ZE ZAHRANIČÍ

 

{mosimage}

00ZAHR

ZE ZAHRANIČÍ

Lichtenštejnsko: jen společenstevní honitby
Nejmenší výměra honitby činí v Lichtenštejnsku 500 ha. Jednotlivec si honitbu nemůže pronajmout, uživatelem musí být společnost nejméně o čtyřech členech. Hranice honitby stanoví vláda a majitelé pozemků se k ní nemohou vyjadřovat.
Der Anblick, 6/2003, Rš

Slovinsko: zvýšený odstřel medvěda
V r. 2002 bylo ve Slovinsku uloveno 108 medvědů, což je dvakrát více, než činil průměr v minulém desetiletí. Současný stav medvědů se odhaduje na 800 až 900 kusů. Podle švédských poznatků může být bez újmy snížen stav medvědů o 13-15 procent kusů starších než jeden rok. Ve státech sousedících se Slovinskem se předpokládá, že se medvěd rozšíří do Alp.
Der Anblick, 8/2003, Rš

Evropa podporuje lesní kury
EU podporuje projekt “Integrální ochrana prostředí pro lesní kury ve
Schwarzwaldu”. Konkrétně to znamená, že ve vrcholové části tohoto pohoří v blízkosti Schluchsee mají být dostatečně prosvětleny porosty, aby vznikly mýtiny v jehličnatých lesích a lesní kurové se cítili dobře.
Jäger, 4/2003, Rš

Kongo: obětí pytláků jsou i hroši
Před 30 lety žilo v kdysi největší hroší rezervaci v Národním parku Virunga při východní hranici Demokratické republiky Kongo asi 29 000 hrochů. Po skončení občanské války se ukázalo podle posledního sčítání v srpnu 2003, že jich zbývá asi 1300.
Pytláci nestojí jen o maso, ale i o špičáky hrocha, po nichž na ilegálním obchodu se slonovinou poptávka stále stoupá. Začátkem roku se objevila zpráva o stovkách uhynulých hrochů na řece Rutsuru. Její vodu pytláci údajně otrávili, aby pokud možno s nejmenšími náklady usmrtili co nejvíce zvířat.
Wild und Hund, 1/2004, Rš

Rusko: za záchranu amurského tygra
Tygr amurský patří mezi nejvíce ohrožené druhy na světě. Podle nákladného a obtížného průzkumu se zdá, že na Dálném východě žije dnes ještě 450 kusů v oblasti řek Ussuri, Amur, v severní Koreji a podél hranic s Čínou.
Okolo r. 1940 poklesl stav tygrů asi na 30 tisíc kusů. Dík jejich ochraně v tehdejším SSSR a za pomoci WWF se jejich stav zvýšil.
Zjišťování jejich současného stavu byla práce v pravdě detektivní: muselo se zjistit, kde tygři žijí, a nalezené stopy proměřit a registrovat. Podle velikosti tlap byl zjišťován počet samců, samic a mláďat. Všechny zjištěné údaje se porovnávaly s výsledky sčítání v posledních deseti letech, aby se vyloučily chyby. Sčítání se zúčastnilo přes 700 pozorovatelů.
Největší kočkovitá šelma světa je ohrožena především pytláctvím a její životní prostor se zmenšuje kácením lesů a lesními požáry. Dospělý amurský tygr dosahuje hmotnosti až 300 kg a délky až 3 m.
Jagen weltweit, 6/2003, Rš

Skotsko: ochránci přírody hubí ježky
Na ostrovech South Uist a Benbecula, které jsou součástí souostroví Hebria, vysadil v r. 1974 jeden zahradník ježky, aby mu pomohli při ničení škůdců. Ti se natolik rozmnožili, že stav na ostrovech hnízdících jespáků a bekasin poklesl od 80. let o 60 %. Nyní ochránci přírody prosazují hromadné usmrcování ježků.
Der Anblick, 10/2003, Rš

Požadavky německých ochranářů
Německý Svaz ochrany přírody (NABU) požaduje, aby výčet zvěře byl zúžen pouze na dvanáct druhů. Myslivci by měli hospodařit pouze s těmito druhy: jelen, daněk, sika, srnec, kamzík, muflon, prase divoké, králík divoký, liška, zajíc, bažant a březňačka. Všechny ostatní dosavadní druhy zvěře by se měly považovat za zvířata ohrožená vyhynutím.
Jäger, 12/2003, Rš

Polsko: regulační odstřel bobrů
Vzhledem k dlouhodobě stoupajícím protestům polských rolníků a majitelů lesa kvůli škodám, jež působí bobři, se polské ministerstvo životního prostředí rozhodlo jejich stavy snížit.
Podle údajů myslivců žije v současnosti v Polsku kolem 12 000 bobrů. Ochránci přírody jejich stav odhadují dokonce na 20 000 kusů. Podle hodnocení lesního úřadu v Toruni dosáhly škody pouze v jeho oblasti na 100 000 eur.
Prvních 50 bobrů bylo povoleno ulovit ve vojvodství Kujawsko-Pomorskie. Lovit mohou pouze polští myslivci, kteří absolvovali jednodenní školení o biologii a lovu bobrů.
Der Anblick, 4/2003, Rš

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku