Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 04/03

Ponravy chroustů opět ohrožují lesní školky a kultury

Milan Švestka, Josef Balek

Až do 60. let minulého století náležely ponravy chroustů k nejvážnějším škůdcům v lesních školkách a kulturách. V současnosti je přemnožení chrousta maďálového zaznamenáno především ve středních Čechách (Polabí) a na jihovýchodní Moravě (Strážnicko), kde v minulém roce vznikly významné ztráty v lesních kulturách. Jen v těchto dvou oblastech je celkem přes 25 tisíc hektarů vhodných lokalit pro přemnožení chrousta maďálového.

Les jako ektomykorhizní systém

Anna Lepšová

Pokud si plně uvědomíme téměř univerzální výskyt soužití mezi houbami a kořeny rostlin v podobě mykorhizy a funkce, které toto soužití umožňuje, pak můžeme na hlavní suchozemské rostlinné formace pohlížet jako na mykorhizní systémy. Výskyt a plné fungování mykorhiz je společnou odpovědí hub a rostlin na limitující dostupnost živin v půdě.

Roubování v obrazech

Připravil Jan Klíma

Na podnož, resp. na přeroubovaný strom se přenáší roub, nejčastěji část jednoletého výhonu se 3–4 (2) pupeny. Roubujeme zpravidla na jaře (od února do května) několika způsoby. Při všech dodržujeme základní pravidlo, aby řezné rány roubu a podnože na sebe těsně co největší plochou přiléhaly. Řezné plochy musí být hladké a rovné.

Biomasa pro energetické účely

Pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD) na zemědělské půdě

Jan Weger

Zakládání porostů “energetických plodin” na zemědělské půdě pro produkci biomasy k energetickému využití je považováno za jeden z hlavních nástrojů na zvýšení podílu domácích obnovitelných zdrojů ze 3 % na 12 % energetické bilance EU do roku 2010. Výmladkové plantáže RRD jsou dnes nejvíce využívaným způsobem záměrné produkce biomasy, který je již v některých zemích ve fázi komerčního využívání (zejm. ve Švédsku, Portugalsku a Rakousku).

K lesu jako předmětu vlastnictví

Martin Flora

Poté, co se v systému společenských vztahů upravených právními normami dočkalo renesance též vlastnické právo, a to nejen v rovině právní jako nejširší majetkové právo, nýbrž v podobě restitucí a obecné obnovy vlastnických vztahů i v rovině faktické, vrátila se s názorovou pluralitou mezi lesnickou veřejnost též široká diskuse o míře, kterou může být vlastnické právo vlastníků lesa omezeno ze strany státu pod pomyslnou korouhví veřejného zájmu. Tato diskuse pravidelně (a zcela logicky) nabývá na intenzitě v okamžicích, kdy je deklarována politická vůle vytvořit či modifikovat právní předpisy, které statut vlastníka lesa mění, mohou změnit nebo se jej alespoň dotýkají.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.