Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 03/08

Lovecký pes 3/2008

Mezinárodní zkoušky honičů v Kostelních Střímelicích

Mezinárodní zkoušky honičů, pořádané Klubem chovatelů honičů v honitbě Mysliveckého sdružení Kňour Stříbrná Skalice (okr. Kolín), se staly již tradicí. V loňském roce připadl termín jejich konání na druhý listopadový víkend.

Hukinol, Kornitol a Armacol – osvědčené přípravky v ochraně polních plodin proti škodám působeným zv

Ing. Dalibor Pačes

Zanedlouho nastane období, kdy se začnou zemědělci připravovat na výsadbu raných brambor, setí kukuřice a také na první senoseče. Jistě již dnes přemýšlejí o tom, s jakými ztrátami způsobenými zvěří budou muset letos počítat. Není novinkou, že v ochraně kultur jim mohou významně pomoci osvědčené přípravky Hukinol, Kornitol a Armacol. Krátce si připomeneme jejich charakteristiku, aplikaci a účinnost.


Browning – novinky a zajímavosti pro rok 2008

Značka Browning není našim myslivcům neznámá. Stejně jako u jiných významných firem dochází každý rok také u firmy Browning k představení novinek či inovací již známých výrobků. Na to, co nového připravila firma Browning pro rok 2008, jsme se zeptali Jiřího Studýnky ze společnosti Walter Trading, s. r. o., Horoušany, která k nám dováží zbraně a příslušenství od firmy Browning.

Střelecký klub Cinderella Dnešice – ohlédnutí za rokem 2007

MVDr. Miroslava Uzlová

Tak jako každý rok i vloni bylo na parkúrové střelnici v Dnešicích (okr. Plzeň-jih) živo. Tradiční brokové a pistolové soutěže pro dospělé i mládež probíhaly podle harmonogramu. Rozpis závodů, propozice a přihlášky byly k nahlédnutí na internetových stránkách klubu, stejně jako výsledky soutěží a fotodokumentace.

Halali, jistota myslivců

Po řadu měsíců na stránkách obou mysliveckých měsíčníků, webových portálech a mysliveckých sněmech probíhala diskuse o kvalitě odpovědnostního pojištění HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., pro myslivce. Do rozkladu stávajících pravidel Všeobecných pojistných podmínek HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., byla vtažena Sekce regulace a dohledu nad pojišťovnictvím České národní banky. ČNB si vyžádala k dané pojistné problematice stanoviska právního odboru Ministerstva zemědělství a právního odboru Ministerstva financí. K podpoře názoru na rozšíření pojistného krytí se připojila i televize Nova se svým pořadem Občanské judo. Žádná ze stran si však nedovolila překročit ustanovení § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen „zákon o myslivosti“), kde mezní hranicí pro minimální sjednání pojistného krytí je tzv. neopatrné chování pojištěného. Ostatně tento paragraf by si zasloužil novelu, protože jeho znění zůstalo v podstatě až na pojistné částky nezměněno od roku 1962.

Test loveckých bund v praxi (I.)

Stejně jako v jiných oblastech se i v textilním průmyslu vše neustále vyvíjí. Výrobci nabízejí lovecké bundy, činící si nárok na označení „allrounder“, které by měly myslivce provázet po celý rok s výjimkou horkých a extrémně chladných období a chránit jej před větrem a nepřízní počasí. Jak postupovat při výběru takové bundy?

Z našich honiteb 3/2008

Obora Sedlice, historie a chov zvěře

Miroslav Vejmělek: Obora Sedlice, historie a chov zvěře. V r. 2007 vydalo Prácheňské nakladatelství v Písku. Rozsah 110 stran, 83 černobílých fotografií, 7 pérovek, 16 tabulek. Prodejní cena 149 Kč.

Ze zahraničí 3/2008

Rusko: jezevčí sádlo se cení

Čtvrt kilogramu jezevčího sádla stojí v Rusku 15 eur, což na tamní poměry představuje značný peníz. Pro ruské myslivce je jezevčí sádlo zlatým dolem, protože se používá ve více než deseti výrobcích. Myslivci loví jezevce ponejvíce do sklopců umístěných v blízkosti jeho brlohu.
Der Anblick, 12/2007, Rš


Myslivecká výročí - březen

Již je to 10 let, co 24. března 1998 v Brně zemřel prof. ing. Jaroslav Bergl, CSc. Narodil se 14. července 1934 v Koutu na Šumavě a v r. 1958 ukončil studia lesnictví na Vysoké škole zemědělské v Brně. Věnoval se pedagogické dráze: v r. 1976 se stal docentem ekonomiky lesního hospodářství a v r. 1989 profesorem myslivosti na VŠZ v Brně. Za jeho vedení byla v r. 1984 vydána první zdejší vysokoškolská učebnice Myslivost. O rok později za spolupráce L. Benczeho a J. Hromase vydal knihu Myslivost v evropských socialistických státech. Prof. Bergl byl po r. 1976 předsedou Komise pro myslivecké názvosloví.

Kohout z Fabovej hoľe

František Kolda

Stoupat po vyznačené stezce museli pomalu, hora byla vysoká. Vyšplhat k vrcholovému chodníku byla fuška. Na pobyt v lovecké chatě si žádné zbytečnosti nebrali, ale i tak se batoh pronesl. Svetry si opásali kolem boků, bundy nesli v rukách. Namáhavý výstup je donutil rozepnout i košile. Perličky potu naskakovaly na čele, v zátylku a sjížděly po zádech, kde nepříjemně studily.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku