Lesnická práce

Časopis Lesnická práce

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922.
 • Přináší informace o aktuálním dění v lesnicko-dřevařském sektoru, odborné poznatky ve formě odborných i populárních článků, rozhovorů, anket.
 • Redakční radu tvoří skupina respektovaných odborníků.
„Časopis Lesnická práce je déle než 90 let důkazem vysoké odborné úrovně a zodpovědnosti českých lesníků. I proto věřím, že se dočká 100 narozenin.“ Ing. Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce

Aktuální Lesnická práce - prosinec 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH SPECIÁLNÍHO ČÍSLA 12/2016

V LP 12/2016 najdete rozhovor s:

 • Václavem Lidickým, výrobně technickým ředitelem LČR
 • Per-Olofem Wedinem, prezidentem EUSTAFOR a ředitelem společnosti Sveaskog
 • Tomášem Czerninem, senátorem Senátu Parlamentu ČR
 • Milanem Pospíšilem, lesním správcem LS Bruntál
 • Ulfem Johanssonem, generálním manažerem IKEA pro oblast lesnictví a dodávek dříví
 • Šárkou Matějíčkovou, hlavní personalistkou LČR
 • Janem Kobrem, vedoucím lesním pedagogem VLS ČR
 • Pavlem Češkou, vedoucím oddělení lesní výroby VLS ČR, nejen o dřevorubeckých soutěžích
 • Karlem Vančurou, bývalým ředitelem VÚLHM a zástupcem v mezinárodních organizacích
 • Vilémem Urbánkem, předsedou představenstva SILVI NOVA CS a pedagogem HÚL
 • Jiřím Woitschem, historikem v oblasti vztahu člověka k lesům
 • Milošem Kučerou, vedoucím NIL a Radimem Adoltem vedoucím Analytického centra NIL
 • Richardem Slabým, účastníkem zahraničních rozvojových projektů
 • Martinem Florou, specialistou na lesní právo
 • Vlastimilem Zemanem, jednatelem společnosti MERIMEX
 • Stanislavem Polákem, ředitelem Nadace dřevo pro život
 • Janem Novákem, marketingovým specialistou
 • Jaromírem Bláhou, expertem na lesy Hnutí DUHA
 • Milošem Knížkem, vedoucím LOS VÚLHM
 • Michaelem Molkem, burzovním analytikem
 • Lze zakoupit samostatně za cenu 100 Kč

Aktuální Svět myslivosti - prosinec 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 12/2016
 • ČMMJ bilancovala a řešila svou budoucnost
 • Jak je to s návrhem novely zákona o ochraně přírody a krajiny
 • Hospodáři v krajině jednali s vládou
 • Stanovisko MZe k individuálním a společným lovům
 • Seminář o správném přikrmování a vnadění zvěře 
 • LČR a MZe představily koncept vzájemné spolupráce při zabezpečování praktické výuky odborných lesnických škol
 • Krušné hory – jedno pohoří, dva přístupy k lesu i zvěři
 • Současný zdravotní a genetický stav jelení zvěře v Krkonoších
 • Seminář o přírodních hodnotách honiteb – apel na ministry, aby se postarali o snížení nadužívání pesticidů v zemědělské krajině
 • Lov psíků mývalovitých ve Finsku
 • Přirozený odchov a vypouštění koroptví
 • Management drobné zvěře na Slovensku v letech 2011–2015
 • Rarita roku 2016 – vyhlášení výsledků
 • Ochrana loveckých psů před úrazy (II.)
 • Úrazy loveckých psů z pohledu veterináře (rozhovor s MVDr. Vladimírem Steinbauerem)
 • Kuks v den svátku svatého Huberta
 • Šumavsko krušnohorský vypravěč (rozhovor s Ing. Leošem Valou)
 • Na stáncích od 28. 11. 2016