Z NAŠICH HONITEB

 

{mosimage}

00HON

Z NAŠICH HONITEB

Pozvánka do muzea - Muzeum myslivosti a rybářství na zámku Hohenbrunn, Rakousko (Jagd- und Fischereimuseum Schloss Hohenbrunn)
Pokud budete projíždět z Vídně do Lince a budete-li si chtít zpříjemnit cestování, máte možnost několik kilometrů před Lincem odbočit na St. Florian, nedaleko něhož stojí lovecký zámeček Hohenbrunn. Ať přijíždíte k St. Florianu z kterékoliv strany, vždy si všimnete ukazatele “Jagdschloss”. Zámeček, v němž kromě myslivecko-rybářského muzea sídlí ústředí Hornorakouského zemského mysliveckého svazu, však uvidíte, až když budete stát před ním. Je totiž postaven v rovinatém terénu a obklopen zelení. Parkoviště je hned vedle. 

Dvoupatrový zámeček postavený v letech 1722-32 navrhoval slavný barokní stavitel Jakob Prandtauer. Má nádherné průčelí, na jehož střední otevřené chodbě jsou zavěšeny trofeje, které nás - myslivce - přímo lákají k návštěvě. Zámeček jsem příležitostně navštívil několikrát a stále se nemohu nasytit krásou některých exponátů i atmosférou celé stavby. Z uměleckých předmětů s námětem lovu lze jmenovat předměty ze skla, porcelánu a bronzu. Samozřejmě nelze vynechat bohatě zdobené zbraně a lovecké pomůcky, obrazy, a dřevořezby. Za zmínku stojí kolekce dřevořezeb zvěře provedená tzv. “Hallstattskou školou”. Na zámečku nalezneme i množství trofejí, zvláště různých abnormalit a preparátů všech běžných druhů zvěře Rakouska. V největším sále vyzdobeném trofejemi a obrazy lze porovnat minulost se současností. Například vedle obrazu F. X. Pausingera lze obdivovat obraz současného rakouského malíře zvěře Huberta Weidingera.
Po návštěvě zámečku a muzea Hohenbrunn jistě nebudete litovat zastávky a krátké zajížďky, kterou jste museli absolvovat. Otvírací doba je od 1. března do 31. října kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Ing. Zdeněk Auerswald

Žárovice 2004 - ohlédnutí za mysliveckým hospodařením na Prostějovsku
Jarní období je na většině naší republiky ve znamení pořádání přehlídek trofejí, které mají důležitou úlohu v otázkách posouzení chovu, mysliveckého hospodaření se zvěří a v neposlední řadě i v propagaci myslivosti před laickou veřejností. Konec měsíce března na Prostějovsku je již řadu let spjatý s přehlídkou trofejí pořádanou v Žárovicích.
Ing. Jan Vajda

Snažíme se o racionální hospodaření se zvěří
Ing. Jiří Korhon je předsedou myslivecké komise OMS ČMMJ Prostějov a pravidelně se účastní přípravy přehlídky trofejí. V souvislosti s výsledky aktuální přehlídky jsme mu položili tři otázky.
Ing. Jan Vajda

