Lov zvěře pomocí zdrojů umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terče: ano, nebo ne?

 

{mosimage}

00ANK

Lov zvěře pomocí zdrojů umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terče: ano, nebo ne?

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále zákon), řadí mezi zakázané způsoby lovu (§ 45) kromě jiného i lov zvěře pomocí zdrojů umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terče. Přesto se lze s těmito prostředky v našich honitbách setkat. Je veřejným tajemstvím, že někteří myslivci používají vcelku běžně (a úspěšně) různá podomácku sestavená zařízení pro osvětlení terče. Kromě toho jsou ve volném prodeji k dostání sofistikovanější výrobky, které lze snadno a rychle připevnit na hlaveň zbraně, zaměřovací dalekohled apod. Že jde v případě použití takových pomůcek zpravidla o porušování zákona, je nasnadě. Slovo "zpravidla" je do předchozí věty vloženo záměrně, neboť je třeba uvést, že zákon umožňuje orgánu státní správy myslivosti povolit výjimku ze zakázaných způsobu lovu a výše popsané prostředky tím za určitých podmínek zlegalizovat. Precedentem je např. rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti z Liberecka, které bylo vydáno v loňském roce v souvislostí s úpravou vysokých stavů černé zvěře. Zatím však jde o ojedinělý případ. Za výše popsané situace se nabízí otázka, zde je současné legislativní řešení optimální. Respondentům naší ankety jsme položili následující dotazy: Jaký názor máte na lov zvěře pomocí zdrojů umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terče? Nebylo by vhodnější tento druh lovu vyjmout ze zakázaných způsobů lovu?

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku