O časopisu Lesnická práce

LESNICKÁ PRÁCE - časopis pro lesnickou vědu a praxi

Časopis Lesnická práce vychází již od roku 1922 a za celou dobu své historie poskytují jeho stránky lesnické veřejnosti důležité odborné poznatky formou vědeckých, odborných i populárních článků, reportáží, rozhovorů a anket.

Časopis je rozdělen do odborných rubrik a snahou redakce je v každém čísle najít aktuální témata, která mají zásadní vliv na lesnický sektor. Informování o aktuálním dění v českém lesnictví patří k pravidelným příspěvkům redakce formou rozhovorů, reportáží, aktuálních informací nebo vyžádaných článků.

Zároveň obsahuje Lesnická práce pestré spektrum článků z mnoha dalších oblastí lesnické vědy a praxe, tak, aby si každý čtenář nalezl téma, které ho zajímá, které se dotýká oboru jeho působnosti.

Textovou část časopisu doplňují fotografie autorů článků, redaktorů a fotografů, které jsou upravovány přímo v DTP studiu Lesnické práce.

Odborné články jsou v časopisu situovány v jeho první polovině. V druhé části nalezne čtenář pravidelné rubriky, aktuality a komerční prezentace a inzerci.

Lesnická práce se jako časopis s dlouholetou tradicí i v současné době opírá o redakční radu tvořenou řadou významných lesnických odborníků. Redakce Lesnické práce též spolupracuje s lesnickými fakultami, výzkumnými ústavy, státními institucemi a soukromými subjekty.

Lesnická práce vychází v nákladu 3 500 kusů (jen předplatitelé). Protože je distribuována do mnoha firem a úřadů, kde si jeden časopis přečte více čtenářů, pohybuje se čtenost okolo 20 tisíc. Cílovou skupinou jsou lesníci, podnikatelé v lesnictví, státní správa, lesnické asociace a sdružení, vlastníci soukromých i obecních lesů a samozřejmě i zaměstnanci státního podniku Lesy ČR.

Základní údaje

Periodicita: 12x ročně, vychází 1. týden v měsíci
Definice: časopis pro lesnickou vědu a praxi
Náklad: 3 500 kusů (pouze předplatitelé)
Čtenost: 15 000

Cílová skupina: zaměstnanci lesnických firem (soukromých i státních), podnikatelé v oboru, dřevozpracovatelé, státní správa, lesní správy, lesnické asociace a sdružení, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL),

Lesnická práce vychází bez přestávky od ledna 1922 a řadí se tak k nejstarším lesnickým odborným časopisům na světě.

Lokalita: Česká a Slovenská republika

Cena celoročního předplatného v roce 20241 044 Kč

PŘEDPLATIT ČASOPIS

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.