Lesnická práce

Časopis Lesnická práce

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922.
 • Přináší informace o aktuálním dění v lesnicko-dřevařském sektoru, odborné poznatky ve formě odborných i populárních článků, rozhovorů, anket.
 • Redakční radu tvoří skupina respektovaných odborníků.
„Časopis Lesnická práce je déle než 90 let důkazem vysoké odborné úrovně a zodpovědnosti českých lesníků. I proto věřím, že se dočká 100 narozenin.“ Ing. Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce

Aktuální Lesnická práce - listopad 2019

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 11/2019
 • Anketa: Úvahy osobností českého lesnictví o porevolučním vývoji
 • Rozhovor s Janem Kozlem, vedoucím Odboru péče o lesní ekosystémy NP Šumava
 • Letecké snímky porostů v jižní části Česka
 • Rozhovor s Pavlem Zimou, vedoucím oddělení ochrany lesa ČIŽP
 • Rozhovor s Liborem Konvičným, ředitelem Biskupských lesů
 • Zalesňování s Lesy ČR se zúčastnilo 31 tisíc lidí
 • Veřejnost zalesňuje
 • Reportáž: Vliv lesa a jeho struktury na hydrické funkce krajiny
 • Reportáž: Evropské finále soutěže YPEF 2019 v ČR
 • 25. světový kongres IUFRO ve znamení lesnického výzkumu a spolupráce pro udržitelný rozvoj
 • Soutok – místo spojení člověka s přírodou
 • Zadávání lesních hospodářských plánů u podniku Lesy ČR, s.p.
 • Tendry hydroklimatických prvků v horském lesním povodí a jejich souvislost s indikací sucha
 • Blánatka lipová: Invazivní ploštice ze Středomoří
 • LOS informuje: Zimování lýkožrouta smrkového v půdním prostředí
 • Kůrovcové info: závěrečné vyhodnocení projektu za rok 2019
 • Další zajímavé informace naleznete v pravidelných rubrikách

Aktuální Svět myslivosti - listopad 2019

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 11/2019
 • Evropská komise to vydala černé na bílém: olovo vám plošně zakážeme do roku 2022
 • Jak šel čas s chystaným zákazem olova, který „se nechystal“
 • Dopady plošného zákazu používání střeliva s obsahem olova na myslivost (anketa)
 • Nová zbrojní legislativa na obzoru
 • Chceš zástřelné?
 • Metodický pokyn MZe ke snížení početních stavů spárkaté zvěře
 • Letos na Křivoklátsku úžasně rostly biopásy (rozhovor s Ing. F. Hájkem)
 • Petice „Vraťme život do krajiny" – zatím poslední možnost pro záchranu drobné zvěře
 • Rarita roku 2019 – 6. kolo a Velké finále
 • Líheň raritních srnců
 • Když je koníček povoláním (I.) (rozhovor s prof. RNDr. P. Koubkem, CSc.)
 • Bílá jelení zvěř v oboře Žleby
 • 81. Memoriál Karla Podhajského
 • Seminář „Moderní technika při lovu zvěře"
 • Termovize – pohled pod pokličku (rozhovor s M. Baierem)
 • Pozorovací monokuláry Night Pearl Scops v praxi
 • Helices – nová střelecká disciplína v České republice
 • Jelení říje 2019
 • 26. Svatohubertská slavnost v Kuksu
 • Vlastivědné muzeum Jesenicka vystavuje ptačí reliéfní obrazy Heinricha Wolfa
 • Další zajímavé články si můžete přečíst v novém vydání Světa myslivosti, který vychází 6. listopadu