Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 12 (2013)

Aujezskyho choroba prasat a možnosti ochrany psů před nákazou pomocí vakcín (str. 28-32)

Evžen Jurák a Jiří Lamka

Aujezskyho choroba (ACH) byla v průběhu 60.–90. let minulého století na našem území vysoce sledovanou a intenzivně řešenou nákazou týkající se hlavně chovů domácích prasat. Od konce této doby je ČR pro domácí chovy prasat zemí nákazy prostou. Před několika lety však započala nová éra přítomnosti ACH na našem území, a to postižením populace prasete divokého. Aktuální nákazová situace přináší problémy prozatím především v souvislosti s používáním loveckých psů, kteří jsou k nákaze vysoce a fatálně citliví. Prostředkem jejich ochrany by se mohla stát očkovací látka, jejíž vývoj však musí respektovat mnohá specifika nákazy. Jejich charakteristikám a historickým souvislostem ve využívání vakcín proti ACH je věnován tento příspěvek.

Rarita roku 2013 – vyhlášení výsledků (str. 25-27)

Redakce

V letošním roce se výběru vítězné trofeje soutěže Rarita roku zhostila opět porota. Do Velkého finále postoupilo deset z celkem 93 přihlášených trofejí, které soutěžily v základních kolech. Čtenáři vybírali – tradičně pomocí hlasovacích kupónů – svou raritní trofej roku.

Mobilní aplikace Veterinární mapa (str. 24)

Redakce

Letos v květnu Státní veterinární správa ČR (SVS) zpřístupnila na svých internetových stránkách www.svscr.cz mapové výstupy s vybranými daty ze své kontrolní činnosti nad potravinami. Cílem bylo umožnit návštěvníkům internetových stránek přesvědčit se o rozsahu a účinnosti státního veterinárního dozoru. Nově byla možnost získávat aktuální informace z činnosti SVS doplněna mobilní aplikaci Veterinární mapa. Tato aplikace byla zároveň rozšířena o mapy s výskytem sledovaných nákaz, údaji užitečnými pro chovatele, zejména myslivce a včelaře.

Lovy v Kanadě u jezera Kootenay Lake (str. 21–23)

Petr Ziegrosser

Praha – Frankfurt – Calgary – Cranbrook letecky a pak ještě tři hodiny autem do srdce Britské Kolumbie na břeh jezera Kootenay Lake uprostřed Skalnatých hor. Jezero je přes 200 m hluboké, 100 km dlouhé, 1,5 až 6 km široké a má rozlohu 435 km². Jeho voda je velmi čistá, jezero zásobuje množství potoků stékajících z hor. Potoků tak vydatných, že se prý veškerá voda v jezeře během roku dvakrát vymění. Opravdovým zážitkem je lov pstruhů duhových o hmotnosti i přes 10 kg. Díky horkým pramenům jezero nikdy v zimě nezamrzá a je schopné ovlivňovat klima ve svém okolí. V oblasti se ve velkém pěstuje zelenina a ovoce (hlavně jablka a třešně), která se vyváží i do Japonska. Rozsáhlé neproniknutelné lesy na svazích hor poskytují domov nepřebernému množství zvěře. Žijí v nich jelenci, wapiti, losi, pumy, rysi červení, vlci a nad hranicí lesa ve skalách kamzík bělák. Opravdový ráj na zemi.

160 let od vysazení jelence běloocasého na Dobříšsku (str. 18–20)

Václav Pařízek, Karel Vajs a David Vaca

V letošním roce si připomínáme 160. výročí vysazení jelence běloocasého (dříve viržinského) na panství Colloredo-Mannsfeldů na Dobříšsku. U příležitosti jubilea se na zámku v Dobříši konala od 1. července do 31. října malá výstava fotografií, trofejí, shozů a různých zajímavostí, které se vážou k chovu tohoto druhu spárkaté zvěře původem ze Severní Ameriky. „Doma“ se jelenec vyskytuje v různých velikostních modifikacích zcela běžně téměř všude, ale ve střední Evropě je ve volnosti vzácný. V současnosti žije pouze v honitbách v okolí Dobříše.

