Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 11/10

Jak být kreativním a technicky zdatným lesním pedagogem

Zuzana Jankovská

Seminář s tímto názvem se konal 12.–13. října 2010 ve Strážnici na Moravě. Jeho organizátoři (pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v České republice) se mohli přesvědčit o velkém zájmu lesních pedagogů o nové informace a zkušenosti, kapacita semináře byla naplněna velmi brzy. Zúčastnilo se ho přes 60 lesních pedagogů z celé České republiky.

Na seminář bylo pozváno široké spektrum přednášejících. Mezi lesními pedagogy se například poprvé diskutovalo o využití sociálních médií k prezentaci aktivit lesní pedagogiky. Zajímavé bylo také srovnání podmínek pro práci lesních pedagogů v ČR a v Norsku nebo Finsku. Nejde zdaleka jen o dostupné finance, ale také např. o spolupráci lesních pedagogů s ekologickými středisky a nevládními organizacemi, která v těchto zemích hladce funguje. Naopak nevraživostí mezi těmito dvěma skupinami v ČR se mj. zabývala přednáška sociálního ekologa Ivana Ryndy.

Lepené lamelové dřevo

Jan Reisner, Martin Böhm

Lepené lamelové dřevo je konstrukční materiál vyráběný z běžného pilařského řeziva, v ČR začala jeho výroba již v roce 1952. Princip výroby lepeného lamelového dřeva spočívá v plošném slepení dřevěných lamel na sebe. Tímto způsobem se vyrábějí přímé nebo tvarové nosníky, které mají široké možnosti použití ve stavebnictví především pro střešní konstrukce. Výroba lepených nosníků, při aplikaci vylepšeného systému lepení a moderních lepících směsí, i v současnosti představuje perspektivní oblast využití pro značné množství dřeva a umožňuje výrobu kvalitních stavebních prvků velkých průřezů a délek.

Lepené lamelové dřevo (BSH – Brettschichtholz, Glulam – Glued laminated timber) je vyrobeno z délkově nastavených lamel, tloušťkově slepených v několika vrstvách. Povrch je čtyřstranně frézován, případně i broušen. Výrobky bývají zpravidla zhotoveny pro konkrétní požadavky odběratele. Většina výrobců produkuje přímé i zakřivené tvary obvykle v délkách do 35 m, ale u některých firem může délka lepeného dřeva dosahovat až 50 m. Při spojení několika prvků lze vytvořit nosnou konstrukci s rozponem přesahujícím 100 m.

Dřevo borovice vejmutovky

Aleš Zeidler, Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík

V tomto příspěvku o dřevu introdukovaných dřevin se zaměříme na dřevinu, která má v některých odborných kruzích, podobně jako akát, cejch dřeviny pro své okolí nepřátelské, a z hlediska svého invazního charakteru je tedy často považována za nežádoucí. Známá je také pro svou náchylnost na houbové patogeny. My bychom však chtěli poukázat na dřevo této severoamerického borovice, neboť se jedná o dřevinu produkčně zdatnou, s poměrně unikátním využitím.

Monitoring tvorby dřeva na buněčné úrovni u smrku ztepilého

Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík, Gabriela Vichrová

V roce 2009 započal monitoring tvorby dřeva u smrku ztepilého na výzkumné ploše Rájec-Němčice. Cílem monitoringu je popsat činnost kambia a proces tvorby dřeva ve vztahu ke klimatickým podmínkám. Výzkum je řešen jako jeden z dílčích úkolů Výzkumného záměru Lesnické a dřevařské fakulty: Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.

Makrofotografie – využití protisvětla

Tomáš Valenta

Cílem snad každého fotografa je vytvořit co nejoriginálnější fotografii v nejzajímavějším světle. „Dobré“ světlo je schopno vytvořit z nezajímavého snímku snímek nezapomenutelný a naopak. Velmi zajímavým způsobem nasvěcování je vyžití protisvětla vycházejícího slunce.

Zkušenosti s výsadbou odrostků listnatých dřevin v horských polohách

Martin Baláš, Ivan Kuneš

Od roku 2007 probíhá realizace projektu „10 000 listnáčů pro Jizerské hory“, který je zaměřen na ověření možnosti vnášení listnaté příměsi do horských jehličnatých monokultur pomocí výsadby vyspělých sazenic (odrostků). Cílem tohoto příspěvku je stručně shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti získané při praktické realizaci tohoto projektu.

Drobní savci a maloplošné lesní rezervace II. - Vliv drobných savců na dynamiku lesních porostů v rezervaci

Josef Suchomel

Drobní zemní savci jsou díky své životní strategii, charakterizované vysokou rozmnožovací schopností a tím i značným kolísáním populační dynamiky, významnými konzumenty i sekundárními producenty v ekosystémech. Schopnost dosahovat v optimálních podmínkách značných populačních hustot významně ovlivňuje charakter stanoviště, které obývají, což lze dobře dokumentovat i ve studovaných lesních porostech. Zde je míra jejich impaktu závislá na úrovni ekologické stability, která úzce souvisí se stupněm antropogenního vlivu. Předkládaný příspěvek navazuje na článek srovnávající synuzie drobných savců rezervace a hospodářských lesů a shrnuje vliv drobných savců na dynamiku lesních porostů v rezervaci.

Vyšetření průběhu výšky smrku ztepilého v SLT

Vratislav Mansfeld

Analytické zhodnocení průběhu výšky smrku ztepilého (Picea abies L. Karst.) v rámci souboru lesního typu (SLT) může přispět k porovnání produkčního stavu smrkových porostů na jednotlivých stanovištích. Díky rozvoji výpočetní techniky a dostupnosti dat z kvalitního měření se naskýtá příležitost k matematickému posouzení v praxi používaných metod a k ověření teoretických názorů.

Kvalifikační průkazy nástroj snížení četnosti pracovních úrazů dřevorubců

Pavel Nevrkla, Billy Robb, Kristýna Dvořáčková

V osmdesátých letech minulého století nebyly motorové pily v ČR zbožím, jež by bylo možné si běžně zakoupit. Nákup byl řízen centrálně a vždy byl preferován určitý typ motorové pily. Pro obsluhu byli pracovníci školeni, či připravováni v učňovských střediscích, kde byl kladen velký důraz na bezpečnost práce. Každý pracovník musel vlastnit průkaz k obsluze motorové pily. V současnosti takový legislativní požadavek neexistuje.

Rod kinský dal borgo - Historie a současnost šlechtických lesních majetků

Rozhovor s Giovanni Kinským dal Borgo, spolumajitelem akciové společnosti Kinský dal Borgo a ředitelem lesního hospodářství Jiřím Žabkou

K realizaci dalšího rozhovoru ze série historie a současnost šlechtických lesnických majetků jsme zavítali do Chlumce nad Cidlinou na majetek rodu Kinský dal Borgo.

K realizaci dalšího rozhovoru ze série historie a současnost šlechtických lesnických majetků jsme zavítali do Chlumce nad Cidlinou na majetek rodu Kinský dal Borgo.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.