Časopis Lesnická práce

PŘEDPLATIT ČASOPIS

CHCI INZEROVAT

MÁM NÁMĚT NA ČLÁNEK

DIGITÁLNÍ ARCHIV 1922-2014

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922
 • Aktuálním informace z lesnicko-dřevařského sektoru
 • Odborné i populární články, rozhovory, ankety, reportáže
 • Respektovaná redakční rada

Časopis Svět Myslivosti

PŘEDPLATIT ČASOPIS

CHCI INZEROVAT

MÁM NÁMĚT NA ČLÁNEK

DIGITÁLNÍ ARCHIV 2000-2014

 • Vychází od roku 2000
 • Informace z myslivecké praxe i vědy, politiky, lovecké kynologie, zahraničí
 • Rozhovory, reportáže
 • Kalendář tuzemských i zahraničních mysliveckých akcí

Vydavatelství Lesnická práce

Lesnická práce, s.r.o., je vydavatelem dvou odborných časopisů Lesnická práce a Svět myslivosti.

Aktuální Lesnická práce - září 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 9/2016
 • Rozhovor s Miroslavem Sloupem, respektovaným odborníkem na oblast šlechtění, pěstování lesa a problematiku škod zvěří 
 • Anketa a článek na téma motivace ke studiu střední lesnické školy
 • Série článků o odborných exkurzích Pro Silva - tentokrát zaměřených na borové hospodářství 
 • Změny vlastnictví lesa - o semináři ČLS
 • Zajímavosti o hájenkách na polesí Valšovice (SLŠ Hranice) 
 • Zpráva o 10. setkání lesníků Beskyd - v hlavní roli tetřev a jeřábek 
 • Podrobnosti o arondačním programu Lesů ČR 
 • Diskuse o budoucnosti glyfosátových přípravků v ochraně lesa 
 • Historie lesnické techniky v letech 1945–1992 - přidružená výroba
 • Situace v ochraně lesa v Německu a Rakousku v roce 2015
 • Další zajímavé informace v pravidelných článcích (události a zajímavosti z domova a ze světa, ceny dříví, jazykové rubriky atd.)

Aktuální Svět myslivosti - srpen 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 8/2016
 • Novela zákona o zbraních a střelivu
 • Jelení zvěř na Doupově 
 • Finanční prostředky poskytované MZe na vybrané myslivecké činnosti
 • Totální herbicid glyfosát a jeho dopady na přírodu a zvěř
 • Exkurze skupiny chovatelů bažantů a koroptví do honiteb v ČR a Rakousku
 • Pohled tvůrce stanov ČMMJ na aktuální změny v nich provedené
 • Výsledky telemetrického výzkumu jelení zvěře v Krkonoších (III.)
 • Stálí i příležitostní obyvatelé jezevčích brlohů
 • Příčiny vzniku barevných odchylek živočichů
 • Vrcholné střelecké soutěže na střelnici Vráž
 • Slovenská obra Dudín
 • III. mezinárodní konference žen-myslivkyň
 • Národní myslivecké slavnosti na loveckém zámku Ohrada
 • Na stáncích od 4. 8. 2016