Evropský soudní dvůr rozhodl ve prospěch myslivců

 

{mosimage} 

00POL

Evropský soudní dvůr rozhodl ve prospěch myslivců

Wild und Hund, 24/2003, Rš

Podle svého nejnovějšího rozhodnutí spatřuje Evropský soudní dvůr i v lovu ptáků "rozumné" využívání přírodních zdrojů. Tím se zcela distancoval od návrhu generálního prokurátora ze 6. května m. r. (Svět myslivosti 11/2003 - pozn. red.), který zastával názor, že lov jako aktivita ve volném čase nepředstavuje rozumné využívání ve smyslu směrnice EU o ptácích (§ 10, odst. 9).
Kromě toho soud rozhodl, že ptáci se mohou lovit i mimo obvyklou dobu lovu (1. 9. až 31. 1.) i bez potřebného zdůvodnění, když jde o škody na kulturách. FACE spatřuje ve výkladu Evropského soudního dvora možnost rozšířit dobu lovu některých druhů pernaté zvěře.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku