Lesnická práce

Časopis Lesnická práce

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922.
 • Přináší informace o aktuálním dění v lesnicko-dřevařském sektoru, odborné poznatky ve formě odborných i populárních článků, rozhovorů, anket.
 • Redakční radu tvoří skupina respektovaných odborníků.
„Časopis Lesnická práce je déle než 90 let důkazem vysoké odborné úrovně a zodpovědnosti českých lesníků. I proto věřím, že se dočká 100 narozenin.“ Ing. Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce

Aktuální Lesnická práce - červen 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6/2020
 • Anketa Lesnické práce: Aktuální situace v lesích našich sousedů

 • Jakékoliv úsilí, které zpomalí kůrovcovou kalamitu, má smysl: rozhovor s Ondřejem Pecháčkem, vedoucím odboru lesního hospodářství a ochrany přírody ředitelství lesů ČR

 • Každý les je pro mne chrámem: rozhovor s Václavem Větvičkou, botanikem a dendrologem

 • Možnosti aplikace biouhlu do lesních půd jako příležitost pro moderní lesnictví

 • Hodnocení výživy lesních dřevin v rámci monitoringu zdravotního stavu lesa ICP Forests

 • Proč lesy ztrácí imunitu a co s tím dělat?

 • Pracovní úrazovost v lesnictví

 • Jsou údaje o obnově lesa v Rusku správné?

 • Lesy ČR vrací vodu lesu

 • Repelenty a rodenticidy v ochraně lesa

 • LOS informuje: poznámky k výskytu lýkožrouta borového

Další zajímavé informace naleznete v pravidelných rubrikách.

Aktuální Svět myslivosti - červen 2020

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 6/2020
 • Po letech osvětové činnosti je zlepšení vnímání zvěřiny veřejností patrné (rozhovor s tiskovým mluvčím Německého myslivecké svazu T. Reinwaldem)

 • Nové opatření v Bádensku-Württembersku usnadňuje myslivcům prodej zvěřiny

 • Dolnorakouský myslivecký svaz zajistil prodej zvěřiny ve vybraných obchodních řetězcích

 • V Evropském parlamentu byl zamítnut návrh na omezení lovu kvůli covid-19

 • MZe předložilo vládě k projednání návrh zákona o myslivosti – přehled změn, jež novela přináší

 • Pronájem volných honiteb a obor u Lesů ČR

 • Potenciální predátoři tetřívčích hnízd v Jizerských horách

 • Místa nálezů divočáků uhynulých v souvislosti s AMP a možnosti využití získaných údajů (I.)

 • Podkožní střečci u černé zvěře

 • Je to marné, je to marné, je to marné ... (III.) – vlk v nás

Svět myslivosti č. 6/2020 je na novinových stáncích od 4. června 2020