Pokyny pro autory

Článek v časopise Lesnická práce

Témata a zdroje článků

  • akademická oblast
  • věda a výzkum
  • provoz praxe
  • ad.

- příspěvek by měl být pochopitelný pro širokou lesnickou veřejnost. U článků vědeckého typu je třeba respektovat zájem zprostředkovat výsledky výzkumu lesnické praxi (soustředit se na výsledky a doporučení pro provoz).

Rozsahy článků

Preferovaný rozsah článků jsou 2 tiskové strany.
1 tisková strana – cca 4000 znaků včetně mezer
2 tiskové strany – cca 9000 znaků včetně mezer

Redakce uvítá grafické přílohy (fotografie, grafy, tabulky, atd.). Text článků je nutné v závislosti na jejich velikosti zkrátit.

Pozn.: počet znaků včetně mezer naleznete ve wordu – nástroje/počet slov.

Náležitosti článku

  • nadpis – stručný a výstižný (max. 60 znaků včetně mezer);
  • perex (úvod) – popsat stručně danou problematiku, obsah a záměr článku (max. 800 znaků vč. mezer);
  • vlastní text by měl být členěn do kapitol o max. rozsahu cca 3000 znaků vč. mezer se stručnými, výstižnými podnadpisy (nepoužívat členění vědeckých prací – tj. metodika, závěr apod., ale hesla vystihující faktický obsah kapitoly);
  • závěrečná kapitola by měla jasně a stručně shrnovat výsledky a doporučení pro cílovou skupinu čtenářů;
  • na konci článku specifikace autora: jméno, titul, pracoviště, kontaktní e-mail;
  • v případě, že jsou v článku fotografie, připojit jejich popisky a jméno autora.

K článku pokud možno připojte anglický název (do anglického obsahu čísla – Contents).

V odborném časopise není nutné dodržovat požadavky kladené na vědecký článek. Můžete připojit vlastní názory či domněnky, vlastní doporučení, osobní zkušenosti. Nepište heslovitě, ale celými větami. Použitá literatura a citace se z prostorových důvodů neuvádějí. V článku je uvedena informace, že použitá literatura je k dispozici u autora.

Grafické přílohy

Fotografie – nejlépe digitální – rozlišení min. 300 dpi (velikost cca 1 MB a více), ve formátu jpg, tif, gif, eps, bmp apod., fotografie nevkládat pouze do souborů doc (Word), ale vždy posílat zvlášť v příloze.

Grafy – zasílat zvlášť v Excelu, nevkládat pouze do souborů Word.

Příspěvky a fotografie (do 5 MB) zasílejte nejlépe prostřednictvím e-mailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě potřeby umístění článku v konkrétním čísle LP, avizujte prosím článek (téma, rozsah a termín dodání do redakce) alespoň měsíc před uzávěrkou.

Honorář – honorář je vyplácen na účet (případně poštovní poukázkou). K článku připojte tyto údaje: adresu, datum narození a číslo účtu. Výši honoráře určuje redakce dle rozsahu článku, počtu fotografií a koeficientů (článek na vyžádání, náročnost úpravy textu, aktuálnost, speciální příplatky). Honorář je daněn srážkovou daní ve výši 15 %. Honoráře, kterých se autoři vzdají, budou použity na rozvoj časopisu a zpřístupnění Lesnické práce studentům lesnických fakult.

Autorský výtisk – zasílá redakce zdarma, na vyžádání autora.

Redakce

Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce a serveru Silvarium.cz
tel.: 604 211 167
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petra Kulhanová
zástupkyně šéfredaktora časopisu Lesnická práce a redaktorka serveru Silvarium
tel.: 604 211 041
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

František Viktorin
redaktor časopisu Lesnická práce a serveru Silvarium.cz
tel.: 604 211 501
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.