Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 03/04

Jak dál s přehlídkami trofejí?

 

{mosimage}

00ANK

Jak dál s přehlídkami trofejí?

Přelom zimy a jara je ve znamení pořádání přehlídek trofejí především spárkaté zvěře ulovené v předchozím mysliveckém roce. Většina myslivců přehlídky navštěvuje ráda, už proto, že se na nich může pochlubit svými loveckými úspěchy, zjistit, co se střelilo v sousedních honitbách, a v neposlední řadě se setkat s mysliveckými přáteli. Neopomenutelnou roli má i propagace myslivosti na veřejnosti. V souvislosti s průběhem přehlídek trofejí lze říci, že valná většina z nich se odehrává v posledních desetiletích podle stejného vzoru a jejich průběh a charakter se nijak zvlášť nemění. Je však tento stav uspokojující? Vystačíme si do budoucna s tím, že se nám podaří shromáždit trofeje z určité oblasti, ohodnotit je, v lepším případě vytvořit katalog a na několik hodin či dní je veřejně vyvěsit? Neměli bychom přehlídky využívat lépe? A jak?
Objektivizovat metody celkového hodnocení výsledků lovu? Lépe propagovat myslivost na veřejnosti, včetně akceptování názoru nemyslivců na nás myslivce a naši činnost?

Jak to chodí u sousedů?

 

{mosimage}

00ANK

Jak to chodí u sousedů?

Abychom zjistili, jak jsou organizovány chovatelské přehlídky u našich mysliveckých kolegů v sousedních státech, požádali jsme několik spolupracovníků naší redakce o zprostředkování příslušných informací.

Statistické hodnocení chovu trofejové zvěře - cesta k objektivizaci výsledků přehlídek trofejí

 

{mosimage}

00VEDA

Statistické hodnocení chovu trofejové zvěře - cesta k objektivizaci výsledků přehlídek trofejí

Doc. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.

Je možné na základě kolekce trofejí předložených na přehlídku označit chov zvěře v určité honitbě za kvalitní, zatímco jinou honitbu šmahem odsoudit? Cílem tohoto příspěvku je pokusit se ukázat na příkladu statistického zpracování údajů z přehlídky trofejí, jak by se mělo správně postupovat, abychom získali co nejvěrohodnější závěry. Smyslem není naučit čtenáře statistiku, ale snaha o to, aby demonstrace "postupu" vyvolala alespoň u někoho potřebu objektivně posuzovat výsledky přehlídek trofejí.

Trofeje z půdy aneb jedno malé zamyšlení

 

{mosimage}

00DISK

Trofeje z půdy aneb jedno malé zamyšlení

Ing. Et Ing. František Bezděk

Při řešení jednoho sporu o dědictví se mi jako soudnímu znalci dostala do rukou kolekce trofejí několika srnců. Nad kteroukoliv z nich by normálnímu myslivci asi "spadla čelist", protože už na první pohled každá útočila na přední místa žebříčku našich rekordů.

Puškařská dynastie Kuchenreuterů

 

{mosimage}

00VYBA

Puškařská dynastie Kuchenreuterů

Z materiálů firmy Kuchenreuter přeložených Terezou Skříšovskou připravil dr. ing. Jaroslav Pospíšil, Sdružení podnikatelů Silvajagd
Pokud se budete s kýmkoliv z puškařské branže bavit o výrobě loveckých zbraní v Německu, jen málokdo se opomene zmínit o tradiční oblasti výroby pušek ležící v Bavorsku, severovýchodně od Norimberku. K tamním městům Regensburg a Cham se totiž váže historie světově proslulé značky Kuchenreuter.

Jagd und Hund 2004

 

{mosimage}

00REP

Jagd und Hund 2004

Ing. Petr Ziegrosser

Jako každoročně se i letos uprostřed zimy (27. 1. - 1. 2.) konal v prostorech Westfalenhalle v německém Dortmundu největší evropský myslivecký a rybářský veletrh "Jagd und Hund". Letošní ročník byl již 23. v pořadí.

Hohe Jagd und Fischerei 2004

 

{mosimage}

00REP

Hohe Jagd und Fischerei 2004

Ing. David Vaca, Ph.D.

Týden po dortmundském mysliveckém veletrhu Jagd und Hund se u našich rakouských sousedů konala letošní tamní největší akce tohoto typu - Hohe Jagd & Fischerei v Salcburku (6. - 8. 2.). Město pod Alpami hostilo 16. ročník oblíbeného veletrhu, na který jezdí myslivci nejen z Rakouska, ale i z okolích států.

Český fousek - 80. let klubové činnosti

 

{mosimage}

00PES

Český fousek - 80. let klubové činnosti

Ing. Jaromír Dostál, DrSc.

V letošním roce uplyne 80 let od založení "Spolku pro ohaře hrubosrsté - český fousek", přímého předchůdce dnešního Klubu chovatelů českých fousků. Významné jubileum je zvýrazněno také tím, že v loňském roce jsme si připomněli 40. výročí uznání plemene český fousek Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Nejen tyto skutečnosti jsou dobrým důvodem věnovat českému fouskovi pozornost na stránkách Světa myslivosti.

Šampión šampiónů Slovenska 2003

 

{mosimage}

00PES

Šampión šampiónů Slovenska 2003

Ing. Dana Bouzková

V sobotu 6. prosince 2003 se v pavilónu bratislavského výstaviště Incheba uskutečnila významná kynologická společenská akce "Šampión šampiónů Slovenska 2003".
Současně s volbou nejkrásnějšího šampióna probíhal ples kynologů. Přihlásit se mohl každý pes s titulem Slovenský šampión krásy.

Příliš velké sousto?

 

{mosimage}

00HON

Příliš velké sousto?

Rostislav Stach

V sobotu 31. 1. t. r. jsem se vypravil fotografovat morčáky velké přezimující na řece Ohři. Tento vzácný zimní host k nám zalétá za tuhých zim ze severu. Několik let jsem se pokoušel o jeho zachycení fotoaparátem, ale vždy s nulovým výsledkem.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku