Lesnická práce

Časopis Lesnická práce

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922.
 • Přináší informace o aktuálním dění v lesnicko-dřevařském sektoru, odborné poznatky ve formě odborných i populárních článků, rozhovorů, anket.
 • Redakční radu tvoří skupina respektovaných odborníků.
„Časopis Lesnická práce je déle než 90 let důkazem vysoké odborné úrovně a zodpovědnosti českých lesníků. I proto věřím, že se dočká 100 narozenin.“ Ing. Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce

Aktuální Lesnická práce - duben 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 4/2020
 • Anketa: Dopady koronavirového nouzového stavu na lesnicko-dřevařský sektor

 • Třetí etapa Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě je určena všem kalamitou postiženým vlastníkům lesů:
  Rozhovor s Ing. Jaroslavem Kubištou, náměstkem ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů ÚHÚL

 • Generel obnovy lesních porostů po kalamitě – etapa III

 • Osika: všudybylka, popelka a buřeň kulturních lesů?

 • Kontinuální sledování tloušťkového růstu v rámci Monitoringu zdravotního stavu lesa ICP Forests

 • Pralesy Slovenska: Kde jsou a v jakém stavu se dochovaly?

 • Zjednodušme natrvalo předpisy pro přenos reprodukčního materiálu

 • Přelud, nebo prozření: Připomínky k článku Vladimíra Simanova a uznání autorovi

 • Vliv zvěře na úspěšnost obnovy kalamitních holin

 • LOS informuje: Výsledky monitoringu lýkožrouta severského v Česku v roce 2019

  Další zajímavé informace naleznete v pravidelných rubrikách

Aktuální Svět myslivosti - duben 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 4/2020
 • Myslivost v době koronavirové
 • Konference o vlivu vlka a vydry na přírodu a hospodaření v krajině
 • MŽP představilo „Program péče o vlka"
 • ČMMJ: naše připomínky k „Programu péče o vlka" nebyly pochopeny a vyslyšeny
 • Je to marné, je to marné, je to marné... (I.) - „Vlčí zákony"
 • Útok vlka na loveckého psa: zastřelením vlka se myslivec dopustil trestného činu
 • Seminář o velkých šelmách a myslivosti a lesnictví v době kůrovcové kalamity a po ní
 • Lov nejsilnějších srnců může negativně ovlivnit genetiku celé populace
 • Nález podkožních střečků u prasete divokého
 • Preference stanovišť tetřívka obecného v Norsku – inspirace pro management ekosystémů v České republice
 • Za tetřevy do Norska
 • Myslivecké motivy mohou být pro tatéra zajímavou výzvou (rozhovor s tatérem Miroslave Skokaničem)
 • Výchova a výcvik ohaře (IV.) – příprava mladého ohaře na Field Trials
 • Aplikace na webu veterinární správy usnadní vyhledávání ztracených psů
 • Jak vybrat nejlepší brokový náboj pro sportovní střelbu na asfaltové terče
 • Koroptev a jeřábek – zmizelí a mizející kurové Beskyd

  Svět myslivosti č. 4/2020 vychází ve čtvrtek 2. dubna 2020