Výsledek parlamentních voleb a myslivost (str. 17)

David Vaca

O tom, koho myslivci volili v mimořádných parlamentních volbách v říjnu letošního roku, toho moc nevíme, neboť mezi nimi nebyl proveden žádný průzkum sledující volební preference jednotlivých politických stran a hnutí. Též se nedá odhadnout, zda někoho při rozhodování ovlivnily odpovědi představitelů politických stran na myslivecky důležité otázky, zveřejněné ve Světě myslivosti č. 10/2013. Zcela jisté naopak je, že výsledek voleb zásadně změnil politickou scénu, což může mít významný dopad i na myslivost.

Reakce na článek „Lov lukem – pohled laika“ (str. 15-16)

Alexandr Vrága

Úvodem chci poděkovat Ing. Štěpánu Kulhanovi za kultivovaně napsaný článek (i když laický, částečně zavádějící a účelový), neboť když jsem se buď já, či kterýkoliv jiný lukostřelec setkal s odlišným názorem na legalizaci lovecké lukostřelby (naštěstí jich bylo jen velmi málo), byl projev dotyčných diskutérů často za hranicí slušnosti. Navíc většinou postrádali byť jen minimální znalosti o dané problematice. Z autorova článku mi však není zcela jasné, zda je pro legalizaci lovu lukem, nebo proti ní. Z jeho textu vyplývá mnoho otázek, na které však lze najít odpovědi v již mnou publikovaných článcích ve Světě myslivosti. Pozorné čtenáře budu asi nudit, ale abych se pokusil autorovi odpovědět na jeho subjektivní názory, znovu se částečně vrátím k tomu, co jsem v minulých číslech časopisu již popsal.

Lov lukem – pohled laika (str. 14–15)

Štěpán Kulhan

V několika posledních číslech Světa myslivosti se psalo o lovu lukem (č. 4–8 a 10/2013 – pozn. red.). V poslední době se o tomto způsobu lovu hovoří i mezi lovci a myslivci. Chtěl bych se nad touto problematikou krátce zastavit.

Brdy: příklad toho, co se stane, budou-li se nadále ignorovat a bagatelizovat problémy s narůstajícími stavy černé zvěře (str. 13)

Redakce

Dne 21. listopadu t. r. proběhla tuzemskými médii informace o chystaném plánu uspořádat v Brdech ve vybraných termínech a na neobvykle rozsáhlém území naháňky na černou zvěř. Důvodem koordinované akce zorganizované radnicí v Mníšku pod Brdy jsou problémy spojené s nárůstem stavů černé zvěře a škodami, které divočáci působí. Lze předpokládat, že s podobnými akcemi se u nás patrně budeme setkávat stále častěji …

Dělají myslivci myslivost? (str. 11–12)

Petr Marada

Sčítání zvěře, proces tvorby nových honiteb a uzavírání souvisejících nájmů, přehlídky trofejí, desinfekce krmných zařízení, výsadby obecní zeleně, oprava posedů, pozorovatelen a dalších mysliveckých zařízení. Lov srnců, zkoušky adeptů myslivosti a nových mysliveckých hospodářů, soutěž Zlatá srnčí trofej a kroužky mladých myslivců a ochránců přírody, brigády na opravách mysliveckých chat, zkoušky psů. Střelecké závody, společenské akce, lov černé zvěře a zvěře škodící myslivosti … v poslední době podpora politických stran a jejich lídrů, nekonečná diskuse o petici „Za obnovu zemědělské krajiny“ … a tak bychom mohli pokračovat. Zcela jistě jste se našli a již podvědomě doplňujete další aktivity, které myslivce tento rok provázely a provázejí. Nabízí se třeba lov svišťů a kamzíků v Rakousku, lov jelena na Slovensku, lov kachen a hus, ale též nákup krmiva na zimu, příprava honů na drobnou zvěř, myslivecký ples atd. Mohli bychom pokračovat, ale …

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku