Časopis Lesnická práce

PŘEDPLATIT ČASOPIS

CHCI INZEROVAT

MÁM NÁMĚT NA ČLÁNEK

DIGITÁLNÍ ARCHIV 1922-2018

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922
 • Aktuálním informace z lesnicko-dřevařského sektoru
 • Odborné i populární články, rozhovory, ankety, reportáže
 • Respektovaná redakční rada

Časopis Svět Myslivosti

PŘEDPLATIT ČASOPIS

CHCI INZEROVAT

MÁM NÁMĚT NA ČLÁNEK

DIGITÁLNÍ ARCHIV 2000-2018

 • Vychází od roku 2000
 • Informace z myslivecké praxe i vědy, politiky, lovecké kynologie, zahraničí
 • Rozhovory, reportáže
 • Kalendář tuzemských i zahraničních mysliveckých akcí

Vydavatelství Lesnická práce

Lesnická práce, s.r.o., je vydavatelem dvou odborných časopisů Lesnická práce a Svět myslivosti.

Aktuální Lesnická práce - únor 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 2/2020
 • Lesy ČR mění svou strategii: Rozhovor s Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem Lesů ČR

 • Požáry v Austrálii zasáhly oblast o rozloze dvojnásobku České republiky
 • Požáry se v eukalyptových porostech šíří nesmírně snadno a rychle: Rozhovor s Nadiou Hudsky–Puk, českou rodačkou, která prožila více než 40 let v Austrálii

 • VLS vybudovaly novou expediční a skladovací halu s unikátní klimatizační technologií

 • Budoucnost výběrných lesů v Couvet
 • Zkušenosti se skupinovou obnovou lesa na ŠLP Křtiny

 • Jedle bělokorá v Moravských Karpatech: Historie, současnost a budoucnost?
 • Vliv výchovných zásahů v dubových porostech na vznik přirozené obnovy a tvorbu patra bylin a travin

 • Do lesního porostu s termovizní kamerou

 • Chceme–li zdravý les, nechme mu, co mu patří
 • Prosba všem lesníkům k záchraně šlechtičny lesa – jedle bělokoré

 • LOS informuje: Recentní přemnožení pilořitky Sirex noctilio v borových porostech

  Další zajímavé informace naleznete v pravidelných rubrikách

Aktuální Svět myslivosti - únor 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 2/2020
 • Byl to pes!
 • Plošné trávení hrabošů (a drobné zvěře) je bohužel zpět...
 • K informačnímu systému Evidence myslivosti jako novému nástroji zaváděnému ministerskou novelou zákona o myslivosti
 • Finanční příspěvky z rozpočtu MZe na vybrané myslivecké činnosti v roce 2020
 • Natura viva po pěti letech opět s jedinečnou národní přehlídkou trofejí
 • Když Jestřáb chytá zajíce
 • Kdy vypouštět koroptve?
 • Konference o jelení zvěři v oblasti šumavského Trojmezí
 • Výskyt křížence jelena evropského a siky v jižní části Šumavy
 • Vincek
 • Zdravotní stav naší zvěře je na okraji zájmu společnosti (rozhovor s doc. MVDr. Karlem Bukovjanem, CSc.)
 • Výchova a výcvik ohaře (II.) Základní výchova štěněte
 • „Hledačky" barvářů v Braniborsku
 • Sloní puška s českými kořeny
 • Kapitální jelen ze severovýchodního Slovenska
 • Lovec posedů (rozhovor s Janem Holkupem)
 • Naše lovectví není jen sportem
 • Sivý
 • Hřbet z divočáka se sušenými švestkami a ořechy

  Svět myslivosti č. 2/2020 vychází ve čtvrtek 6. února 2020