Lesnická práce

Časopis Lesnická práce

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922.
 • Přináší informace o aktuálním dění v lesnicko-dřevařském sektoru, odborné poznatky ve formě odborných i populárních článků, rozhovorů, anket.
 • Redakční radu tvoří skupina respektovaných odborníků.
„Časopis Lesnická práce je déle než 90 let důkazem vysoké odborné úrovně a zodpovědnosti českých lesníků. I proto věřím, že se dočká 100 narozenin.“ Ing. Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce

Aktuální Lesnická práce - květen 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 5/2016
 • Sucho a kůrovec letošním společným nepřítelem lesů - rozsáhlá anketa napříč lesnicko-dřevařským sektorem
 • Správní delikty v ochraně lesa na pozadí kůrovcové kalamity - komentář Martina Flory a Jiřího Pohana
 • Rozhovor s Vladimírem Zatloukalem, výzkumným pracovníkem IFER a spolutvůrcem prvních porevolučních Zásad státní lesnické politiky
 • Cenu Jiřího Nováka získal křivoklátský lesník Miroslav Pecha
 • Přehled podpor lesního hospodářství a zpracování dřeva z PGRLF
 • Problematika soustavy Natura 2000 v lesích - seminář ČLS
 • Výchova porostů poškozených zvěří
 • Historie lesnické techniky v letech 1945–1992
 • Zaniklá hájenka Bašus
 • Páté výročí založení Lesnického parku Křivoklátsko
 • Stanovisko LOS k Žádosti o dotaci z PRV 2014–2020 – Obnova lesních porostů po kalamitách
 • Další zajímavé informace v pravidelných článcích (události a zajímavosti z domova a ze světa, ceny dříví, jazykové rubriky atd.)

Aktuální Svět myslivosti - květen 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 5/2016
 • Aktivity EU v oblasti držení zbraní
 • Články a rozhovory k přípravě novely zákona o zbraních 
 • Potřebujeme na polích tolik řepky?
 • Návrh novely zákona o myslivosti z pohledu pracovníků státní správy (II.)
 • Rarita roku 2016 – X. ročník soutěže o nejzajímavější srnčí trofej
 • Perspektivy v chovu drobné zvěře
 • Máme bobry, je to dobrý (II.) – návrat ztraceného syna
 • Jak na lišky? (III.) – lov čekáním ze země
 • Lovy medvědů v Karpatech dříve a dnes
 • Teriéři v lovecké praxi: border teriér, český teriér a patterdale teriér
 • Záchranný chov kozy bezoárové oživí genetický materiál z Turecka
 • IWA 2016 – ve znamení plastových pažeb a vyšší přesnosti střelby
 • Seminář „Tradice a současnost v myslivosti“ po jedenadvacáté
 • Silva Regina 2016 – hodně zajímavého na jednom místě
 • Mnoho zajímavých informací z domova i ze světa
 • Na stáncích od 6. 5. 2016