Lesnická práce

Časopis Lesnická práce

 • Vychází nepřetržitě již od roku 1922.
 • Přináší informace o aktuálním dění v lesnicko-dřevařském sektoru, odborné poznatky ve formě odborných i populárních článků, rozhovorů, anket.
 • Redakční radu tvoří skupina respektovaných odborníků.
„Časopis Lesnická práce je déle než 90 let důkazem vysoké odborné úrovně a zodpovědnosti českých lesníků. I proto věřím, že se dočká 100 narozenin.“ Ing. Jan Příhoda
šéfredaktor časopisu Lesnická práce

Aktuální Lesnická práce - srpen 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 8/2016
 • Téma čísla: lesy Krušných hor:
 • Rozhovor s Janem Pavlišem, bývalým ředitelem LZ Klášterec nad Ohří
 • Současný stav lesních porostů Krušných hor
 • Přeměny náhradních porostů smrku pichlavého
 • Vliv zvěře na lesní ekosystém Krušných hor
 • Vývoj lesů v německé části Krušných hor
 • Nejstarší stromy světa
 • Rozhovor s Luďkem Frýbortem, spisovatelem, publicistou a cestovatelem
 • Výměnné exkurze českých a německých odborníků v rámci projektu Integrate+
 • Ohlédnutí za 6. ročníkem mezinárodní soutěže YPEF
 • Historie lesnické techniky v letech 1945–1992
 • Prosychání borovice lesní ve vegetační sezoně 2015/2016
 • Další zajímavé informace v pravidelných článcích (události a zajímavosti z domova a ze světa, ceny dříví, jazykové rubriky atd.)

Aktuální Svět myslivosti - srpen 2016

PŘEDPLATIT ČASOPIS

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 8/2016
 • Novela zákona o zbraních a střelivu
 • Jelení zvěř na Doupově 
 • Finanční prostředky poskytované MZe na vybrané myslivecké činnosti
 • Totální herbicid glyfosát a jeho dopady na přírodu a zvěř
 • Exkurze skupiny chovatelů bažantů a koroptví do honiteb v ČR a Rakousku
 • Pohled tvůrce stanov ČMMJ na aktuální změny v nich provedené
 • Výsledky telemetrického výzkumu jelení zvěře v Krkonoších (III.)
 • Stálí i příležitostní obyvatelé jezevčích brlohů
 • Příčiny vzniku barevných odchylek živočichů
 • Vrcholné střelecké soutěže na střelnici Vráž
 • Slovenská obra Dudín
 • III. mezinárodní konference žen-myslivkyň
 • Národní myslivecké slavnosti na loveckém zámku Ohrada
 • Na stáncích od 4. 8. 2016