Oblastní přehlídka trofejí bývalého okresu Děčín
Ve dnech 8. - 13. 4. t. r. se v prostorech Střední lesnické školy ve Šluknově uskutečnila oblastní přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené na území bývalého okresu Děčín. Výstava byla významná z více pohledů: šlo o první společnou výstavu ze správních území obcí s rozšířenou působností z regionu zaniklého okresu Děčín, které jsou pověřeny státní správou myslivosti (Děčín, Varnsdorf, Rumburk), na níž byl hodnocen první rok nového desetiletého mysliveckého období.
V honitbách regionu bylo uloveno 645 ks jelení zvěře (plnění plánu lovu 100,93 %, z toho 132 jelenů, 263 laní a 250 kolouchů). Potěšitelný je úlovek jelenů třetí věkové třídy starších 12 let i výskyt tří významných trofejí (180,30, 178,31 a
Srnčí zvěře bylo uloveno 1055 ks (plnění 85,56 %, z toho 474 srnců, 336 srn a 245 srnčat). Nejvýrazněji nebyl splněn plán lovu u srnčat (76,56 %) a srn (83,79 %), u srnců činilo plnění 93,12 %. V porovnání s předchozím rokem došlo k významnému početnímu navýšení odstřelu o 201 ks v důsledku nově stanovených nižších normovaných kmenových stavů zvěře. Bude velmi zajímavé sledovat výši odstřelu v následujících letech. Letos se na přehlídce objevili i dva “bronzoví” srnci: (106,70 a 105,35 CIC).
Mufloní zvěře se ulovilo celkem 113 ks (plnění 100 %, z toho 48 muflonů, 40 muflonek a 25 muflončat). Čtyři nejvýznamnější trofeje dosáhly zlaté medaile (214,00 CIC, 212,50 CIC, 206,50 a 206,25 CIC), jedna byla stříbrná a osm bronzových.
Daňčí zvěř je na Děčínsku dlouhodobě stále podprůměrné kvality, vloni bylo uloveno 24 ks (plnění 70,58 %, z toho pět daňků, jedenáct daněl a osm daňčat).
Černé zvěře bylo uloveno 1039 ks (plnění 97,74 %, z toho 283 kňourů, 279 bachyní a 477 lončáků a selat). Odstřel oproti předchozímu roku výrazně poklesl o 440 ks, nevyhovující je věková struktura a poměr pohlaví ulovené zvěře. Byla zaznamenána zlatá a bronzová trofej (124,00 a 112,45 b. CIC).
Raritou Děčínska je kamzičí zvěř, které bylo uloveno 15 ks (plnění 55,05 %, z toho deset kamzíků, čtyři kamzice a jedno kamzíče. Významné úlovky představovali čtyři kamzíci - jeden zlatý (111,73 b. CIC), dva stříbrní (109,30 a
106,70 b. CIC) a jeden bronzový (101,83 b. CIC).
Hlavní organizátoři výstavy - OMS ČMMJ Děčín a SLŠ Šluknov se spolupodílely na vydání katalogu loveckých trofejí, který byl návštěvníkům k dispozici. Ti mohli kromě trofejí zhlédnout i expozici dravců a sov ze školního sokolnického dvorce, zakoupit myslivecké a rybářské potřeby, motorové pily a křovinořezy.
Ing. Karel Lankaš, Střední lesnická škola Šluknov
169,44 b. CIC). 

MUFLONKA S PŘEROSTLÝMI SPÁRKY
Dne 15. 11. 2003 se při III. ročníku celostátní soutěže slovenských kopovů v Doupovských horách podařilo lovci Josefu Novákovi z Kolína ukončit utrpení přestárlé muflonky, která měla abnormálně přerostlé spárky na všech čtyřech bězích (viz foto). Některé z nich měly tvar toulců, přičemž nejdelší měřil 20 cm. Při pohledu na ulovenou muflonku člověk dost těžko chápe, jak se v posledních letech života mohla pohybovat v náročném terénu Doupovských hor.
Přemysl Mašek, Klášterec nad Ohří

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE Z JESENICKA
Městský úřad Jeseník uspořádal ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., Lesní správou Jeseník ve dnech 20. až 21. března t. r. přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v sezóně 2003/2004.
Celkem bylo v 52 honitbách a oborách na území bývalého okresu Jeseník uloveno 131 jelenů (91 v I. v. tř., 34 v II. v. tř., šest ve III. v. tř.; nejsilnější ohodnocená trofej 173,40 b. CIC), 432 srnců (217 v I. v. tř., 125 v II. v. tř., 90 ve III. v. tř.), 19 daňků (osm v I. v. tř., sedm v II. v. tř., čtyři ve III. v. tř.; nejsilnější ohodnocená trofej 170,34 b. CIC) a 33 muflonů (21 v I. v. tř., osm v II. v. tř. a čtyři ve III. v. tř.; nejsilnější ohodnocená trofej 234,60 b. CIC). Černé zvěře bylo uloveno celkem 325 kusů.
Z hlediska hodnocení dodržování pravidel průběrného odstřelu bylo u 27 jeleních, 47 srnčích, dvou daňčích a jedné mufloní trofeje konstatováno, že pocházejí z chovných kusů.
Přehlídku trofejí vkusně doplnila výstavka fotografií revírníka LČR, LS Jeseník Jana Bajzy a místostarosty města Javorníku Jiřího Štrajta, prodejní pulty s loveckými a mysliveckými doplňky a vystoupení skupin trubačů LČR, LS Jeseník a LS Javorník.
Jaromír Latner, lesní správce LS Jeseník

