Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 09/07

Malá plemena loveckých psů z Podorlicka na lesních zkouškách

Jedenáct dvojic účastníků se sešlo na lesních zkouškách malých plemen, konaných 4. srpna t. r. v honitbách MS Letná Vamberk a MS Jahodová hora Roveň na Rychnovsku. Z osmi úspěšných účastníků se čtyři umístili v I. ceně, tři ve II. a jeden ve III. ceně, tři účastníci neobstáli. Nejlépe si vedl drsnosrstý jezevčík Anny od Podorlických vrchů vedený Zdeňkem Urbanem z Voděrad (238 b.). Druhý byl rovněž drsnosrstý jezevčík Aron z Hájovny Cikánky Antonína Pšondra z Lichkova (233 b.). Třetí místo obsadil jagdteriér Ex z Matulkova hájemství vedený Radkem Svatošem z Jehnědí (233 b.).

Text a foto Ludvík Lesný

SAUER 202 „FOREST“ - nejmladší z rodiny S 202

Ing. Horymír Virgl a Josef Machan zbraň vyzkoušeli na naháňkách, čekané i na šoulačce

„Není to tak jednoduché,“ pomysleli si jistě mnozí z nás při pohledu na černou zvěř běžící se zdviženými pírky. Tlupa divočáků se dává do pohybu – je třeba připravit zbraň, zalícit a ... obě rychle po sobě vypálené rány míjejí cíl. Zůstane jen tmavá čára ve sněhu a díra v pařezu ...


XVI. ročník Memoriálu Františka Bajera a III. ročník Betinsolli cup

V sobotu 4. srpna t. r. uspořádal Okresní myslivecký spolek ČMMJ Pardubice ve spolupráci s firmou KOZAP, s. r. o., Uherský Brod, na střelnici v Hůrkách tradiční Memoriál Františka Bajera na trapu a III. ročník Betinsolli cupu na loveckém kole. Soutěží se zúčastnilo celkem 124 střelců (69 na trapu a 55 na loveckém kole).

Kultura 9/2007

V Horce nad Moravou zněla česká lovecká hudba

V sobotu 9. června t. r. vystřídaly zpěv ptáků v Horce nad Moravou slavnostní tóny Společné intrády Tomáše Kirschnera v podání Souboru Vojenských lesů a statků, s. p., divize Lipník nad Bečvou. Byl to signál k zahájení již 13. ročníku Národní soutěže loveckých trubačů. Na Loveckou chatu v Horce nad Moravou, oblíbené výletní místo se stylovou restaurací stojící v překrásném prostředí Litovelského Pomoraví vzdálené asi 10 km od Olomouce, se sjelo 150 trubačů z celé ČR, aby se utkali ve hře na lovecké rohy. Soutěžilo se v kategorii souborů a sólistů ve hře na lovecké rohy v ladění B a Es.

Z našich honiteb 9/2007

Srnec z velké předplatitelské soutěže Světa myslivosti 2006 byl uloven!

Ve velké předplatitelské soutěži Světa myslivosti pro rok 2006 byl zvláštní cenou odstřel srnce II. nebo III. věkové třídy v šumavské honitbě Ždánov, kde hospodaří společnost Less, a. s., Bohdaneč. Výherkyní se stala Lenka Ederová z Dřísů. Protože v loňském roce nemohla lov zrealizovat, požádala o jeho přeložení na letošek. Letos se rozhodla věnovat cenu svému známému Romanu Fialovi, který byl úspěšný a během srnčí říje dne 30. července ulovil za doprovodu mistra lesní výroby společnosti Less, a. s., Jindřicha Jindřicha dobrého srnce III. věkové třídy. Výsledek lovu je o to příjemnější, že v případě Romana Fialy jde o první úlovek srnce. Úspěšnému lovci gratulujeme, společnosti Less, a. s., Bohdaneč děkujeme za věnovanou cenu a za zajištění lovu.
Redakce


Myslivecká výročí – září

Pro poznání jihočeské přírody vynaložil mnoho píle středoškolský učitel v Českých Budějovicích Leontin Baťa, který se narodil 16. listopadu 1885 v Moravanech nedaleko Hrochova Týnce. Po r. 1945 se stal správcem přírodovědných sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a spolupracovníkem Lesnického, mysliveckého a rybářského muzea Ohrada u Hluboké nad Vltavou.

FOTOLOVY – naučte se fotografovat dobře zvířata v přírodě

Rostislav Stach: FOTOLOVY – naučte se fotografovat dobře zvířata v přírodě. Vydal ZONER Software, s. r. o., Brno, v r. 2007. Kniha formátu 230x268 mm má 176 stran a obsahuje 270 barevných fotografií zvířat a četné snímky fotografické techniky a pomůcek. Prodejní cena 360 Kč.

Ze zahraničí 9/2007

Úlovky na Slovensku v sezóně 2006-2007

Srpnové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo přineslo přehled výsledků lovu spárkaté a drobné zvěře u našich slovenských sousedů v uplynulé lovecké sezóně.

Osmerák

Ing. Zdeněk Kunert

Poprvé jsem ho slyšel pod Buchlovem zatroubit počátkem druhého zářijového týdne. Scházel z hřebene Holého kopce a směřoval k rozsáhlému komplexu listnatých nárostů a mlazin s ostrůvky výstavků dubů a buků, jež zbyly po domýtných sečích. Zvlněný terén sklánějící se k jihu je protkaný nesčetnými úžlabinami, kde zvěř v zárodcích drobných potůčků nalézá stinná útočiště. Od nepaměti se tato lesnatá část polesí nazývá Žďáry, zřejmě po žďáření v dávných dobách. Byl to hlas hledajícího jelena, přesto však svým hrubým, úsečným troubením naprosto nezaměnitelný.


Staré zlaté časy

Lov a výchova (z francouzského)

Jsou mnozí z moderních paedagogů, kteří mají o lovu jen vzdálené představy a považují ho jen za přežité, dávnověké barbarství, za ukrutný sport, který je s to vzbuditi v civilizovaném člověku surovost. Přes to však knihy, z nichž čerpají svoji moudrost, nedávají jim práva, aby takto soudili.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku