Lesnická práce

Časopis Lesnická práce

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922.
 • Přináší informace o aktuálním dění v lesnicko-dřevařském sektoru, odborné poznatky ve formě odborných i populárních článků, rozhovorů, anket.
 • Redakční radu tvoří skupina respektovaných odborníků.
„Časopis Lesnická práce je déle než 90 let důkazem vysoké odborné úrovně a zodpovědnosti českých lesníků. I proto věřím, že se dočká 100 narozenin.“ Ing. Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce

Aktuální Lesnická práce - duben 2019

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 4/2019
 • Anketa: Jak bojovat s kůrovcovou kalamitou a jejími dopady?
 • Specifika a záludnosti při vyhledávání kůrovci napadených stromů
 • Rozhovor s Martinem Rozmánkem, jednatelem společnosti LESCUS, s.r.o.
 • Vliv jelena siky na mladé smrkové porosty v oblastech s rozdílnou početností zvěře
 • Dubové hospodářství na LS Plasy
 • Julius Komárek - lesník a vlastenec
 • Fluor a jeho sloučeniny. Účinky na vegetaci, projevy poškození a možnosti prokazování
 • FLD ČZU v Praze: Katedra zpracování dřeva a biomateriálů (KZDB)
 • FLD ČZU v Praze: Vývoj třískových desek ze stonků řepky ozimé
 • Zahraniční lesnictví: Ilegálně vytěžené dříví je v Číně vydáváno za certifikované. Příklad environmentální dezinformace
 • Nařízení o dřevu? Možná, že se týká i vás
 • Plocha lesů v Rakousku vzrostla a překročila hranici 4 milionů hektarů
 • LOS informuje: Změny v registraci přípravků na ochranu lesa pro rok 2019
 • Další zajímavé informace naleznete v pravidelných rubrikách 

Aktuální Svět myslivosti - duben 2019

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 4/2019
 • Spor Česko vs EU kvůli zbraňové směrnici. V Lucemburku proběhlo první soudní slyšení
 • Kůrovcová kalamita bude mít významný dopad i na myslivost
 • Česká republika je již oficiálně bez afrického moru prasat!
 • Hospodáři v krajině se vyjádřili k nepůvodním druhům živočichů a k problematice chráněných druhů
 • O oživení polní honitby slovem a obrazem (II.)
 • Ostrov jelenů (I.)
 • Mýty v ochraně tetřeva a tetřívka
 • Rarita 2019 speciál – daněk a sika Vyhlášení výsledků
 • Méně známá plemena ohařů (II.)
 • Úspěch českého týmu na soutěžích kontinentálních ohařů ve Španělsku
 • Přebíjení kulových nábojů pro lov (I.) Má to vůbec smysl?
 • Když zvěř vábí žena
 • Die Hohe Jagd & Fischerei 2019. Jak bylo letos v Salcburku?
 • IV. Mezinárodní akademická soutěž v mysliveckém troubení a vábení jelenů
 • Lovecké výpravy na černý kontinent (V.) První fotografové safari
 • Další zajímavé články si můžete přečíst v novém vydání Světa myslivosti, který vychází 3. dubna