Jaké je nové logo Lesů České republiky

Anketa Lesnické práce

Od dubna letošního roku se státní podnik Lesy České republiky prezentuje zcela novým logem. Jeho moderní a jednoduché pojetí poměrně ostře kontrastuje s logem předešlým a vzbuzuje různé reakce. Na podrobnější informace o novém logu i propagaci podniku Lesy ČR jsme se zeptali Radka Drahného, tiskového mluvčího LČR. O hodnocení loga jsme požádali odborníky, kteří se grafice a designu věnují profesionálně.
S relativně kladným hodnocením odborníků kontrastují názory návštěvníků serveru Silvarium.cz. Otázkou je, o čem tento rozdíl vypovídá více. Zda o novém logu Lesů ČR, nebo o lesnickém konzervativismu...

Jak hodnotíte nové logo podniku Lesy ČR?

Tomáš Bláha, grafické studio Satton
Řemeslné provedení logotypu je velmi zdařilé, moderní typografie a jednoduchá grafická podoba je krok správným směrem v prezentaci Lesů ČR. Zvláště oceňuji zkrácení názvu na Lesy ČR, čímž se lépe akcentuje název lesy, který se pro větší čitelnost a vizuální přitažlivost ukazuje jako klíčový. Použité písmo je elegantní a velmi dobře působí zjemnělá kresba znaku „Y“ což názvu přidává na zajímavosti. Škoda, že se podobný prvek neobjevil i na dalším místě názvu, např. ve znaku „Č“ mohl být háček propracován podobným způsobem, jeho ostře sekané hrany trochu kolidují s kresbou „Y“.
Co se týká značky, tak využití Y není na první pohled špatné, ale obávám se, že tím utrpěla čitelnost symbolu a jako samostatný element je bez doprovodného názvu Lesy ČR obsahově nesrozumitelný, a to může být v určitých momentech omezující. V symbolu lze vidět např. pařez či spodní část stromu více než větvičky, což je možná dáno natočením značky směrem dolů.
Jako celek ale působí logotyp vyváženě, výrazně a graficky nekomplikovaně a oproti původnímu logotypu Lesů ČR je tato cesta prezentace správná.

Ondřej Kafka, grafický časopis Font (www.font.cz)
Původní značka již redesign potřebovala – překombinovaný znak se spoustou detailů a naprosto nevhodně umístěným malinkým názvem LČR (laické veřejnosti nesrozumitelnou zkratkou).
Nová značka tyto nedostatky odstranila – název je vedle symbolu dostatečně výrazný (navíc je zde celé slovo Lesy, což je pro identifikaci důležité), typografie je čistá (zajímavé písmo, třeba znak Y) a symbol je vystylizován do zajímavého abstraktního znaku (který zároveň znázorňuje větvičku a Y – vazba na toto písmeno ale nemá sama o sobě význam).
Pokud bychom přesto hledali nějaké výhrady, pak se nám zdá, že vcelku ojedinělá kompozice se symbolem umístěným pod názvem není odůvodněná a tradiční pojetí by bylo lepší (kombinovaná značka se širší základnou z nápisu působí příjemněji a logu dodává na vyváženosti a stabilitě – tzv. princip Mercedes).
Také vybrané barvy by mohly být veselejší (zvolená khaki barevnost asociuje armádu).

Štěpán Malovec, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Je to zvláštní, ale staré logo LČR se mi líbilo. A vskutku nevím proč – je komplikované, stylizace větviček vypadají, jako kdyby je zpracovali dva různí grafici a jeden z nich ke všemu nebyl moc šikovný, ohraničující rám má prazvláštní tvar, typografie darmo mluvit. Ale pokaždé, když
se objevilo na konci reklamy v televizi, jsem měl dojem, že tam patří. Nemám moc rád, když se v souvislosti s logy používají obraty typu „souznít s filozofií společnosti“, ale v tomto případě bych klidně udělal výjimku.
Myslím si, že naopak nové logo nevypadá tak atraktivně, jak by se z jeho popisu mohlo zdát. To, že písmo postrádá serify (nepřesně patky, pozn. red.), ještě neznamená, že je moderní. Zásah do tvaru písmene Y považuji za zbytečný, protože stylizace větvičky pro mne i tak přesáhla míru čitelnosti. A to, že logo může být i soutokem, stopou ve sněhu, paprskem či vločkou, zní sice neskutečně, přesto mě neuchvátilo. Nevím proč.

Děkuji za odpovědi
Jan Příhoda
Ilustrační foto: archiv LČR

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.