Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 05/07

Ing. Michal Zubíček – výroba koženého zboží

Firmu založil ing. Michal Zubíček v r. 1992 a v současné době se zabývá především výrobou různých loveckých potřeb a doplňků pro myslivce, sportovní střelce a pro bezpečnostní složky. Sídlo a hlavní provozovnu má firma uprostřed Vsetínsko-hostýnských vrchů v obci Ratiboř, vzdálené necelých 6 km od Vsetína. Od r. 1997 sídlí firma v prostorách své nově postavené provozovny, kde je kromě kanceláří a výroben i vzorkovna a firemní prodejna. Přibližně 40 % produkce se vyváží zejména do členských států EU. Od r. 2001 je ve firmě zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000.

Ze zahraničí 5/2007

Francie: stavy koroptví jsou na vzestupu

Podle posledního výkazu francouzského mysliveckého svazu je v zemi galského kohouta registrováno 1 177 552 držitelů loveckých lístků.
Stejně jako v dalších evropských státech se i ve Francii povážlivě přemnožila černá zvěř, která podstatně snížila stavy zejména zaječí a bažantí zvěře. V některých oblastech drobnou zvěř údajně úplně zlikvidovala. Odstřel divočáků je ve Francii povolen celoročně a je velmi intenzivní.


Sluší lesníku býti také lovcem?

Za dnešních dnů, kdy ušlechtilý lov je napadán nejen tuctovými křiklouny, nýbrž i příživníky zeleného cechu, nebude jistě od místa oživit opět otázku, jedná-li lesník dobře, když lov považuje jen za zastaralou a drahou hračku a za obtíž pro lesníka a lesní hospodářství. Účelem těchto řádků je, objasniti otázku, zdali je lov pro lesníka skutečně takovým nebezpečným úskalím vzhledem k jeho povolání věnovanému zelenému lesu. Otázka, jak dalece se lov, provozování lovu a honitba snášejí s lesním hospodářstvím, nenáleží sem, a jest také látkou, která se nedá směstnati v úzký rámec, v němž se tyto řádky mají pohybovati. Řádky tyto věnovány jsou jen otázce, může-li lesník býti také lovcem.

Dobrou chuť

Srnčí špízy

300-400 g zvěřiny ze hřbetu, worcester, tymián, whisky, olej, sůl, drcený pepř, 200 g libové slaniny vcelku, jedna červená a jedna zelená paprika, jedna středně velká cibule,

Úvodník

Vážení čtenáři,
začátek letošní lovecké sezóny se kvapem blíží, mnozí z nás již mají obeznaného „svého“ srnce a čekají na zahájení doby lovu, aby mohli vyrazit do honitby zkusit své štěstí. Květnovými vycházkami za srnci pravidelně symbolicky zahajujeme lov spárkaté zvěře. Zvláště raritní trofej potěší oko myslivce. Proto věřím, že vás zaujme naše nová soutěž, nazvaná příznačně Rarita roku 2007. S představením pravidel přicházíme na str. 26-27 tohoto čísla časopisu. Doufám, že neodoláte pochlubit se svými úlovky z letošního roku i z let minulých a zúčastníte se!


13. Levické poľovnícke dni ve znamení lovecké turistiky

Ing. David Vaca, Ph.D.

Každoročně v březnu se v Levicích koná jedna z nejvýznamnějších mysliveckých akcí Slovenska – Levické poľovnícke dni (LPD). Několikadenní program určený odborné i laické veřejnosti se v posledních letech skládá z přehlídky trofejí z okresu Levice, z vyhlášení výsledků mezinárodního festivalu s tématikou myslivosti a přírody a dětské výtvarné soutěže, z tradičně kvalitně obsazeného mezinárodního mysliveckého semináře atd. V pořadí již 13. ročník této zajímavé akce, organizované Slovenským mysliveckým svazem ve spolupráci s mnoha dalšími subjekty, proběhl ve dnech 22.-31. března t. r.


Podle čeho ocenit trofej při poplatkovém lovu?

Česká republika je patrně posledním státem Evropy, kde se trofeje získané při poplatkovém lovu oceňují podle bodové hodnoty CIC. U všech našich sousedů se ceny trofejí jelenů, srnců a daňků vyčíslují podle hmotnosti, u muflonů podle délky toulců a u kňourů podle délky páráků (viz níže). Tento způsob je podle mnohých odborníků férovější k lovcům, protože je založen na použití objektivně měřitelných hodnot při eliminaci subjektivně udělovaných vzhledových bodů. Navíc je rychlejší než metoda hodnocení trofejí podle CIC. Příznivci metody CIC naopak upozorňují na to, že tato byla vyvinuta ke komplexnímu ohodnocení trofeje a výsledná bodová hodnota lépe vyjadřuje celkový estetický dojem z trofeje.

Pro větší spokojenost loveckých hostů

V uplynulých letech se organizátoři poplatkových lovů na Slovensku přeorientovali z výpočtu cen lovu podle bodové hodnoty trofeje (metoda CIC) na stanovení na základě hmotnosti trofeje u jelení a srnčí zvěře, resp. podle délky toulců u muflonů a délky páráků u kňourů. Na to, co vedlo slovenské myslivce k tomuto kroku, a co změna přinesla, jsme se zeptali ing. Marcela Lehockého, referenta odboru myslivosti a rybářství generálního ředitelství Lesů Slovenské republiky, s. p. (LSR).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku