Lesnická práce

Časopis Lesnická práce

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922.
 • Přináší informace o aktuálním dění v lesnicko-dřevařském sektoru, odborné poznatky ve formě odborných i populárních článků, rozhovorů, anket.
 • Redakční radu tvoří skupina respektovaných odborníků.
„Časopis Lesnická práce je déle než 90 let důkazem vysoké odborné úrovně a zodpovědnosti českých lesníků. I proto věřím, že se dočká 100 narozenin.“ Ing. Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce

Aktuální Lesnická práce - červenec 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 7/2016
 • Rozhovor s Patrikem Mlynářem, náměstkem pro řízení sekce lesního hospodářství MZe, o navrácení příspěvků na hosp. v lesích do kompetence MZe
 • Rozhovor s Františkem Vomočilem, jednatelem Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., o situaci na trhu s dřívím
 • Rozhovor s Liborem Konvičným, ředitelem Biskupských lesů Biskupství ostravsko-opavského a reportáž o hospodaření na tomto majetku
 • Podrobné informace o lesnických tendrech 2017+ Lesů ČR 
 • Seminář Krušné hory - pohoří se zapomenutou historií a současností
 • Rozhovor s Karlem Káňou, organizátorem české výpomoci lesníkům v Izraeli 
 • Douglaska jako částečné řešení nedostatku jehličnatého dřeva
 • Přehled o situaci v ochraně lesa v loňském roce Německu, Polsku a na Slovensku
 • Ohlédnutí do historie: Kalamita století u lesního závodu Jihlava 
 • Reportáž z dřevorubeckého šampionátu v Ralsku - letos s rekordní účastí
 • Reportáž z veletrhu KWF v Bavorsku
 • Vyhodnocení průběhu rojení lýkožrouta smrkového z dat projektu KŮROVCOVÉ INFO 
 • Poškození lesních porostů kroupami v okolí Malont
 • Další zajímavé informace v pravidelných článcích (události a zajímavosti z domova a ze světa, ceny dříví, jazykové rubriky atd.)

Aktuální Svět myslivosti - červenec 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 7/2016
 • Sbor zástupců ČMM, který naznačil další směřování organizace (rozhovor s předsedou Jiřím Janotou)
 • Telemetrické sledování jelení zvěře v Krkonoších (II.)
 • Projekt telemetrického sledování jelení zvěře na saské straně Krušných hor
 • Případ úhynu losice a losíčete u Brna
 • Výstava „Poľovníctvo a príroda 2016“ uspořádaná v Nitře
 • Management populací spárkaté zvěře na Slovensku v letech 2011–2015
 • Levické poľovnícké dny 2016
 • Česko-slovenská sekce Světové asociace chovatelů bažantovitých
 • Bulteriéři a jejich využití v lovecké praxi
 • Setkání vůdců loveckých smeček a organizátorů loveckých akci v Brandlíně na Písecku
 • Termovizní přístroj Pulsar Apex XD75
 • Mistrovství Evropy v univerzálním trapu v Maďarsku
 • Andrzej Pavlak, jeden z největších lovců vlků z polských Bieszczad
 • Přehlídky trofejí v různých okresech České republiky
 • Na stáncích od 6. 7. 2016