Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 03/06

Úvodník

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Ludvík Kunc

Vážení čtenáři,

v časopise Sedmá generace č. 2/2005 vyšel rozhovor Dagmar Smolíkové s Luďkem Králíčkem, vedoucím oddělení myslivosti, střelectví a ekologie Českomoravské myslivecké jednoty. Rozhovor má název „Musíme mít nastavené určité principy regulace“ - a právě to mne zaujalo. Musím reagovat, protože rysů u nás nepřibývá, spíše ubývá.

Rys ostrovid v Evropě

 

{mosimage}

00OCHR

Rys ostrovid v Evropě

RNDr. Petr Koubek, CSc., Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Rys ostrovid (Lynx lynx) obývá lesní biotopy téměř celé Eurasie. Není proto divu, že na tak rozsáhlém území můžeme rozlišit osm poddruhů, z nichž tři žijí v Evropě (L. l. lynx ve Skandinávii, L. l. carpaticus v Karpatech, L. l. martinoi na Balkáně). Zbývající poddruhy se vyskytují na Kavkazu (L. l. dinniki), ve střední Asii (L. l. isbellinus), na Altaji (L. l. wardi), v Sajanech (L. l. kozlovi), na východní Sibiři (L. l. wrangeli) a na Dálném východě (L. l. stroganovi). Aby byla informace o rodu rys (Lynx) úplná, musíme také uvést, že ve Španělsku žije příbuzný druh - rys pardálový (L. pardinus) a v Severní Americe další dva druhy - rys červený (Lynx rufus) a rys kanadský (Lynx canadensis). Z uvedených druhů je na tom nejhůře rys pardálový, jehož početnost neustále klesá. To jej řadí mezi kriticky ohrožené druhy.

Myslivec a rys, dva lovci a jedna kořist - srnčí zvěř

 

{mosimage}

00HON

Myslivec a rys, dva lovci a jedna kořist - srnčí zvěř

Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Kdo lépe hospodaří se srnčí zvěří? Myslivec, nebo rys? Kdo z nich je úspěšnější lovec? Kdo provádí správnější výběr? Když v honitbě loví rys, zbývá něco i pro myslivce? Může rys vyhubit srnčí zvěř? Může myslivec vyhubit rysa? Takové a další podobné otázky jsou předmětem mnoha vášnivých diskusí. Na některé z nich se pokusím odpovědět s použitím konkrétního příkladu hospodaření v honitbě Hartmanice (okr. Klatovy), kde se myslivci setkávají s rysem již více než 30 let.

Ptačí chřipka - co bychom o ní měli vědět

 

{mosimage}

00VEDA

Ptačí chřipka - co bychom o ní měli vědět

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

Ptačí chřipka, odborně označovaná jako influenza avium, je v současnosti určitě nejobávanějším onemocněním ptáků, a to jak z hlediska ohrožení chovů domácí drůbeže, tak především z pohledu možnosti přenosu tohoto onemocnění na člověka a z důsledků, které by choroba pro lidskou populaci mohla znamenat.

Opatření v chovech kvůli ptačí chřipce

 

{mosimage}

00HON

Opatření v chovech kvůli ptačí chřipce

Ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR vyhlásil 14. února t. r. mimořádná veterinární opatření kvůli nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní formy ptačí chřipky, způsobené virem H5N1. Opatření se vztahují na chovatele, kteří chovají drůbež jako podnikatelé, a jsou platná od 16. 2. 2006 do odvolání. Tito chovatelé nesmí od 28. 2. 2006 chovat drůbež ve výběhu. Výjimky povoluje na základě místního šetření příslušná krajská veterinární správa. Proč se přijímají tato opatření?

Umožní vedení ČMMJ svým členům říci svůj názor?

 

{mosimage}

00DISK

Umožní vedení ČMMJ svým členům říci svůj názor?

JUDr. Jan Vebr

Jako člen ČMMJ jsem pravidelným čtenářem Mysli-vosti. Když jsem si prohlížel únorové číslo, upoutal moji pozornost nadpis „Účelová lež Světa myslivosti, čemu je a komu slouží?“. Článek jednatele ČMMJ Vladimíra Broukala jsem si přečetl a nevěříc svým očím jsem to musel udělat znovu.

Nestandardní postupy vedení ČMMJ

 

{mosimage}

00DISK

Nestandardní postupy vedení ČMMJ

Ing. David Vaca, Ph.D.

Čtenářům únorového čísla měsíčníku Myslivost jistě neušla odezva jednatele Českomoravské myslivecké jednoty Vladimíra Broukala na mé diskusní články (a články dalších autorů), zveřejněné ve Světě myslivosti v uplynulých měsících. Články se týkaly III. sjezdu ČMMJ, výsledků voleb a celkové před- i povolební situaci v naší největší myslivecké organizaci. Je po-divuhodné, že jednatel ČMMJ reaguje na články v jiném médiu, než v tom, které je uveřejnilo, ale budiž. Mnohem pozoruhodnější je však následný vývoj celé kauzy.

Shozy jelenů z Orlických hor

 

{mosimage}

00PRAX

Shozy jelenů z Orlických hor

Ing. Dalibor Pačes

V únorovém čísle Světa myslivosti byl zveřejněn příspěvek ing. Petra Ziegrossera o sbírání shozů. Na tento článek navazujeme informací o praktických poznatcích z oblasti Orlických hor. Myslivci z volných jeleních honiteb na Rychnovsku se již od r. 1987 věnují nejen sbírání shozů, ale též jejich prezentaci a hodnocení. O této zajímavé činnosti jsme hovořili s Josefem Brandejsem, pracovníkem Lesní společnosti Hradec Králové, a. s., polesí Rychnov nad Kněžnou. Josef Brandejs, který stál u počátků pořádání přehlídek shozů, je zkušený lesník, myslivec a dlouholetý předseda myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Rychnov nad Kněžnou.

Zvěřina „na talíři“

 

{mosimage}

00PRAX

Zvěřina „na talíři“

Ing. Dalibor Pačes

Podobně jako nedávno maso a masné výrobky v supermarketech, dostala se i zvěřina do zorného pole široké veřejnosti. Stalo se tak díky skandální situaci v bavorské firmě na zpracování a distribuci zvěřiny Berger-Wild se sídlem v Pasově, o níž informoval zahraniční i náš tisk koncem ledna t. r. Zvěřina byla do té doby považována za relativně čistou potravinu. Tato kauza na ni však vrhá stín diskredituje ji v očích veřejnosti.

Nájem pozemku, nebo nájem práva?

 

{mosimage}

00LEG

Nájem pozemku, nebo nájem práva?

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.

Před několika týdny byl pravomocně ukončen soudní spor, jehož předmětem bylo placení daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), účtované k částce nájmu z honitby, jejímž držitelem je státní podnik Lesy České republiky (dále jen „LČR“). Krajský soud Hradec Králové v tomto sporu rozsudkem č.j. 21 Co 512/2005 rozhodl tak, že uživatel honitby není povinen zaplatit držiteli honitby (LČR) vedle nájemného z honitby také DPH, protože podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je nájem pozemku osvobozen od DPH.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku