Chránená poľovná oblasť Poľana – přehlídka trofejí a shozů 2013 (str. 22-24)

Marcel Lehocký

Dne 17. května t. r. uspořádaly Lesy Slovenské republiky, s. p., (Lesy SR) na Lesní správě Kyslinky, na louce Zálomská v srdci Chránenej poľovnej oblasti (CHPO) Poľana, již osmý ročník přehlídky trofejí a jeleních shozů. Cílem spojení výstavy trofejí s přehlídkou shozů na jednom místě – v nádherném přírodním amfiteátru – je vytvořit ucelený obraz o stavu populace jelení zvěře a o chovatelských zásazích. Návštěvníci akce mají příležitost prohlédnout si, co lovem z populace „vypadlo“ a co v ní naopak zůstalo – s jakými jeleny se budeme setkávat v další lovecké sezóně.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku