PROBLEMATIKA INVAZNÍCH ROSTLIN - Výskyt a některé způsoby odstraňování křídlatek

Oto Lasák

V areálu SOUL ve Svobodě nad Úpou se dne 27. června konal celodenní seminář věnovaný invazi tří druhů křídlatek. Zkušenosti s jejich rozšířením a výsledky chemické likvidace prezentovali jednak zástupci KRNAP (Ing. Novák a Ing. Jiřiště) a dále společností Monsanto (Ing. Chmel, O. Zhoř a Dr. Velčev, Doc. Černý) a Mercata-Polívka (Ing. F. Polívka). Seminář doplnil expert FAO Ing. Hubert Čížek, CSc., výsledky použití chemické likvidace invazních rostlin v národních parcích ve světě. V odpoledních hodinách proběhla venkovní exkurze s ukázkami praktických výsledků likvidace invazních rostlin. Z celého semináře byl firmou PV Agency pořízen videozáznam, který je k dispozici u pořadatele.

ZKUŠENOSTI V KRNAP

Ředitel parku Ing. Novák upozornil na změny v rozšiřování invazních rostlin, ke kterému beze sporu přispěl odchod původních obyvatel z horských bud a změna vlastnických vztahů (menší péče o přilehlé travní porosty v okolí chalup), slabá údržba v okolí vodních toků. KRNAP sice využívá některé podpůrné programy ze strany státu, ale od tohoto semináře očekává návod pro všechny subjekty - od soukromých vlastníků, přes obecní úřady, firmy, OSVČ - podílet se na likvidaci invazních rostlin. Není jenom úkolem KRNAP likvidovat invazní rostliny, ale musí jít o spolupráci všech.

Pracovník oddělení ochrany přírody KRNAP Ing. Lubomír Jiřiště poukázal na potřebu systematického přístupu k invazním rostlinám v parku. Od roku 1996 se potýkají s likvidací šťovíku alpského, netýkavky žlaznaté, bolševníku velkolepého (zdraví škodlivý) a rovněž celého rodu starček a pcháč v oblasti nad horní hranicí lesa a v poslední době i třech druhů křídlatky. Vedle ověřování a hledání nejúčinnějších forem mechanické a chemické likvidace invazních rostlin provádějí i mapování jejich výskytu ve spolupráci s diplomanty, obecními úřady a vlastníky pozemků.

ROD KŘÍDLATKA

Křídlatka patří do I. kategorie invazních rostlin. V našich podmínkách se do volné přírody přesunula částečně z okrasných parků a zahrad díky snadné regeneraci. V polovině 90. let po povodních obsadila především břehové porosty malých vodních toků, příkopy podél cest a postupně se rozšířila až do lesních porostů.

V ČR nalezneme tři druhy křídlatky - japonskou Reynoutria japonica (popsanou od roku 1869), sachalinskou R. sachallinensis (od roku 1869) a českou R. bohemica (kříženece obou předchozích - popsanou od roku 1983).

METODY LIKVIDACE

Při likvidaci invazních rostlin postupujeme systematicky celoplošnou likvidací. Zásah nelze účinně provádět na jednotlivých místech. Porost invazní rostliny je třeba rozčlenit na pracovní pole např. ošlapáním pro dokonalou orientaci. Břehové porosty ošetřujeme shora dolů. Při zásahu na pozemcích jiných vlastníků je třeba podle platné legislativy s nimi vstoupit do jednání.

Společnost Mercata-Polívka, s.r.o., založila několik zkusných ploch, na kterých testovala různé kombinace přípravků i koncentrací. Jednotlivé postupy celkem pěti variant jsou v tabulce. Šlo o kombinaci přípravků Garlon 4 (arboricidní přípravek tolerantní k jedno- i víceletým trávám s ohledem k rychlému nástupu sukcese) a Roundup-Biaktiv. Se zásahem začínáme od nižších poloh v polovině července. Zásah dokončíme opravami jednotlivých míst na jaře. Pozor na náročnost aplikace z hlediska času. Přípravek se musí dostat do kořenového systému do příchodu mrazíků.

VÝSLEDKY

Z uvedených variant vychází nejúčinnější použití samotného přípravku Roundup - Biaktiv, který je navíc použitelný v blízkosti vodních toků a nezanechává rezidua. Pro aplikaci byl použit akumulátorový zádový postřikovač Serena - Mixer s aplikační tryskou 01F110 (oranžová). Ověřování i nadále bude pokračovat pro stanovení optimální doby aplikace a snížení koncentrace použitých přípravků.

PŘEDNOSTI PŘÍPRAVKU ROUNDUP

Dr. Marin Velčev a Ing. Hubert Čížek, CSc., v další části semináře popsali široké spektrum použití přípravku Roundup Biaktiv, jeho funkci v rostlině, toxikologii, absorbci při styku s půdou, jeho netoxicitu k živočichům, sníženou účinnost na řasy. Přípravek se úspěšně používá již 26 let po celém světě díky jeho účinnosti a bezpečnosti. Lze jej používat ve zvláštních případech i v oblastech národních parků a chráněných krajinných oblastí. Ing. Čížek demonstroval jeho praktickou aplikaci během jeho desetiletého působení v Jižní Americe v rámci revitalizace ekosystémů v oblasti And a Galapág. Následovala exkurze s praktickými ukázkami aplikací.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.