II. ročník střelecké soutěže “O pohár rektora ČZU v Praze”
Dne 3. 4. 2004 se uskutečnil II. ročník střelecké soutěže “O pohár rektora České zemědělské univerzity v Praze” na loveckém kole na střelnici v Úněticích u Prahy. Akci organizoval Studentský myslivecký spolek posluchačů Fakulty lesnické a environmentální při ČZU v Praze. Soutěž byla otevřená pro širokou veřejnost, takže účastníci se sjeli z celé republiky (Děčín, Chotěboř, Karlovy Vary, Klatovy, Kolín, Ústí nad Orlicí, Trutnov, Tábor, jednotlivci z Prahy a okolí a studenti ČZU, SLŠ Žlutice a MZLU Brno).
Závod byl rozdělen na dvě části: na soutěž jednotlivců “O pohár rektora ČZU” a na soutěž o nejlepšího studenta ČZU o stipendium rektora a firmy MAVEL Benešov.
Celkem se soutěže zúčastnilo 66 střelců, což byla limitní kapacita střelnice. Střílelo se ve dvou soutěžních kolech, která byla velice vyrovnaná. O páté a šesté postupové místo do finále byl sveden rozstřel mezi šesti závodníky. Poté šest nejlepších postupujících změřilo své síly ve finále, které určilo následující konečné pořadí:
Pořadí jednotlivců: 1. Petr Zelený, 2. Radek Prokop, 3. Václav Šunda.
Pořadí studentů ČZU o stipendium rektora a firmy MAVEL Benešov:
1. Jiří Barták (PEF), 2. Jan Roller (FLE), 3. Miloš Dvořák (FLE).
Slavnostní vyhlašování výsledků proběhlo za doprovodu trubačského kvartetu Studentského mysliveckého spolku. Každý účastník si kromě pěkného diplomu odnesl i hodnotné ceny. Pohár rektora se stal dobrou reklamou Studentského mysliveckého spolku a České zemědělské univerzity v Praze.
Ing. Jiří Šilha, SMSP ČZU Praha

Myslivecká expozice na ostravské výstavě “Domov-dovolená-květy-myslivost” letos naposledy?
Ve dnech 15. - 18. 4. t. r. se na ostravském výstavišti na Černé louce konala tradiční jarní výstava, do jejíhož programu byla letos již potřetí zahrnuta i myslivost. Organizátoři dali pro tento rok myslivecké části podtitul “výstava mysliveckých potřeb a prezentace mysliveckých organizací”.
Pořadatelé se letošním ročníkem výstavy snažili navázat na úspěšné předchozí ročníky, jichž se kromě domácích vystavovatelů zúčastnili i zástupci z Polska a Slovenska. Minulé výstavy tak byly příležitostí pro setkání myslivců z příhraničních regionů, nabídly ukázky kvalitních trofejí z Polska a Slovenska, ale také třeba zajímavých výtvarných děl s mysliveckou tématikou. K samozřejmostem patřila bohatá nabídka prodejců mysliveckých potřeb.
Úmysl přiblížit se kvalitě uplynulých ročníků letos pořadatelům výstavy příliš nevyšel. Aktuálního ročníku se nezúčastnili ani polští, a až na výjimky ani slovenští vystavovatelé. Z mysliveckých organizací se na výstavě prezentoval pouze OMS ČMMJ Ostrava a Asociace profesionálních myslivců ČR. K zajímavostem patřila prezentace šilhéřovické bažantnice a výstava trofejí z příměstských honiteb Ostravy. Mezi předloženými trofejemi zaujaly především poměrně silné srnčí parůžky. V kulturní části byla k vidění malá výstavka historických zbraní a ukázky videonahrávek z produkce Zdeňka Kouřila. Své povídkové knihy podepisoval na autogramiádě známý autor Vlastimil Krop. Komerční část zahrnovala pouze omezený počet prodejců loveckých potřeb.
Výstavu poznamenala minimální účast návštěvníků a především nezájem myslivců. Podle vyjádření pořadatelů myslivost již příště zřejmě nebude zahrnuta do jarního programu ostravského výstaviště.
Redakce

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku