Dílčí vyhodnocení výsledků výběrových řízení na pronájem honiteb Lesů ČR z pohledu cen (str. 4-7)

Pavel Sedlář

Dne 8. března t. r. zveřejnily Lesy České republiky, s. p., (Lesy ČR) záměr vyhlásit výběrová řízení (VŘ) na přibližně 650 vlastních honiteb. VŘ na jednotlivé honitby byla a jsou vyhlašována postupně, přibližně ve čtrnáctidenních intervalech. Začátkem června byla uzavřena VŘ na pronájem více než poloviny honiteb: k 7. červnu jsou k dispozici výsledky z 366 uzavřených VŘ. Toto množství již dává dobrý základ pro základní statistické vyhodnocení vývoje nájemného podle nově uzavřených smluv.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku