Máme novou národní rekordní jelení trofej!

Ing. David Vaca, Ph.D.

Dne 14. září 2007, na den přesně šest let poté, co byl v Poněšické oboře (Lesní správa Hluboká nad Vltavou, Lesy České republiky, s. p.) uloven tehdejším ministrem zemědělství ČR ing. Janem Fenclem jelen lesní, jehož trofej se po ohodnocení usadila díky bodové hodnotě 250,89 b. CIC na vrcholu pomyslného domácího žebříčku jeleních trofejí, byl rovněž v Poněšicích střelen další kapitální jelen. Mezinárodní hodnotitelská komise přisoudila paroží rovného čtyřiadvacateráka 262,46 b. CIC, což znamená, že naše republika má novou rekordní jelení trofej!

Informaci o rekordní trofeji z r. 2001 jsme přinesli ve Světě myslivosti č. 1/2002. V závěru článku jsme citovali poněšického oborníka Františka Řehoře, jenž projevil víru v to, že obora vydá další silné trofeje: „Věřím, že po tomto kapitálním jelenovi budou následovat další. Již teď zde dorůstá generace, která na to má.“ V následujících letech se ukázalo, že se oborník, který v letošním roce dovrší 22 let „služby“ v Poněšicích, nemýlil. V r. 2003 byl v jihočeské oboře uloven dvacaterák s bodovou hodnotou 243,12 b. CIC a v r. 2005 ještě silnější nerovný dvacaterák, kterého jeho bodová hodnota 246,64 b. CIC zařadila na druhé místo za národní rekord z r. 2001. To nejlepší však mělo teprve přijít …
Během bodování trofeje nerovného dvacateráka z r. 2005 ležely na stole lovecké chaty v Poněšické oboře, kde hodnocení probíhalo, mohutné shozy jelena, jenž v té době patřil k největším nadějím oborníka a jeho kolegů. Letos se opět potvrdilo, jak zkušeným chovatelem jelení zvěře a současně dobrým prognostikem poněšický oborník je. Jak uvedl ing. Jan Zasadil, lesní správce LS Hluboká nad Vltavou, shozy patřily jelenovi, jehož paroží se po hodnocení, které proběhlo letos 19. ledna tradičně v chatě na Cirhanu, stalo novým národním rekordem.  

S VÝRAZNÝM NÁSKOKEM …

Silnou trofej bodovala hodnotitelská komise Mezinárodní rady pro myslivost a lov zvěře (CIC), tvořená šesticí odborníků ze čtyř států. Členy komise byli prof. Nino Ninov (Bulharsko), doc. ing. Pavel Hell, CSc. (Slovensko), Dipl.-Ing. Karl Maierhofer a Marc Maierhofer (oba Rakousko) a prof. ing. Josef Hromas, CSc., a doc. ing. Josef Feuereisel, Ph.D.
Je téměř pravidlem, že změnu na vrcholu žebříčku trofejí zvěře obecně „způsobuje“ obvykle jen nepatrný posun maximální bodové hranice, často představovaný pouhými desetinami bodu CIC. Proto stojí za zvláštní pozornost, že nová národní rekordní trofej překonala svoji předchůdkyni o 11,57 b. CIC! Nový rekord ve srovnání s předchozím sice ztratil několik desetin bodu na obvodech lodyh a téměř bod na délce očníků, ale v ostatních parametrech měl „navrch“, a to zejména v počtu výsad (+ 7 b.) a v celkové hmotnosti paroží (+ 5,60 b.). Co se týče vzhledových bodů, dosáhla trofej absolutního maxima (kompletní bodové ohodnocení je v připojené tabulce).
Oborník sledoval vývoj paroží jelena přibližně od osmi let jeho věku. Jelen měl být uloven již v r. 2006, ale k tomu nakonec nedošlo, neboť lovit v podmínkách obory Poněšice není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jelen byl velmi opatrný, zdržoval se v krytu a na volné plochy vycházel až za tmy. Shozy z r. 2007 měly hodnotu přibližně 260 b. CIC a byla obava, že letos by mohl jelen, jehož věk byl po ulovení odhadnut na 14 až 15 let, jít „zpátky“. K tomu však nedošlo. Jelena ulovil na vrcholu jeho sil tuzemský poplatkový lovec, takže trofej zůstává v ČR, což lze na rozdíl od jiných silných trofejí z našich honiteb, které „odcestovaly“ společně se zahraničními poplatkovými lovci mimo území ČR, hodnotit pozitivně.

TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU
Poněšická obora, která je režijní honitbou Lesní správy Hluboká nad Vltavou (Lesy České republiky, s. p.), zaujímá mezi našimi oborními chovy s jelení zvěří zcela specifické místo. Díky velké rozloze (1643 ha), výborné přirozené úživnosti prostředí, propracovanému systému péče o zvěř a pevně dodržovanému průběrnému odstřelu představuje v posledních letech naši absolutní oborní špičku.
V oboře byla vždy chována kvalitní zvěř. Základ dnešního úspěchu byl však položen přibližně před 20 lety, kdy bylo do Poněšic dovezeno 10 kusů zvěře ze Slovenska, konkrétně z Poľany. Současně byly sníženy celkové stavy zvěře v oboře, došlo k úpravě poměru pohlaví a postupně též věkové struktury. Byly založeny nové pastevní plochy, pečlivě obdělávány již existující pastviny, pole a louky, velká pozornost se věnovala přípravě senáže pro krmení zvěře v období strádání. Zvěř má celoročně k dispozici kvalitní krmiva, v období parožení se jí předkládají speciálně připravené granule obsahující minerály a stopové prvky. Tento systém péče přinesl celkové zlepšení tělesných parametrů zvěře, paroží nevyjímaje. V oboře se loví pouze individuálními způsoby lovu, odstřel „zralých“ jelenů následuje po důkladném posouzení chovné hodnoty na základě řady shozů. V případě Poněšic se potvrzuje, že se vyplatí nechat chovné jeleny „zestárnout“ a lovit je ve vyšším věku.
Oborník František Řehoř si cení nejsilnějších trofejí, ale ještě více chovu jako celku. Za téměř čtvrtstoletí systematické práce se jemu a jeho spolupracovníkům podařilo díky zázemí poskytnutému státním podnikem dosáhnout vynikajících chovatelských výsledků. K tomu nezbývá než pogratulovat a lovci rekordního jelena a dalším lovcům jezdícím do Poněšic popřát „Lovu zdar!“

Jak hodnotíte novou národní rekordní jelení trofej a čím Vás nejvíce zaujala?

Prof. ing. Josef Hromas, CSc.

Trofej jelena uloveného 14. 9. 2007 v oboře Poněšice je v současné době 15. na světě hodnocená komisí CIC (obdobně jako tři silnější trofeje ze zámku Moritzburg, jejichž místo ulovení a lovec však nejsou známé). Zaujala mě na ní její nesporná mohutnost a také pravidelnost vylučující jakékoliv „chemické“ zásahy v podobě speciálního přikrmování tohoto jelena. Trofej má maximum ze všech možných vzhledových bodů a žádné srážky. Mám za to, že celkově jde o výsledek dlouholeté obětavé péče oborníka Františka Řehoře o chov tohoto druhu zvěře, za což obdržel v r. 2006 ocenění CIC – „Cenu Edmonda Blanca“. Je to i otázka trpělivosti a odhadu trofejových možností uloveného jelena: chovat ho až do jeho 15 let.

Doc. ing. Pavel Hell, CSc.
Na této unikátní jelení trofeji obdivuji nejvíce její enormní hmotnost a ušlechtilý tvar. Není to typ trofeje z „překrmeného“ jelena z nějakého malého výběhu s 30 a více výsadami rozházenými na všechny strany, jaké se dnes v zahraničí objevují stále častěji. Je potěšitelné, že nejde o náhodnou špičkovou trofej – vždyť z Poněšic pochází předchozí rekordní jelení trofej ČR a mnoho dalších vynikajících trofejí. Znamená to, že chovný základ této populace je široký a je výsledkem dlouholeté cílevědomé komplexní péče o zvěř a o její životní prostředí. Zvláště mě těší, že na jejím vynikajícím genofondu má velký podíl i zvěř slovenského původu z Poľany. Upřímně blahopřeji oborníkovi Františku Řehořovi k dosaženým úspěchům a jsem přesvědčen, že poněšičtí jeleni nám v budoucnu připraví ještě mnoho radostných překvapení.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku