Králové ptactva se vrátili do naší přírody (str. 16-21)

Karel Šťastný

Pozorovat ve volné přírodě tak majestátní dravce, jako jsou orli, je neobyčejný zážitek. Zdá se, že těchto příležitostí u nás v poslední době přibývá. Ne vždy tomu ale tak bylo. Podle některých odhadů dosáhly stavy dravců včetně orlů v období mezi roky 1870–1970 minima začátkem 70. let minulého století. Zprvu bylo hlavní příčinou úbytku urputné pronásledování (střílení ptáků a vystřelování hnízd, lapání do želez, vybírání mláďat atd.), později používání vysoce toxických chemických přípravků na ošetření zemědělských plodin, jejichž rezidua se usazovala v kořisti dravců a přecházela v daleko vyšších koncentracích i do nich coby vrcholného článku potravního řetězce. Teprve se zákazem užívání chlorovaných uhlovodíků na bázi DDT a se zmírněním pronásledování se počty dravců začaly zvyšovat. V současnosti je díky tomu možné setkat se s orly téměř na celém území ČR. Jde především o zástupce dvou základních rodů Haliaeetus a Aquila.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku