Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 11/04

Úvodník

 

{mosimage}

00UVOD

ÚVODNÍK

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,
přestože čas rychle ubíhá a témat, kterým by se dalo věnovat, je spousta, dovolte mi vrátit se v tomto úvodníku ještě do září letošního roku.

LČR: Co je nového v nájemních smlouvách na honitby?

 

{mosimage}

00POL

LČR: Co je nového v nájemních smlouvách na honitby?

Zpracoval ing. David Vaca, Ph.D.

V červencovém čísle Světa myslivosti vyšel článek týkající se změny postoje Lesů České republiky, s. p., k nájemním smlouvám na vlastní honitby. V textu se objevily rovněž informace o založení komise pro myslivost, podpoře oblastí chovu zvěře atd. O podrobnější informace jsme požádali výrobně technického ředitele LČR ing. Vladimíra Blahutu, jemuž jsme elektronickou poštou zaslali několik otázek. V následujícím textu naleznete odpovědi.

Konference "Dravci a sovy 2004"

 

{mosimage}

00VEDA

Konference "Dravci a sovy 2004"

MVDr. Julius Klejdus & MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc.

Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické uspořádala ve dnech 24. - 26. září 2004 již tradiční odbornou konferenci "Dravci a sovy". Tato velmi zajímavá a významná ornitologická akce se uskutečnila opět ve Velkém sálu zámku v Mikulově na Moravě.

37. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

 

{mosimage}

00SOK

37. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

Bc. Marcela Mendlová

Motto: "Sokolnictví je umění lovu s onošeným dravcem. Sokolník jím bere do svých služeb přírodní síly. Vzdává se dalekonosných zbraní a dává volně žijící zvěři příležitost k využití vlastních sil v boji proti přirozenému nepříteli." Dr. Heinz Brüll

Sokolnické setkání nad Drozdovem

 

{mosimage}

00SOK

Sokolnické setkání nad Drozdovem

Pavel Moulis, předseda ZO ČSSP Rokycany

O víkendu 2. a 3. října t. r. zažili obyvatelé Drozdova, malebné obce nedaleko Hořovic, nevšední podívanou. Sokolnické středisko Rokycany pod vedením mgr. Jana Kumbery uspořádalo každoroční tradiční sokolnické setkání, které bylo spojeno s lovem drobné i spárkaté zvěře loveckými dravci.

Přikrmování spárkaté zvěře - pro a proti aneb Proč a jak stále chybujeme (1)

 

{mosimage}

00PRAX

Přikrmování spárkaté zvěře - pro a proti aneb Proč a jak stále chybujeme (1)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

V minulém čísle Světa myslivosti jsme se věnovali tradičnímu tématu z oblasti péče o zvěř - přikrmování naší spárkaté zvěře. V úvodním článku jsme soustředili pozornost na pozitiva, negativa i rizika přikrmování a biologické vlastnosti zvěře jako na nezbytné výchozí předpoklady pro odpovědný přístup k přikrmování. Na tuto problematiku nyní navážeme již konkrétními typy krmiv a postupy přikrmování s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých druhů zvěře.

Lov zvěře pomocí zdrojů umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terče: ano, nebo ne?

 

{mosimage}

00ANK

Lov zvěře pomocí zdrojů umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terče: ano, nebo ne?

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále zákon), řadí mezi zakázané způsoby lovu (§ 45) kromě jiného i lov zvěře pomocí zdrojů umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terče. Přesto se lze s těmito prostředky v našich honitbách setkat. Je veřejným tajemstvím, že někteří myslivci používají vcelku běžně (a úspěšně) různá podomácku sestavená zařízení pro osvětlení terče. Kromě toho jsou ve volném prodeji k dostání sofistikovanější výrobky, které lze snadno a rychle připevnit na hlaveň zbraně, zaměřovací dalekohled apod. Že jde v případě použití takových pomůcek zpravidla o porušování zákona, je nasnadě. Slovo "zpravidla" je do předchozí věty vloženo záměrně, neboť je třeba uvést, že zákon umožňuje orgánu státní správy myslivosti povolit výjimku ze zakázaných způsobu lovu a výše popsané prostředky tím za určitých podmínek zlegalizovat. Precedentem je např. rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti z Liberecka, které bylo vydáno v loňském roce v souvislostí s úpravou vysokých stavů černé zvěře. Zatím však jde o ojedinělý případ. Za výše popsané situace se nabízí otázka, zde je současné legislativní řešení optimální. Respondentům naší ankety jsme položili následující dotazy: Jaký názor máte na lov zvěře pomocí zdrojů umělého osvětlení a zařízení pro osvětlení terče? Nebylo by vhodnější tento druh lovu vyjmout ze zakázaných způsobů lovu?

Myslivost a farmy jelenovitých - fakta, která v současné diskusi chybí

 

{mosimage}

00DISK

Myslivost a farmy jelenovitých - fakta, která v současné diskusi chybí

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Mezi odbornou i laickou veřejností se v poslední době stále více objevují vzájemná hodnocení z mysliveckých a farmářských pozic, která se týkají chovů shodných druhů živočichů, jež zákon o myslivosti řadí mezi zvěř. Zástupci obou táborů snášejí argumenty ve prospěch svých a proti opačným způsobům chovu. Ne vždy však přiznávají všechny skutečnosti.

Ještě k článku Kritika české myslivosti (Svět myslivosti č. 9/2004)

 

{mosimage}

00DISK

Ještě k článku Kritika české myslivosti (Svět myslivosti č. 9/2004)

Článek Petra Kjučukova "Kritika české myslivosti" (Svět myslivosti č. 9/2004) konečně otevřel do této doby více méně tabuizovaný pohled na problematiku myslivosti v naší republice. Nelze než souhlasit s autorovým tvrzením, že nejlepší forma myslivosti provozovaná v našem státě je ta, kterou se zabývají lesníci. Zapomněl však dodat: v revíru, v němž lesnicky hospodaří.

Výuka myslivosti na lesnické škole ve Šluknově

 

{mosimage}

00VZD

Výuka myslivosti na lesnické škole ve Šluknově

Ing. Karel Lankaš

Střední lesnická škola ve Šluknově oslavila ve dnech 1. a 2. října t. r. 50. výročí existence. U příležitosti tohoto významného jubilea nelze nezmínit také výuku myslivosti s bohatými tradicemi, které školu provázejí od jejího vzniku v r. 1954 až do současnosti.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku