Švýcarsku žije pět oddělených tetřevích populací, mezi nimiž vlivem civilizačních bariér již není možná přirozená genetická výměna.
Wild und Hund, 17/2003, Rš

Litva: nový myslivecký zákon
V r. 2002 byl v Litvě přijat první poválečný zákon o myslivosti, podle něhož zvěř patří státu. Kdo si chce pronajmout honitbu nebo je majitelem vlastní honitby, potřebuje k výkonu lovu souhlas státu. Aby se zvýšily stavy zvěře, byl pro r. 2003 vyhlášen zákaz lovu jelení a losí zvěře. To platí i pro lovecké hosty. V r. 2004 lze již počítat s normálním provozem myslivosti.
Jagen weltweit, 5/2003, Rš

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku