DŮSLEDKY DLOUHODOBÉHO ODSTRANĚNÍ NORKA AMERICKÉHO NA POPULACE VODNÍHO PTACTVA

 

{mosimage}

00VEDA

DŮSLEDKY DLOUHODOBÉHO ODSTRANĚNÍ NORKA AMERICKÉHO NA POPULACE VODNÍHO PTACTVA

La + Ve

Studie na téma uvedené v nadpisu tohoto příspěvku se uskutečnila na malých ostrovech jihozápadního Finska v Baltském moři. Celkem 223 ostrovy byly pro potřeby výzkumu spojeny do čtyř oblastí (výměry oblastí byly 35-130 km2), přičemž ve dvou z těchto oblastí byl norek americký (Mustela vison) ponechán v přirozených stavech, zatímco v dalších dvou byl intenzivně loven s cílem maximální redukce stavů. Záměrem bylo porovnat vývoj stavů vodního ptactva v oblastech s populací norka s oblastmi bez norků. Za celé sledované období (1992 - 2001) bylo uloveno celkem 148 norků. Nejvyšších úlovků bylo dosahováno na počátku sledování, v pozdějších letech byly úlovky minimální. V kontrolních oblastech bylo prokázáno, že norci jsou přítomni na více než 60 % sledovaných ostrovů. Populace vodního ptactva byly kontrolovány třikrát ročně, přičemž bylo vyhodnocováno druhové zastoupení a početní stavy. Výsledkem odstranění norků bylo zvýšení počtu nasčítaných ptáků. Nárůst se týkal hlavně malých druhů (kachny, turpani, husice aj.) s nízkým i vyšším početním zastoupením na začátku sledování. Počty velkých druhů (labutě, husy aj.) zůstaly zachovány. Vývoj stavů vodních ptáků v oblastech s norkem zůstal ve sledovaném období nezměněn (Ecography 25: 2002, 385-394; Biological Conservation 109: 2003, 359-368).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku