Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 8/05

Poškozování lesů u Nové Paky

O způsobech, které používají někteří lidé při své touze dostat se ke dřevu, jsme v LP již několikrát informovali (např. články Pavla Bradáče v LP 6/2001 a 12/2002). Josef Seliger, referent odboru životního prostředí MÚ Nové Paky, který má na starosti státní správu lesů (SSL) a myslivost, nás koncem června seznámil s čerstvým, široce medializovaným případem v přírodním parku Sýkornice nedaleko Nové Paky. Společným znakem poškozování lesních porostů – zde řezy stojících stromů (s ponecháním pouze nadořezu) – bývá časté střídání majitelů lesa.

Úvodník

Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.Děkan FLE ČZU v Praze, Člen redakční rady LP

Vážení čtenáři,

vnášení melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) do porostů vzbuzuje od začátku platnosti nové právní úpravy živou diskuzi v celém lesním hospodářství ČR. Zásadní legislativní úprava (vyhláška č. 83/1996 Sb.) je chápána jako výrazný ústupek ekologizujícím snahám, vedoucím ke ztrátě efektivnosti LH a k jeho nahrazení veřejnou službou péče o les pouze jako o přírodní fenomén bez možnosti jeho využívání jako trvale udržitelného a obnovitelného zdroje dříví i jiných hmotných produktů, pro tvorbu a ochranu vodních zdrojů apod. Tento přístup vede v současné době v celé Evropě - až na výjimky (např. skandinávské země) - k ústupu lesního hospodářství jako hospodářského oboru se značným dopadem na venkovský prostor.

Editorial

Veronika Kmínková 

Vážení čtenáři,

vrchol léta sebou přináší několik zajímavých událostí z prostředí lesnictví, kterým se srpnové číslo LP věnuje. Ráda bych upozornila na zveřejnění dosavadních výsledků Inventarizace lesů ČR, s nimiž vás podrobněji seznámíme v příštím čísle. Největší prostor na stránkách této LP je pak věnován tématu melioračních a zpevňujících dřevin a představení změn u Vojenských lesů a statků ČR.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.