Lesnická práce

Časopis Lesnická práce

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922.
 • Přináší informace o aktuálním dění v lesnicko-dřevařském sektoru, odborné poznatky ve formě odborných i populárních článků, rozhovorů, anket.
 • Redakční radu tvoří skupina respektovaných odborníků.
„Časopis Lesnická práce je déle než 90 let důkazem vysoké odborné úrovně a zodpovědnosti českých lesníků. I proto věřím, že se dočká 100 narozenin.“ Ing. Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce

Aktuální Lesnická práce - září 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 9/2016
 • Rozhovor s Miroslavem Sloupem, respektovaným odborníkem na oblast šlechtění, pěstování lesa a problematiku škod zvěří 
 • Anketa a článek na téma motivace ke studiu střední lesnické školy
 • Série článků o odborných exkurzích Pro Silva - tentokrát zaměřených na borové hospodářství 
 • Změny vlastnictví lesa - o semináři ČLS
 • Zajímavosti o hájenkách na polesí Valšovice (SLŠ Hranice) 
 • Zpráva o 10. setkání lesníků Beskyd - v hlavní roli tetřev a jeřábek 
 • Podrobnosti o arondačním programu Lesů ČR 
 • Diskuse o budoucnosti glyfosátových přípravků v ochraně lesa 
 • Historie lesnické techniky v letech 1945–1992 - přidružená výroba
 • Situace v ochraně lesa v Německu a Rakousku v roce 2015
 • Další zajímavé informace v pravidelných článcích (události a zajímavosti z domova a ze světa, ceny dříví, jazykové rubriky atd.)

Aktuální Svět myslivosti - září 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 9/2016
 • Myslivecká statistika 2015/2016
 • Minulost, současnost a budoucnost našich mysliveckých organizací
 • Honitby, kde se díky myslivecké péči daří drobné zvěře (II.)
 • Krajinotvorná opatření a jak je realizovat
 • Problémy s černou zvěří v Polsku
 • Telemetrické sledování jelení zvěře v Krkonoších (IV.)
 • Čtvrtstoletí existence Společnosti pro výzkum volně žijící zvěře
 • Výsledky IV. kola soutěže Rarita roku 2016
 • Teriéři v lovecké praxi, tentokrát o plemenech neuznaných FCI (vestfálský teriér, heideteriér, jagdbullteriér)
 • Přístroje Garmin umožňující sledování psů v terénu
 • XIII. ročník soutěže O pohár Světa myslivosti
 • Zaměřovací dalekohledy Swarovski Z8i
 • Lovecké možnosti u Lesního závodu Boubín
 • Na stáncích od 5. 9. 2016